Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı ortak bir çalışma neticesinde ortaya çıkan “Tarihi Geçen Beşeri İlaçların Bertarafı” projesiyle; tarihi geçen ilaçların, hem insan sağlığı hem de çevre kirliliği açısından oluşturduğu risklerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Tarihi geçen beşeri ilaçların bertaraf projesi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ne kadar Sağlık Bakanlığınca, akılcı ilaç kullanımı hakkında halkımızı bilinçlendirme projesi devam ediyor olsa da, Türkiye’de yapılan bazı araştırmalarda, hekimlerce yazılan birtakım ilaçların uygun olmayan şekilde reçetelendirildiği ve ne yazık ki bilinçsizce kullanıldığı tespit edilmiştir. Yine zaman zaman eczanelerimizden elden alınan ve reçeteye tabii olmayan ilaçların da büyük çoğunluğu evlerimizde bekletilerek son kullanma tarihleri geçirilmektedir. Sonuç olarak, kimyasal birer ürün olan bu ilaçlar tarihi geçtiğinde şehir çöplüklerine ve doğaya gelişi güzel atılmaktadır. Evimizdeki kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar; ilaçların suistimali, hatalı kullanımı, çocuklarda kazai zehirlenmeler, intihar girişimleri, çevresel zararlar gibi ailemiz, toplumumuz ve çevremiz için geri dönüşü çok zor olabilecek riskler taşımaktadır.

Tarihi geçen beşeri ilaçların bertaraf projesi (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmalar, çevreye atılan ilaçların doğal yaşamı olumsuz etkilediğini göstermektedir. Çevre sularına karışan düşük miktarlardaki ilaçlarla sürekli temas halinde kalmanın; balıklar ve diğer suda yaşayan canlılarda fizyolojik değişikliklere neden olduğu ve ayrıca ilaca dirençli mikroorganizma ve bakterilerin ortaya çıkmasına yol açtığı bilinmektedir.

“Tarihi Geçen Beşeri İlaçların Bertarafı” projesi ile halkımızdan son kullanma tarihi geçmiş yani miadı dolmuş bu ilaçların ilk aşamada ilaç toplama kutuları aracılığıyla toplanması sağlanacaktır. İkinci aşamada toplanan bu ilaçların Edirne Belediyesi ile naklinin sağlanması ve son aşama olarak da Edirne Valiliğince lisanslı tesislerde toplanan bu ilaçların bertaraf edilerek,   çevreye, doğaya ve canlılara zarar vermeyecek hale getirilmesi, bu sayede halkımızın sağlığı ile  şehrimizin doğasının korunması hedeflenmektedir.

Tarihi geçen beşeri ilaçların bertaraf projesi (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca ülkemizde tam anlamıyla örneği olmayan bu çevre dostu projenin Edirne’den tüm Türkiye’ye de örnek olması amaçlanmaktadır.

Edirne Valiliği Toplantı salonunda Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülecek “Tarihi Geçen Beşeri İlaçların Bertarafı” Projesinin Protokol imza töreni yapılmıştır.