“Bilgili, Eğitimli ve Donanımlı- Süloğlu ve Sozopol”

admin

Proje, Avrupa Birliği Başkanlığın ulusal otorite görevini yürüttüğü INTERREG-IPA Sınır Ötesi İş Birliği Programı Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 dahilinde Süloğlu Belediyesi liderliğinde ve Bulgaristan Sozopol Belediyesi partnerliğinde yürütülmektedir.

Projenin Amacı Süloğlu ile Sozopol Belediyelerinin doğa afetlerinin olumsuzluklarının ortadan kaldırılması; bölgede yaşayan halkın ve iş çevresinin  olağanüstü hallerde nasıl hareket edileceği konusunda   bilgilendirilmesidir.

Proje kapsamında:

  • Süloğlu’nda afet yönetim merkezi olarak kullanılacak binanın onarımı yapıldı
  • Sozopol’da İtfaiye amirliğinin bulunduğu binanın  onarımı ve genişletilmesi yapıldı
  • Süloğlu ile Sozopol’da yangın ve doğal afetletlerde kurtarmada kullanılacak araçlarla özel donanım tedarik edildi.

– Her iki tarafta da bilgilendirme kampanyaları düzenlendi

– Bilgilendirme broşürlerinin içeriği konusunda iki partner arasında yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

-Olağanüstü durumlarda  araç ve gereçlerin kullanımı konusunda Sozopol ile Süloğlu’nda acil müdahale ekiplerin ortak eğitimi gerçekleşti.

Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla AB tarafından eş- finansman sağlanmaktadır

Bu yayın CCI Numarası 2014TC16I5CB005 olan Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği desteğiyle yayımlanmaktadır. Bu yayının içeriği tamamen Süloğlu Belediyesinin  sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliğinin veya Programın Yönetim Makamının ve Ulusal Otoritenin 

görüşlerini yansıtmak için alıntılanamaz.

 67 total views,  4 views today

EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp