Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hibe destekleri hakkında üye ve üreticilerimizi bilgilendirmek amacıyla 04 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te Edirne Ticaret Borsası’nda toplantı düzenlendi.

Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk,  Meclis Başkanı Fedai Canım, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, köy muhtarları ve Edirneli üreticiler katıldı.

13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi  ile ilgili tanıtım toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden  Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt basın mensuplarına yaptığı açıklamada ” Bildiğiniz gibi bu toplantı 2005 yılında başladı, kırsal kalkınma yatırımları programı ve 12 etabı geride bıraktık.  İlimizde 37 milyonluk bir proje hibe desteği verdik.  101 projemiz vardı. Bu projelerimizin 92’si tamamlandı ve şu anda 9 tanesi bitme aşamasındadır. Halen devam etmektedir. Tamamlandığı zaman yaklaşık olarak 7 milyonluk ta bu projeye hibe desteği verilecek ve toplamda 45 milyonluk bir hibe desteği bu yatırımlara bakanlığımız tarafından verilmiş olacak. Biz bu yatırımları önemsiyoruz. Bu yatırımların ilimize çok büyük ve önemli katkıları var. Bunun yanında özellikle yatırımcıların kendi katkılarıyla beraber bugüne kadar ilimize yaklaşık 150 milyona yakın bir yatırım yapılmış oldu. Tabi bunun çeşitli amaçları var. Özellikle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal pazarlamanın altyapısının güçlendirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, bunun yanında yine tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması ve bunun yanında da yine kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi gibi amaçları içermektedir.”dedi.

Daha sonra konuşan Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk;  “Bildiğiniz gibi dünya nüfusu artıyor, bu nüfusun artmasıyla birlikte gıda ihtiyacı da her geçen gün artıyor. 2050 yılında Dünya nüfusunun 10 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda da, özellikle tarımsal ve hayvansal üretimler çok daha ön plana geçeceği herkes tarafından kabul edilen bir konu. Bununla birlikte bizlerin de yaptığı işin değeri artacak. İşlerimizin gelişmesi açısından bugün yapacağımız toplantıda sizlerin işinin desteklenilmesi, geliştirilmesi, verimliliğinin arttırılmasıyla ilgili, bakanlığımız tarafından verilen desteklerin detayları uzmanlarımız tarafından sizlerle paylaşılacak” dedi.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım yaptığı açıklamada; “ 2019 yılı Tarım Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma destekleme programı bugün itibarıyla açıklandı. Güzel bir toplantı oldu ve çok verimli geçti. İnşallah bölgemiz açısından yatırım yapacak özel şirketler, şahıslar ve kooperatifler 2 Milyon 250 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanacak. Bu desteklerin şahıslara, şirketlere ve kooperatiflere büyük avantajı ve faydası olacak.  Proje yapıp yararlanmalarını temenni ediyoruz. Bölgemize  bu Kırsal Kalkınma programında  yatırımlar olacaktır.  Bildiğiniz gibi bölgemiz Tarım ve Hayvancılık bölgesidir.  Dolayısıyla Tarım Bakanlığı’nın açmış olduğu % 50 Hibe destekli Kırsal Kalkınma programını gayet olumlu buluyoruz.  Proje başvuruları için 30 Eylül 2019 tarihi sondur.” Dedi.

Toplantı kapsamında; Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi programı ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla BAYAZIT, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Eyüp FARSAK, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi personeli Ziraat Mühendisi Ramazan SEL ve Ziraat Teknikeri Lütfi DALKILIÇ tarafından  Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımı
Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar, Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları Hayvansal Orijinli Gübreler
Kırsal Turizm Yatırımları, Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri
El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler, Bilişim Sistemleri ve Eğitimi gibi  konu başlıkları altında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 13.Etap Resmi Gazete ‘de yayımlandığı ve Yararlanmak isteyen yatırımcılar başvurularını 30 Eylül 2019 tarihine kadar http://tarimorman.gov.tr internet adresinden yapabileceği ifade edildi.