BUĞDAY PANELİ ARDINDAN

admin

Edirne Ticaret Borsası yönetiminin organize ettiği; “Nasıl Bir Buğday” adındaki panel Ticaret Borsası Konferans Salonunda   yapıldı.

Bölgemizin en önemli ürünü olan buğdayın  sorunlarının gündeme getirildiği  panele ilgi büyüktü. Yüzlerce buğday üreticisi çiftçimiz toplantıya katılıp uzmanlara konu hakkında soru yöneltti.

Bu ve benzeri, üreticilerimizi yakından ilgilendiren toplantılar daha çok yapılmalı.

Böyle  toplantıdan üreticilerimiz yararlanmasını biliyor.Trakya çiftçimiz oldukça bilinçlendi.

Şartlar zora girdikçe her türlü imkanlardan yararlanmasını çok iyi  biliyor. Bilgisayar kullanıyor mesleği ile ilgili  verileri topluyor. Tarım konusunda gelişmeleri yakından izliyor.

Üreticilerin en büyük sıkıntısı, Edirne Ziraat Odası Başkanımızın da gündeme getirdiği gibi, buğday tohum çeşitlerinin çok olması, türleri elliye ulaşan tohumlukların hangisinin topraklarımıza uygun olduğu henüz belirlenmiş değil. Tohum pazarlama firmaları adeta ilaç firmaları gibi elemanlarını seferber ederek ürünlerini pazarlıyor.

   Tarlalara baktığınızda parsellere ayrılmış, farklı firma tohumlarının ürün örnekleri ile dolu. Buğday tarlalarımız tohum firmalarının deney merkezi olmaktan kurtulmalı, tohumda standartlaşma sağlanmalı.

Toplantının en önemli konusu buydu. Buğday tohumluk türlerinin en aza indirilmesi üreticilerin ortak arzusu. Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, panelde yaptığı konuşmada, topraklarımızın tahlilini yaptı. Edirne il sınırlarında ekili alanların %41’inin buğday ekim alanı olduğunu söyledi. Bu oran 1.466.00 dekar ile il sınırlarını dikkate aldığımızda yüksek bir miktar. Buğday ekili alandan bu yıl için 710 bin ton buğday elde edildiği tahmin ediliyor.

 Bilindiğin gibi buğday, insan yaşamı için çok önemli bir besin maddesi. Ülkemizin de en önemli ürünü.  Bölgemiz için de bu geçerli. Trakya toprakları buğday üretimi açısından çok elverişli.Buğday verimini dikkate  aldığımızda  lider iller arasında bulunuyoruz. Edirne’nin bir diğer şansı da, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Edirne’de bulunması, buğday, ayçiçeği ve çeltik türlerinin gelişmesinde öncülük etmesi. Bu konuda uzman kadrolara sahip bulunması.  Konunun uzmanları her zaman, sertifikalı buğday tohumu kullanılmasını öneriyor.

Bugüne kadar tohumluk buğday konusuna üreticiler şüphe ile baktı. Tohumluk pazarlayan firmalar mallarını satmada hüner sahibi. Hiçbir firma malının kötü olduğunu söylemez. Tohum pazarlamacılarının sözlerine kanan üreticiler,  tarlalarından istenilen verimi alamadıkları zaman hüsrana uğruyor, zarar ediyorlar.

Bu toplantının ana amacı, buğday tohumunda standartlaşmaya gidilmesi.

Üreticilerimizin tek gelir kaynakları tarlalarından elde edecekleri ürüne bağlı. Aileler topraktan çıkacak ürünle varlıklarını sürdürüyor. Ürün girdi fiyatlarının yüksek olması, ürün maliyetinin karı ile arasındaki makasın kapanması üreticileri kara kara düşündürüyor. Bazı ürünlerin üreticilere zarar yazması tarımla uğraşan bölge halkını çiftçilikten soğutuyor. Her ne kadar gecikmeli de olsa devlet desteği yapılsa da bu üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak boyutta değil,

Tarım üreticiliği riskli bir iş. Bir bakıyorsunuz bir dolu bir kötü hava koşulları emeğinizi alıp götürüyor. Başka bir geliri olmayan çiftçiler ancak borçla varlıklarını sürdürüyor.

   Ticaret Borsasında yapılan toplantı bölgemiz çiftçileri açısından çok değerli bir toplantı olduğu inancındayım. Dilerim bu toplantıda konuşulanlar bir CD’ye alınıp çiftçilerimize ulaştırılır. Bu toplantıyı organize ettiği için ticaret Borsası yönetimini kutlamak gerekir. Çiftçilikle her zaman iç içe olan diğer kuruluşlarımızın da bu ve benzeri, üreticilerimizi aydınlatıcı toplantıları daha sok yapmalarında yarar olacağı inancındayım.

Üreticilerimiz açısından böyle paneller sorunlarını yetkililere iletme açısından da faydalı oluyor. Böyle üreticilerimizi yakından ilgilendiren haber ve panelleri büyük medyalarımızda görmeniz mümkün değil. Yer almış olsa dahi çok az. Mahalli basın bu konuya daha çok ağırlık veriyor. Üreticilerimizin sorunlarının mahalli basının da desteği ile daha kolay çözüleceği inancındayım. Onlar bizi bizler de onları desteklediğimiz zaman çiftçilerin sesleri üst makamlara daha çok duyulacaktır.

   İlimizde mahalli televizyon sayısının artması ile üreticilerimizin sorunları daha çok gündeme gelecektir. Bölge insanımızın en büyük geçim kaynağı olan tarımın sorunlarını gündeme taşımak hepimizin ortak görevi olarak kabul edilmelidir.

Bu toplantıyı organize eden, konuşmaları ile destek veren ve zaman ayırarak toplantıya katılanları bir kez daha kutlamak istiyorum.

 162 total views,  2 views today

Next Post

Airbus Teknolojisi Avrupa Serbest Bölgesi’ne Geliyor

      Şahinler Holding ve Alman Teknoloji Firması Alman ve Türk Bakanın Huzurunda El Sıkıştı Almanya’nın en önemli Türk Yatırımcılarından olan Kemal Şahin’in 100 milyon doları aşan yatırımlarının bulunduğu Almanya’nın NRW Eyaletinden;  Airbus için uçak parçaları üreten Flammaerotec firması, Şahinler Holding’e bağlı Avrupa Serbest Bölgesi’nde yatırım yapıyor. NRW Eyaleti […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp