Aile eğitim kursunu bitirenlere belgeleri verildi

admin

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, anne-babaların “etkili anne-babalık becerilerinin desteklenmesinin sağlanması ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amacıyla İlimiz Merkez Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “Aile Eğitimi Kurs Programı” kapsamında ki kursiyerlerimize belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Aile eğitim kursunu bitirenlere belgeleri verildi (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Haziran 2016 Salı günü Edirne Merkez Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Salonda düzenlenen törene İl Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, kursiyerler ve çocukları katıldılar.

İl Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, burada yapmış olduğu konuşmasında: “Ebeveynler çocuklarının hayatta sahip oldukları en önemli öğretmenleridir. Çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel yönden gelişimi ilk olarak ailede başlamaktadır. Aile çocuğun okul başarısında ve olumlu davranışlar geliştirmesinde hayati rol oynamaktadır. Çocuğun hayatında bu kadar önemli yere sahip ebeveynlerin ise hem ebeveyn olma becerileri hem de çocuk bakımı ve eğitimi konularında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Değişen günümüz şartlarında ebeveynlere verilecek bu eğitimin, artık sistemli bir şekilde yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Aile eğitim programları, aile eğitimi için birçok farklı yollar takip etse de özünde aynı amaca hizmet etmektedir. Bu programlar, ailelerin ebeveyn olmadaki sorumluluklarını kazanmalarına yardımcı olmak, aile bağını güçlendirmek, çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda aileleri bilgilendirmek, destek olmak (özellikle dezavantajlı çocuklar ve aileleri) ve çocukları okula başlarken öğrenmeye hazır hale getirmek gibi hedeflere sahiptirler.

Aile eğitim kursunu bitirenlere belgeleri verildi (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliştirilen aile eğitim programlarının, çocuk eğitimi ve bakımı konusunda ebeveyn eğitimine büyük etkisi olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalar aile eğitim ve destek programlarına katılan ailelerde çocuklarda kendilerine güven duygusunu geliştirme, aile ve çocuk arasında olumlu ilişkiler kurma, çocukların okula karşı daha pozitif bakma ve okul başarısı gibi konularda etkili olduğunu ortaya koymuştur

Aile eğitim programları temelde iki amaca hizmet etmektedir. Birincisi ailenin psikolojik ve sosyal açıdan bulunduğu yaşam şartlarına adapte olabilmesine yardımcı olmak; diğeri ise çocukların eğitimlerinde aile ayağını güçlendirmektir

Çocuk yetiştirmek için tüm ailelerin hem duygusal olarak hem de uygulamada desteğe gereksinimi bulunmaktadır. Aynı zamanda aileler çocukların gelişimleri ve eğitimleri konusunda hem spesifik hem de temel bilgilere, tavsiyelere, geri bildirimlere ve aile içindeki problem durumlarında bilgi alabilecekleri bir kaynağa gereksinim duymaktadırlar.

Aile eğitim kursunu bitirenlere belgeleri verildi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aileler, yaşadıkları toplumun değer yargılarını da dikkate alarak, çocuklarını yetenekli bir yetişkin olarak yetiştirebilmek için, toplumun diğer yetenekli bireylerine yakınlık, diğer bakım alanlarında yeterlilik ve zor yaşam koşullarında ebeveynlikle ilgili motivasyona gereksinim duymaktadırlar. Aile eğitim ve destek programları ailelerin bu gereksinimini karşılamaktadır.

Yaşamın ilk yılları bilişsel ve sosyal gelişim açısından kritik bir dönemdir. Bu kritik dönemde aile kurumu çocuğun yaşamında önemli bir etkiye sahiptir. Ailelerin özgüven duyguları, çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgileri ve yetenekleri çocuklarının sağlıklı gelişim göstermeleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Aileler, özellikle doğum, ailede ya da çocukta oluşan ciddi sağlık sorunları, tek başına çocuk ( parçalanmış aile ya da evlilik dışı çocuk sahibi olma vb.) büyütmek zorunda kalma ve çocuk gelişimindeki bazı kritik dönemlerde          (okul öncesi, ergenlik vb.) çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda desteğe gereksinim duymaktadırlar.

Bu gerçeklerden hareketle MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak 1993 yılından 2010 yılına kadar çeşitli işbirlikleri ile 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan ailelere yönelik farklı ebeveyn eğitim programları uygulanmıştır.

2008-2010 yılları arasında yapılan değerlendirmeler sonucu program geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Toplumsal gelişmeyi ve refahı güçlendirmek amacı ile toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yetişkin eğitimi odaklı, interaktif, hak temelli, okuma yazma bilmeyen anne babaların da katılabileceği unsurlar gözetilerek, evrensel değerlerle birlikte milli kültür değerlerimizi de kapsayacak şekilde Aile Eğitim Programı ( 0-18 yaş) geliştirilmiş ve 2010 yılında uygulamaya konmuştur.

Aile eğitim kursunu bitirenlere belgeleri verildi (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” ile anne-babaların “etkili anne-babalık becerilerinin desteklenmesinin sağlanması ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak” amaçlanmaktadır.

2015-2016 eğitim öğretim yılında bakanlığımızın çerçeve programı kapsamında; 3-6 yaş eğitimi kapsamında143 kişiye,7-11 yaş eğitimi kapsamında 56 kişiye,12-18 yaş eğitimi kapsamında ise 20 kişiye eğitim verilmiştir.

Unutulmamalıdır ki; Yaşadığımız yüzyıldaki hızlı değişiklikler toplumun her alanında köklü değişikliklerle kendisini hissettirmektedir. Ancak temelde değişmeyen tek şey, ailenin çocuğun hayatının merkezinde olduğu ve olumlu ya da olumsuz çocuğun hayatına yön verdiği gerçeğidir.

Anne-baba eğitimlerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenlere, katılımcı velilere teşekkür eder, önümüzdeki yıl eğitim alan ebeveyn sayısının daha da artması temennisi ile hepinize saygılar sunarım” dedi.

Kursiyer annelerin eğitim ile ilgili düşüncelerini paylaştığı tören, belgelerin verilmesinin ardından sona erdi.

 

 

 

 103 total views,  2 views today

Next Post

Bisikletle Balkanlar turunda 3. yıl

Edirne  Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada; “Bisikletin bir spor aracı olmaktan öte bir ulaşım aracı olduğunu vurgulamak ve topluma göstermek amacıyla 3 yıl önce başlanan Bisikletle Balkanlar Turu bu yıl 3 bisikletli ile devam ediyor. İki hafta sürmesi planlanan tur 15 Haziran günü Selimiye önündeki Mimar Sinan Heykeli […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp