DSC_0495

 

 

 

 

 

 

20 Gün devam edecek İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısında gündemdeki konuların görüşmeleri devam ediyor. İl Genel Meclisi CHP üyesi ve kâtip Necmi Sınır, yaptığı konuşmada İdari ve Mali İşler ile dış ilişkiler ortak raporu hakkında bilgi verdi. Sınır konuşmasında şunları kaydetti, “ İl genel meclisimizin 2015 Ekim ayı toplantılarında komisyonlarımıza havalesi yapılan Edirne İl Özel idaresinin üyesi olduğu Avrupa bölgeler asamblesi, Avrupa’daki en büyük bağımsız bölgeler arası işbirliği AER üyelerin siyasi ve bölgeler arasındaki işbirliği için, bir forum niteliği taşımaktadır. Merkezi ise Fransa’dadır. 34 ülke 270 bölge, 16 bölgeler arası üyeliklerinden oluşmaktadır. Edirne 7 Aralık 2010 tarihinden itibaren, Bu kuruluşun üyesidir. Türkiye’de bu kuruma üye olan iller Denizli, Bursa, Edirne, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Samsun ve Uşak illeridir.

DSC_0497

 

 

 

 

 

 

Bir birliğin amacı yerinde hizmet ve politika ilkelerini teşvik etmek, Avrupa kurumları içinde bölgelerin, etkisini çoğaltmak, Avrupa genişlemesi ve küreselleşme bölgelerini desteklemek ve daha geniş bir alana ve öteki bölgeler işbirliğine destek sağlamaktır. Bu hedeflerin yerine getirilmesinde, oluşturulan bölgeler asamblesi komiteleri, daimi komite, kurumsal ilişkiler. Fırsat eşitliği, bunlara bağlı olarak birinci komite, ekonomi ve bölgesel gelişmeler. İkinci komite sosyal politika ve halk sağlığı. Üçüncü komite kültür ve uluslar arası işbirliği, bu komiteler konu alanlarına göre, işlevlerini sürdürmektedir. Bu komitelerin ana konuları tarım ve kırsal kalkınma, Uyum ve bölgesel politika, Avrupa ile iletişim sağlama, Kültür ve ekonomik kalkınma, eğitim ve öğretim, acil durum planlaması, Enerji ve genişleme, Yine engelliler için eşit Avrupa eşit fırsatlar, Avrupa birliği hibe, çalışma gurubu ile Avrupa’nın geleceği. Bunlara ilaveten yönetim, sağlık, Kurumlar arası ilişkiler, bölgeler arası işbirliği bölgesel işbirliği iç pazarda genel ilgi ve hizmet sosyal işler devlet yardımı, turizm ve gençlik alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa bölgeler AER Avrupa’nın öncü kolu olduğunu kanıtlayan önemli bir kuruluştur. Ülkelerin kültürel ve doğal sınırlarla karşı karşıya bulunduğu bu süreçte bölgeler tüm Avrupada yerel demokraside bölgesel yönetimlerin menfaatlerinin aynı oldukları düşüncesinden de yola çıkarak Avrupa bölgeler asamblesi AER’le ilgili çalışmaları ve görüşmeleri yerinde yapmak ve yürütmek üzere Edirne’de 1-4 Nisan 2014 tarihlerinde Edirne eski valisi Hasan Duruer’in de katılımı ile Edirne’nin katkısı ve tanıtımı sağlanmıştır. Bu üyeliğin kurumsal ve bölgesel yararları düşünüldüğünde Avrupa bölgesel asamblesine AER üyeliğine girmemize oy çokluğu ile karar verilmiştir” dedi.