2018 Yılının İlk Meclisi Toplandı

admin

Edirne Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısının öncesinde söz alan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak, 2018 yılının Edirne’ye, Türkiye’ye ve tüm insanlığa huzur, barış, sağlık, mutluluk ve özgürlük getirmesini diledi. Gürkan, 2018 yılının Edirne için güzel, verimli ve başarılı bir olmasını temenni etti.

YILIN İLK MÜJDESİ BAŞKAN GÜRKAN’DAN

Meclis üyelerine 2018 yılının ilk güzel haberini veren Gürkan, “5 Ekim 2017 tarihinde belediye meclisi ve şahsımca İller Bankası’na verilen yetki kapsamında Edirne Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin ihalesini yapmıştı. İller Bankası yaptığı ihaleyi sözleşmeye bağladı. 8 Ocak tarihinde ihaleyi kazanan firma gelecek ve yer tespiti yapılacak. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin inşaatı başlıyor.  Edirne’nin hemen hemen bütün ilçeleri arıtma tesisine kavuşmuşken, Edirne Merkezin, 200 binlik nüfusunun arıtma tesisinin olmaması gerçekten yüz kızartıcı bir durumdu. İnşallah bu ayıptan da kurtulmuş oluyoruz. İnşaat süresi 2-2,5 yıl. Bizde doğayı ve Meriç nehrini kirletmeyen iller arasına girmiş olacağız. Yine 4 Aralık tarihinde Su Kanal Müdürlüğü’müzün yapmış olduğu altyapı ihalemizin işlemleri devam ediyor. Bittiğinde ayrıca bilgi takdim edeceğiz” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirilen Olağan Ocak Ayı Toplantısı’nda 4’ü gündem dışı olmak üzere toplamda 13 madde görüşüldü.

TOPLU TAŞIMADA YENİ ÖNLEMLER

Ulaşım Komisyonu’nca alınan Ulaşım Komisyon Kararlarının görüşüldüğü sırada söz alan Başkan Gürkan, “Daha önce kadına, çocuğa taciz, şiddet gibi suçlarla hüküm giymiş olanlarla, uyuşturucudan hüküm giymiş olanları toplu taşımada çalıştırılmaması kararı almıştık. Yine bu kapsama Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve  bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak; Türk Ceza Kanunu’nun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227. Maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kavuşturması bulunmamak ya da kavuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak ve Terör Örgütleri’ne veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devlet’in Milli Güvenliği’ne karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya mensubiyeti iltisakı veya irtibatı bulunmamak şartlarını haiz olması zorunludur şeklinde bir düzenleme getiriliyor” dedi.

 

“SABIKA KAYDI OLAN HİZMET ALIMI PERSONELLE KANUN GEREĞİ YOLLARIMIZI AYIRIYORUZ”

Taşeron işçilerin kadro geçici hakkında da meclis üyelerini bilgilendiren Gürkan, “24 Aralık’ta yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumları ile yerel yönetimlerde çalışan hizmet alımı personelin kendi kurumlarına kadrolu olarak alınmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Burada bir takım kıssalar var. Emekli olmuş ama hizmet alımı şirketiyle çalışıyor olanlar, bu düzenleme gereği kurumlarla ilişkileri 1 Ocak tarihinden itibaren kesildi. Kanunun ön gördüğü şeklinde 2 Ocak tarihiyle birlikte hizmet alımı personelin başvurularını almaya başladık. Kanunun öngördüğü şekilde yazılı, sözlü veya uygulamalı bir şekilde sınav yapılacak. Sınava katılım hakkı kazanabilmek için bir prosedür var.  657 sayılı kanunun 48. Maddesi A bendindeki şartları taşıyor olmak, daha önce çalıştığı dönemlerde sulh sözleşmesi imzalamaları gerekiyor. 90 günlük bir geçiş süreci var. Emeklik hakkı kazanmış olanlar da bu sınava giremeyecekler. Bu süreci bu şekilde yürütüyoruz. Henüz netleşmeyen, gri alanlar var. Bizim için en büyük problemlerden biri şu olacak; özellikle birkaç birimimizde belediye olarak sadece iş yapma değil, kentin sosyal dengelerini gözeten bir anlayışa da sahiptir ve fonksiyonu da yerine getiriyorduk. İşe aldığımız arkadaşlarla, kentin suç istatistiklerinde de bir düşme söz konusuydu. Şimdi biz kanun gereği sabıkası olan arkadaşlarla çalışmaya devam edemeyeceğiz. Kanun böyle emrediyor. Onlar işsiz kalınca ne olacak. Biz personel bulmakta da zorlanacağız. Çünkü boşalan yerlere yeni personel alımı da yapamayacağız. Bu arkadaşlarda ne yapacak. Biz, çöp, Su Kanal gibi birimlerde rakamlar düşürse ne yapacağız bilmiyorum. Türkiye genelinde bir sorun bu. Bakanlık umarım gelişen şartlara göre yeni tedbirler alır. Taşeron sistemi karşı olduğumuz bir sistemdi. İnsanların geçmişlerine yönelik haklarını bir sulh sözleşmesiyle, sınav şartıyla düzenlemek hala bana çok doğru gelmiyor. O insanların da geçmişlerine yönelik haklarının da korunması gerekir. Kanun gereği yüzde 3 oranında engelli, yüzde 2 oranında hükümlü çalıştırma. Yine terör mağdurlarını çalıştırma mecburiyetimiz var. Şimdi yeni bir şirket kuracağız, kanunun bize verdiği yetkiyle sadece işçi çalıştırmaya yönelik bir şirket. 100 kişi alınacaksa bu oranda engelli, hükümlü ve terör mağduru da çalıştırmamız lazım. Kanunda bununla ilgili bir düzenleme yok. Sanırım 90 günlük süre içerisinde düzeltmelerle iyileştirilecektir diye umut ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Gizli oyla yapılan oylamada ise Denetim Komisyonu’na CHP’den Refik Şahin, Semih Çınar ve Erkan Makas ile AK Parti’den Tamer Karadağ ve Turgut Terzi seçildi.

  Toplantıda şu maddeler karara bağlandı:

“Ulaşım Komisyonu’nca alınan Ulaşım Komisyon Kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yazısı. Arsa satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı. Türksat Edirne İl Müdürlüğü ve Edirne Telekom Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Telekomünikasyon altyapısı, geçiş hakkı sözleşmesi, gelişen ve değişen mevzuat nedeniyle ek sözleşme ve sözleşmede değişiklikler yapmaya Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün yazısı.           22 Şubat 2007 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları’na dair Yönetmeliğin 9.maddesinin 3. fıkrası uyarınca ; Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda boş bulunan 6 adet kadronun yüzde ellisi olan 3 adet kadronun Teknik Hizmetler Sınıfı Mühendis kadrolarına aktarma yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı.            Tam zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı. Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 5 adet konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı. İmar Komisyonu’na havale edilen konular ile ilgili olarak İmar Komisyonu’nca alınan İmar Komisyon Kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı. Denetim Komisyonu’na gizli oyla üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazısı”

 

 208 total views,  2 views today

Next Post

Refüj istemeyen Paşayiğit halkına Erdin Bircan’dan destek!

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Keşan Paşayiğit Mahallesinde yapılan bariyer çalışmasını yerinde inceleyip, muhtarı Ahmet Kaya’dan bilgiler aldı. Milletvekili Bircan’ın Paşayiğit mahallesine sorunları yerinde görmek için geldiğini gören mahalle sakinleri Bircan’a sorunu anlatıp ondan destek istedi. Gazetemize açıklama yapan Erdin Bircan; “Keşan Paşayiğit Mahallemizde yapılan bariyer çalışması mahalleyi ikiye bölüyor […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp