Tüketicilerimizin En Çok Merak Ettiği Tüketici Hakem Heyetlerinin Yapısı, Görev ve Sorumlulukları ile Abonelik Sözleşmeleri Konulu Söyleşisi 26 Kasım 2018 Pazartesi günü Radyo Su’ da.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, gerek piyasadaki fiyat etiketi denetimleriyle gerekse Tüketici Hakem Heyeti çalışmalarıyla tüketicilerin çıkarlarını korumaya yönelik çabalarını sürdürmektedir. Tüketicilerin aydınlanmalarını sağlamayı amaç edinerek tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdüren Edirne Ticaret İl Müdürlüğü Bilinçli Tüket Bilinçli Harca programıyla kitlelere ulaşarak hem üretici/satıcılarda sorumluluk bilincinin oluşmasına hem de eğitimli, bilinçli tüketicilerin sayısının artmasına katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.

Unutulmamalıdır ki, ekonomik faaliyetlerin nihai amacı, tüketici ihtiyaçlarının maliyet, kar ve toplumsal fayda gibi unsurlar gözetilerek karşılanmasıdır. Rekabet koşullarının son derece zorlaştığı günümüzde bu hedefe ulaşmanın yolu, tüketici mutluluğunu en üst düzeyde tutarak onların güvenini kazanmaktan geçmektedir. Tarihimizde 700 yıllık geçmişe sahip Ahilik geleneğinde tüketici hakları korunduğu gibi bugün de birçok ülkede tüketici haklarının korunması, hem kamu idarelerinin hem de özel girişimlerin öncelikli ve temel politikalarından biri haline gelmiştir.

Tüketicinin korunmasıyla ilgili yapılan çalışmalar, bir toplumun ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin yükselmesi ve rekabet ortamının sağlanmasıyla yakından ilgilidir. Bu kapsamda, sadece bu çalışmalarda payı bulunan taraflara değil, ekonomik faaliyetlere taraf olan tüketicilere de çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Tüketiciler, yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağını aklından çıkarmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, sorumluluk bilincinin gelişmediği toplumlarda verilen hakların değeri özümsenemez ve sonuç olarak da bu haklar layıkıyla hayata geçirilemez.

Bu bağlamda, 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 16:30’ da,  Edirne’ nin dinleyici kitlesi en yüksek yerel radyolardan olan Radyo Su 92.2 frekansından, Edirne Ticaret İl Müdürü ve aynı zamanda Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut ALTUN ve Raportör Canan ATASOY tarafından canlı program yapılarak, Hakem Heyetlerinin yapısı, görev ve sorumlulukları ile Abonelik Sözleşmeleri konuları irdelenecek, bu konularda tüketiciler tarafından Hakem Heyetlerine en çok sorulan sorulara cevaplar verilecektir.