BAŞIBOŞ GEZEN ATLARI HANGİ KURUM SAHİPLENECEK

admin

Geçtiğimiz hafta Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından düzenlenen basın toplantısında, sahipsiz atlarla ilgili açıklama yapan Gürkan Tarım İl Müdürlüğünü sahipsiz atlar konusundan görevini yapmadığı için eleştirerek Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu’na “Edirne Belediye Başkanlığı’nın başıboş atlar ile ilgili 31.03.2022 tarihli basın açıklamasına istinaden; öncelikle mevzuatımızda sokak hayvanı şeklinde bir tanım bulunmayıp, söz konusu hayvanlar sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanlar olarak tanımlanmaktadır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında “Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları…” ifade etmekte olup madde tanımında sahibi olmayan, başıboş vaziyette , sahibinin kontrolü ve mülkiyeti dışında bulunan bütün hayvanlar sahipsiz hayvan olarak tanımlanmakta ve kabul edilmektedir. Yine aynı Kanun kapsamında: Güçten düşmüş hayvan ise: “Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını” ifade etmekte olup bu kapsamdaki hayvanlar için sahipli ya da sahipsiz olmasına bakılmaksızın güçten düşmüş hayvan olarak belirtilmektedir.


5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında: “Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurar.” ve “Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlar ve eğitim çalışmaları yapar.” Son olarak: “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. “ hükümlerine istinaden anılan hayvanlar kedi, köpek gibi hayvanlarla sınırlı olmayıp sahipsiz veya güçten düşmüş tüm hayvanların korunması, bakılması, gözetimi ve bu tür hayvanlarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerin Yerel Yönetim Birimlerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca başıboş atlarla ilgili çeşitli belediyelerce bu hayvanların, toplatılması, bakımının yapılması vb. örnek, güzel uygulamalar basında da zaman zaman yer almaktadır. Yukarıda belirtilen tanımlamalar dışında; Kurumumuzca yetki ve sorumluluğunda yer alan sahipli 896 adet tek tırnaklı hayvana ilişkin mikroçip takılmış olup bu hayvanların Bakanlığımız veri tabanına kayıt edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Kanunda yer alan diğer adli/idari yasal yükümlülükleri Kurumumuz eksiksiz yerine getirmekte olup, diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edecektir.
”denildi.

BAŞKAN GÜRKAN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ GÖREVE DAVET ETMİŞTİ.”
Geçtiğimiz hafta Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından düzenlenen basın toplantısında, sahipsiz atlarla ilgili açıklama yapan başkan Gürkan Tarım İl Müdürlüğünü eleştirerek “Başıboş dolaşan atlar sahiplidir. Bunlar sokak hayvanı değildir. Sahipsiz hayvanlara Edirne Belediyesi sahip çıkıyor, Ama At ve benzeri hayvanlar sahipliği olduğu için Tarım İl Müdürlüğü tarafından bu hayvanlara sahip çıkılmalı ve Tarım İl Müdürlüğü görevini yapmalıdır.” demiş ve Tarım İl Müdürlüğünü göreve davet etmişti. Konudan oldukça rahatsızlık duyan Başkan Gürkan; Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu’na talimat vererek “Böyle bir durum bir kez daha yaşanırsa Tarım İl Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacaksın demişti.

 731 total views,  11 views today

Next Post

Yeni ve Küçük Sanayi Sitesi’nden Yaver Tetik’e Teşekkür Ziyareti

Edirne Ekonomisinin ve üretimin can damarı olan Yeni Sanayi Sitesi ve 1.küçük Sanayi Sitesi Başkan ve yöneticileri Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan önderliğinden başta ilimizde olmak üzere kentin her noktasında önemli çalışmalara imza atan Edirne Belediyesi, aynı çalışmaları Edirne’nin ekonomideki Lokomotifi […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp