Trakya Engelli Dernekleri Edirne’de Seminere katıldı (4)

 

 

 

 

 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla planladığı “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” projesi Margi Hotel Salonunda başladı. Seminere  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sabiha Başaran, Araştırma Geliştirme ve Proje Daire Başkanı Tayyar Kuz,Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş,İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu,Bakanlık Temsilcileri,Çanakkale ,Kırklareli,Tekirdağ İl Müdürleri,Edirne Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı Dr.Selma Heves,EBED Başkanı Dilek Öner Kaynak,TURAYDEM Başkanı Erkan Makas,Dünyam Engelliler Derneği Başkanı Erol Adem Düzkes,Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Erkenciler,Edirne’de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği Başkanı Hacer Aydın Özek,Trakya Bölgesindeki Engelli Dernekleri Başkanlar ve  Sivil Toplum Temsilcileri katıldı.

Trakya Engelli Dernekleri Edirne’de Seminere katıldı (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminerin amacı engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar açısından hak, temelli bakış açısının güçlendirilmesi, kapasitelerindeki mevcut yetersizliklerin giderilmesine katkı sağlanması ve dolayısıyla engellilik alanına ilişkin politikaların belirlenmesinde aktif rol almasıdır. Bölgesel nitelikte düzenlenen seminerler aracılığıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve STK’ların engellilik alanında daha nitelikli hizmet vermesi sağlanmış olacaktır.

Trakya Engelli Dernekleri Edirne’de Seminere katıldı (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Kamu kurumları, STK’lar da dâhil olmak üzere ilgili taraflarca uygulanmasının temin ve teşvik edilmesi ile izlenmesine yönelik odak kurum olarak bu konudaki çabalarını arttırarak devam ettirmektedir. Genel Müdürlük içinde konu ile ilgili çalışmaları koordine etmek üzere görev yapan Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı tarafından 4 ilde bölgesel düzeyde yapılması planlanan “Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri” dizisinin ilki 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ordu, Giresun, Bayburt ve Rize illerinden gelen engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile Trabzon’da gerçekleştirilmiştir. Seminer dizisinin ikinci toplantısı ise Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne illerinden engellilere hizmet veren STK temsilcilerinin katılımı ile 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirilmektedir.

Trakya Engelli Dernekleri Edirne’de Seminere katıldı (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminerin açılış konuşmaları kapsamında Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin ÖZBAŞ son dönemde engellilere yönelik politika ve gerçekleştirilen hizmetleri aktarmıştır. Sonrasında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sabiha BAŞARAN sivil toplumun tarihsel gelişimi, politika oluşturma sürecindeki rolü ve önemine değindiği açılış konuşmasında demokrasinin gelişimi açısından STK’larını varlığının ve güçlendirilmesinin kaçınılmaz öneme sahip olduğunu belirterek söz konusu seminerin bu çerçevede önemli katkılar sağlayacağına olan inancını ifade etmiştir. Açılış konuşmalarının ardından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Tayyar Kuz projenin gerekçesi ve temel hedeflerini açıklayarak başladığı konuşmasına tarihsel süreç içerisinde engelliliğe yönelik yaklaşımlardaki dönüşümü çarpıcı örnekler eşliğinde anlatarak eğitim programının da açılışını gerçekleştirmiştir.

Trakya Engelli Dernekleri Edirne’de Seminere katıldı (3)

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim programı Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut tarafından yapılan engellilere yönelik ayrımcılık sunumu ile devam etmiş, Tekirdağ Namı Kemal Üniversitesi’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Selda ÇAĞLAR’ın BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, bu kapsamda hakların izlenmesi ve denetimine ilişkin konuların yer aldığı sunumunun ardından; sivil katılım ve önemi, savunuculuk ve lobi faaliyetleri, STK’ların fonksiyonu ve savunuculuk yöntemleri, sivil toplum alanında eşit haklar ve fırsatlar için izleme, STK’lar için iletişim yöntemleri, STK’larda Hak arama süreçlerine ilişkin konular Süleyman Akbulut ile Barış UYSAL tarafından ele alınmıştır.

Trakya Engelli Dernekleri Edirne’de Seminere katıldı (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın bugünkü bölümünde ise Barış UYSAL STK’ların proje hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi açısından sürdürülebilirlik ve fon kaynakları, hibe sistemi ve bu kapsamda rehberler ve proje başvuruları, proje hazırlama ve projelerin değerlendirilmesi ile izlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumlar gerçekleştirilecektir.Sunumlar aynı zamanda işaret dilinde de izleyicilere aktarılıyor.

Trakya Engelli Dernekleri Edirne’de Seminere katıldı (7)

 

 

 

 

 

 

 


Trakya Engelli Dernekleri Edirne’de Seminere katıldı (9)