fikri_yalin_kose           Edirne doğumlu olup bugün ülkenin farklı yörelerinde hatta yurt dışında önemli görevler yapan çalışma alanlarında ödüller alan çok sayıda bölgesel değerlerimiz var.

            Bunları sadece kültürel ve sanatsal alanda sınırlayamayız. Bilimsel ve teknik yönden birikimli hemşerilerimiz de bulunmaktadır. Ne yazık ki bizler bu değerlerden yeterince yararlanamıyoruz.

Tıpkı bilimsel alanda çığır açacak beyinlerin ülkemizde gerekli desteği bulamadığı için yurt dışına gitmek zorunda kalan orada başarılarını kanıtlayan bunu Nobel gibi çok önemli bir paye ile kanıtlayan kimya ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, uluslararası değerlerimizin de ülke olarak değerlerini anlayamıyor sonra da kabullenme yarışı yapıyoruz.

            Ödül kazandıktan sonra bizim insanımız diye kucak açıyoruz. Ülkemizin en büyük kaybı kuşkusuz beyin kaybı, ülkemizde yetişip başka ülkelere göç etmek zorunda bırakılan değerli insanlarımız.

Bir de bunun yerel kayıpları var. Tıp alanında Trakya Üniversitemizde çalışıp başarısını kanıtlamak için gerekli desteği, başarısını kanıtlayacağı alet edevatı bulamadığı için başka illere giden profesörlerimizin olduğunu bilmeyen yok.

            Bunu diğer meslek dallarına da yansıtabiliriz. Bu konuda donanımlı olduğunu kanıtlamış ve Edirne’nin ekonomik alanda gelişmesi için projeleri olan bir değerli bölge insanımız ile Edirne ile ilgili projeleri konusunda konuşmamız oldu. Bu güne kadar duymadığım ve hiçbir platformda tanık olmadığım sözlerle karşılaştım.

Bu değerli insanımız. Edirne’nin belli alanlara saplanıp kaldığını zenginleşmek için alternatif kalkınma ve turizmi geliştirme sistemi üzerinde kafa yorulmadığını anlattı ve örnekler verdi.

Örneğin dedi” Bulgaristan’da turizm açısından çok değerli olan sıcak su kaynakları konusunda gerekli çaba harcamıyoruz.

            Bir kısım tarihi değerlerimiz ve birkaç kalem yöresel ürünümüz haricinde turizmi celp edecek imkânlarımız bulunmuyor. Biz sadece Selimiye camisini ve Kırkpınar’ı ön plana çıkararak turizmi geliştiremeyiz kuşkusuz onlar kalıcı değerlerimiz bu imkânlarımızı daha da çoğaltmamız gerekir.

Bölgemizde sıcak su kaynaklarını olmadığını kim iddia edebilir. Yakınımızda Bulgaristan’da bulunan sıcak su kaynakları ilimiz çevresinde de bulunabilir. Diyelim bu amaçla sondaj yapılsın yüz metre iki yüz metre ve daha aşağı sondaj vurulsun bir deneme bu sıcak su kaynaklarını bulunması bölgemiz için çok önemli bir gelir kaynağı olabilir bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığına tanık olmadım. Diyelim ki sıcak su bulunmadı.

            Bu vurduğunuz yere yukarıdan soğuk su pompalayarak yer altını sıcak katmanlarından geçireceği sıcak su elde etmeyi sağlayan ülkeler var.  Böyle bir yöntemin denemesi yapılamaz mı?

Bugün doğal gazın çıktığı yerde daha önceleri yer altı sıcaklığı yansıyordu daha sonra kapatıldı.

            Bir diğer konu; İlimiz çevresinde gelen nehirler bölgemize çok miktarda kum taşıyor. Bu sonunda taşkınlara ve nehir yataklarını genişlemesine neden oluyor biz bu kumları temizleyerek çözüm bulamayız.

Daha önce denendi milyarlarca ödeme yapılarak nehir yatağını bir kısmı temizlendi, sonra baktık ki bir yıl geçmeden çevre yine kumlarla kaplandı.

            Bunu için farklı çözümler aranmalıdır. Örneğin Bulgarlarla anlaşıp sınırlarımızın yakınında bir ortak baraj yapılabilir. Bulgaristan’daki barajların teknolojisi çok eski.

Denetlenmediği takdirde bu barajlardan daha büyü tehlike gelebilir. Bunu en büyük zararı da bizlere olur. Bunu önlemek için kanalı çözüm olarak görenler yanılgı içindeler. Gerekli plan proje yapılmadan yapılan ve maliyeti yüksek olan bir çalışma yarın fayda yerine zarar getirebilir. Peki, bunun faturası kime çıkacaktır.

            Bölgemize gelen nehirlerin kum akışını önlemek için hiç olmazsa şu yapılabilir. Nehirlerin ülkemiz sınırlarına girdiği yerlerde nehirlerin altına suyun kum taşımasını önlemek için kum gelişini engelleyici suyun geçişi sırasında kumun süzülmesini sağlayacak Daha sonra bu kumları çevresine aktaracak sistem yapılabilir. Buralarda toplanan kumları satışı ile gelir elde edilebilir.

Ben bunu tasarımı gerektiğinde yetkililere geniş şekilde izah edebilirim. Bu süzme yöntemini daha da geliştirip su ile taşınan diğer atıkları da önleyip nehir sularını topraklarımıza temiz olarak girmesini sağlayabiliriz bu yöntem nehir çevrelerindeki kum birikintilerini önleyecektir.

            Bir diğer konu; yıllardır Meriç Nehrinden su sporları alanında yararlanacağız diye söz edilir. Peki, bu yönde gelişmiş bir proje var mıdır? Tabi ki hayır, sadece belli dönemlerde özellikle laf olsun diye seçim dönemlerinde söylenir fakat bir türlü hayata geçirilemez. Buna örnek oluşturacak komşumuz Bulgaristan da bir su sporu alanı var. Onlar Meriç nehri çevresine suni bir göl yapmışlar.

Nehirden ayrı olarak bu yapay gölden su sporları alanında yararlanıyorlar. Biz neden bunun benzerini yapmayalım. Bu değerli gencin kısa konuşmamız sırasında bana aktardıkları bu kadar öyle sanıyorum ki bunun benzeri onlarca önerisi var bunlar bölgemiz açısından denenmesi gereken tasarımlar.

            Mülki ve mahalli yöneticiler göstermelik hizmet yerine çok daha yararlı projeleri yapmaları için imkânları var. Bunun için çok uzağa gitmelerine gerek yok bölgemizde yetişen hiçbir beklentisi olmadan iline hizmete hazır değerlerimiz var.

Şu anda çevrelerinde olan “Tamam efendim olur efendim, siz daha iyisini bilirsiniz efendim” diyen ve hiçbir şey üretmeyen kadrolarla bu mümkün değil. Önce at gözlüklerini çıkarıp bu amaçla geniş çaplı bir araştırma yapmaları gerekir.