fikri_yalin_kose            1 -Kasım’da yapılan Milletvekili seçimleri sonrası toplum, kurulacak yeni hükümetten kendileri için yararlı olabilecek yasaların bir an önce çıkmasını bekliyor. Esnaflar, işadamları, çalışanlar, emekliler,  kısaca toplumun her kesimi piyasaya istikrar gelmesini, canlanmasını hayat pahalılığına önlem alınmasını  bekliyor.

            İşçiler, İktidar olan AK Parti’nin vaatleri arasında yer alan asgari üretin 1300 liraya çıkarılmasını bekliyor.  Ülkemizde çalışanların büyük bir bölümü belirlenecek asgari ücret sınırı altında çalışıyor. Bu kesimde olanlar biraz olsun nefes almaları rahatlamaları beklentisi içinde.

Ülkemizde 9 milyonu aşkın emekli her ay yapılacağı belirtilen yüz liralık zammın bir an önce uygulanmasını, geçim şartları için  yeterli olmasa da biraz olsun desteklenmesini bekliyor.

            Bunların yanında, bölgemizin en önemli gelir kaynağını oluşturan tarım  kesimi girdilerinden KDV’nin kaldırılmasını böylece masraflarının azalmasını, ayrıca çeltik alımında bugün yaşadıkları açmazın, fiyatlardaki düşüklüğün giderilmesini, fiyat istikrarsızlığının aşılmasını Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürün alımında devreye girip malının geçerli fiyata satılmasını bekliyor.

Toplumun farklı katmanlarının kurulacak hükümetten beklentilerini daha da çoğaltabiliriz.  Bir süre sonra göreve başlayacak olan AK Parti hükümetinin halkımızın bu beklentilerini birbiri ardına yerine getirmesini dört gözle bekliyor. Ülkemizde tek parti iktidarı  olduğu için önünde engel olmayacak  kısa sürede hükümet kurulacak.

            Zira, hükümetin kurulmasına mani  bir durum yok,  hükümetin  kuruluşunun ardından güvenoyu alacak.

Hükümeti en çok zorlayacak konunun dış politika olacağı ortada.  Onun da sağduyu ve akılcı, ülke yararına aşılması durumunda ülkemizde huzur ve güven ortamı daha da pekişmiş olacak.

            Diğer taraftan Orta Doğu’da süregelen terörün ve diğer  sorunların kısa sürede bitmesini beklemek hayalcilik olur.

            Dileriz bu olayların çevremizdeki ülkelerin  istikrarsızlığın ülkemize yansıması az olur.

Öyle anlaşılıyor ki,  önümüzdeki dönemde de kafalarda soru işareti yaratacak sorunların çözümü konusunda halkın beklentileri sürecek. Bunlar zamanla kamuoyuna yansıyacak.

            Bölgenin tek demokrasi ile yönetilen ve konumu itibariyle emperyalist ülkelerin hedefinde bulunan tek İslam ülkesi Türkiye’de kaos yaratmak isteyenler bugüne kadar olduğu gibi yine de emellerine kavuşmak için çaba harcayacaklar. Böyle iç ve dış güçlerin kirli oyununu ancak birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman oyunlarını boşa çıkarırız.

HER AN BÖYLE OLMALI  

Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yapılan törenlerde  halkımızın gösterdiği birlik beraberlik, sevgi seli herkesi mutlu etti, huzur bulduk, gururlandık. İnsanlarımızın böyle sevgi odağına ortak sevgiye  ihtiyacı var.  Halkımızın tamamını kucaklayacak ortak sevincimizi oluşturan   mutluluk özlemi yaşanıyor.

            Bugüne kadar bu sevginin merkezini Ata’mıza duyulan sevgi oluşturdu. Dilerim, önderimize duyulan bu bağlılık sonsuza kadar devam eder. Ve buna halkı birleştirecek, moralini düzeltecek başka sevgiler de eklenir.

İnsanlarımız bugüne kadar bloklaşmadan farklı görüş odaklanmasından bunun sonucu birbirine şüphe ile bakılmasından huzursuz.

            Siyasilerimiz böyle husumet ortamının yaratılmasına insanların kamplara bölünmesine destek vermemeli.

Halkın arasında bu tür bloklaşmanın yaratılması siyasilerimizin de yararına olmaz.

İnsanlarımız hangi görüş ve düşüncede etnik gurupta olarsa olsun, birlik ve beraberlik özlemi çekiyor. Bunları belirlemek en çok siyasilerimizin görev alanına giriyor.

                                      POLİTİKACI

            Bir yaşına basan çocuğunu büyüdüğü zaman ne olacağını  anlamak için  aile toplandı. Masanın üzerine bir Kur’an, bir içi dolu cüzdan

Bir top, bir plak, bir kitap, bir de şarap koymuşlar. Çocuk masadan Kur’an’ı alırsa din adamı olacak.  Şarabı alırsa sarhoş, Cüzdanı alırsa tüccar, topu alırsa sporcu, plağı alırsa sanatçı, kitabı alırsa yazar. olacağı düşünülüyordu.

            Çocuğu getirip masanın yanına koydular. Çocuk masadakilere şöyle bir baktı ve birden masadakilerin hapsini kucakladı. Bunun üzerine ailenin en büyüğü olan dedesi konuştu:

 “Anlaşıldı bu büyüdüğünde politikacı olacak”  

                         ÖZLÜ SÖZLER

En tehlikeli insan tipi , az anlayan, çok inanandır

                 Anton ÇEHOV