Tüketicilerin, satıcı ve sağlayıcıların aydınlanmalarını sağlamayı amaç edinerek tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdüren Edirne Ticaret İl Müdürlüğü “Bilinçli Tüket Bilinçli Harca” programı Bugün Saat: 16.30’da 92.2 RADYO Su’da Edirne Ticaret İl Müdürü ve aynı zamanda Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut ALTUN ve Raportör Canan ATASOY tarafından gerçekleştirilecektir.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, gerek piyasadaki fiyat etiketi denetimleriyle gerekse Tüketici Hakem Heyeti çalışmalarıyla tüketicilerin çıkarlarını korumaya yönelik çabalarını sürdürmektedir. Tüketicilerin, satıcı ve sağlayıcıların aydınlanmalarını sağlamayı amaç edinerek tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdüren Edirne Ticaret İl Müdürlüğü “Bilinçli Tüket Bilinçli Harca” programıyla kitlelere ulaşarak tüm tarafların sorumluluk bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. 6502 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri hakkında tüketicileri aydınlatmak üzere; 16 Eylül 2020 günü saat 16:30′ da Edirne’ de dinleyici kitlesi en yüksek yerel radyolardan olan ve 92.2 frekansından yayın yapan Radyo Su’ da, Edirne Ticaret İl Müdürü ve aynı zamanda Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut ALTUN ve Raportör Canan ATASOY tarafından yapılacak canlı radyo programında;
· Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun temel amacı,
· 6502 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen tüketici sözleşmelerinin şekil şartları,
· Tüketici sözleşmelerinde yer verilen haksız şartların tüketiciler açısından geçerliliği,
· Yazılı bir sözleşmede yer verilen bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması halinde söz konusu sözleşme hükmü nasıl yorumlanmalı,
· Sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması durumunda tüketiciler ne yapmalı,
· Ahilik nedir, tarihse gelişimi ve günümüze katkıları nasıldır,

Ve benzeri başlıklar konu edilerek anlatılacaktır.