fikri_yalin_kose         Meslek liseleri işyerlerine meslek kuruluşlarına  atölye , fabrikalara ara eleman yetiştiren okullardır.

            Edirne’de  ve ülkemizde en çok eleman ihtiyacı  meslek okullarımızdan karşılanıyor.

Ticaret meslek Liseleri, Endüstri Meslek ve diğer meslek okullarımız iş alanlarının ara eleman ihtiyaçları için eğitim veren okullardır.

            Bugün çeşitli iş dalı sahipleri ara eleman yokluğundan yakınıyor. Çırak okullarında yetişenlerin bu ihtiyacı karşılamadığı konusunda şikayetler var. 

Sanayi kuruluşlarımız açısından bu tür elemanlar hayati önem taşıyor. Hal böyle olmasına karşın ülkemizde ara eleman yetiştiren okullarımıza ilgi her geçen yıl daha da azalıyor.

            Örneğin bu konuda en önemli okullarımızdan biri olan en köklü  okullarımızın başında gelen  Endüstri Meslek liselerindeki öğrenci sayıları daha önceki yıllara oranla yarı yarıya azalmış durumda.

Ülke nüfusunun artması bu tür elemanlara ihtiyacın çoğalmasına karşın neden bu okulların öğrenci sayıları azalıyor.  Bunun çok iyi sorgulanması gerekir.

Aynı şekilde Ticaret Meslek Lisesi gerçekten gelişen teknolojide en önemli ara eleman yetiştirmek için uygun imkanları olan bu okullarımız da Endüstri Meslek liselerinde olduğu gibi öğrenci sayısı yıldan yıla azalmakta.

Daha önceki yıllarda bu okullardan mezun olup daha sonraları önemli iş dallarında hatta siyasette dahi başarılı olan öğrenciler bu okulumuzun sıralarında yetişmiş. Örneğin Eski Maliye Bakanımız, hemşerimiz Kemal Unakıtan Edirne Ticaret Lisesi mezunudur.

            Yine yurdun dört bir yöresinde Edirne Ticaret Lisesi ve  Endüstri  Meslek Lisesi’nden mezun olan  daha sonraki yıllarda  gerek kendi kurdukları iş alanlarında gerekse sanayi kurumlarında görev alarak  üstün başarı kazanmış kişiler saymakla bitmez.

Hal böyleyken sırf üniversiteye girme aşkıyla öğrenciler ailelerinin ve bazı çevrelerin de yönlendirmesiyle meslek okullarında okumak yerine düz liselere ve son yıllarda imam hatip liselerine yönlendiriliyor.

Her okul öncelikle kendi branşında eğitime ağırlık verir buradan yetişenler de o alanda başarılı olurlar.

Düz liselerde eğitim gören öğrenciler üniversiteye girmek, orayı bitirip meslek sahibi olmak için bu okullara giderler. Bunun sonunda tüm illerimizde üniversite olduğu dikkate alınırsa ve bu okullardan her yıl binlerce öğrenci mezun olduğuna göre bunların önemli bölümünün iş bularak meslek sahibi olmaları bugünkü istihdam imkanları dikkate alındığında mümkün görülmüyor.

            Yine son yılların gözde okullarından İmam Hatip liselerinden mezun olan öğrenciler için meslekleri dışında iş bulma imkanı açılmış olsa da  bu alanda yetişen öğrenciler için de ancak kendi eğitim dalları haricinde  iş bulunabiliyor.

Örneğin okullara öğretmen olarak atanıyorlar veya çeşitli mesleklerde memur olarak görev alıyorlar. Bu türde meslek dışı okullardan istihdam sağlamak özellikle bilim ve teknoloji alanında gelişme sağlanmasına ne oranda katkı sağlar.

            Hâlbuki ülkemizin gelişmiş ülkelerle yarışabilmesi için orta öğretim kurumlarından başlayarak ilgili meslek dallarında işi eğitim görerek donanımlı hale gelmeleri gerekir.

Bir düz lise mezunun öğrencinin meslek okulundan mezun olan öğrenci ile iş becerileri mukayese edilemez. Bu tüm yetkililerce bilinmesine karşın meslek okullarını özendirici politikalar geliştirilemiyor.

            Bu okullarımız adeta üvey evlat muamelesi görüyorlar. Bunun sonunda da ara eleman yokluğundan yakınılıyor.  Siz bu iş dallarının kaynaklarını kurutma yolunu seçerseniz olacağı budur.

 

Bayrağa Saygı

            30 Ağustos sabahı, Mustafa Kemal muharebe sahasında dolaşıyordu. Etraf binlerce düşman cesetleri ve birbiri üzerine yığılmış yüzlerce topçu hayvanı, terk edilmiş silah, top ve cephane doluydu.

 

            Gördükleri karşısında Atatürk şöyle söylendi:

            “Bu manzara insanlığı utandırabilir! Fakat meşru müdafaamız için buna mecbur olduk. Türkler, başka milletlerin vatanında böyle bir harekete teşebbüs etmezler.”
Ganimetlerin arasında yırtılmış ve terk edilmiş bir de Yunan bayrağı gören başkumandan eli ile bayrağın kaldırılmasını işaret ederek;

 “Bayrak bir milletin istiklal alametidir, düşman da olsa hürmet etmek lazımdır. Bayrağı kaldırıp topun üzerine koyunuz” dedi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz