Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi

admin

EDİRNE AJANS HABER MERKEZİ / 214 24 04 / edirneajans@hotmail.com

 

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Ticaret Siçil Müdürü İsmail Esen imzası ile yapılan açıklamadı, Ticari Defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ticaret sicili tasdiknamesinin notere ibrazı zorunlu hale getirildiği belirtilerek şunlar kaydediliyor; “.

ismail-esen-etso-edirne2

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64’üncü maddesi ile ilgili olarak;19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin; GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2013 yılına dair defterlerin 1/1/2013 tarihine kadar yapılacak açılış onaylarında noterlerce ticaret sicil tasdiknamesi aranmaz. Hükmü;

01/12/2013 Tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ İle,

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanacak.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64’üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin hükümler çerçevesinde aranması zorunlu bulunan Sicil Tasdiknamesi; Maliye Bakanlığı’nca da hazırlanan 27 kasım 2013 tarih ve 2013/112 sayılı sirkülerinde de Defter Tasdiklerinde Noterlerce Ticaret Sicil Tasdiknamesinin aranacağı,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26. maddesi gereğince çıkarılanTicaret Sicili Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 2. fıkrasında Sicil dosyası, MERSİS numarası ve dosya numarası altında oluşturulur.3. Fıkrasında da ; MERSİS’i kullanmaya başlayan Ticaret Sicili Müdürlüklerde MERSİS numarası ticaret sicili numarası yerine geçer ve daha önce verilmiş olan ticaret sicili numaraları dosya numarası olarak kullanılır.

Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde, kanunun ilgili maddesi gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2 bin 240lira) olarak uygulanacaktır.

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması halinde ise idari para cezası (2014 yılı için 4bin 480l ira) olarak uygulanacaktır.

Tacirlerimizin idari para cezasıyla karşılaşmamaları bakımından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında düzenleyecekleri madde kapsamındaki belgelerde yine madde kapsamındaki bilgilere yer vermeleri önem taşımaktadır.

Defter açılış onaylarının ağırlıklı olarak yıl sonunda yapıldığı göz önünde bulundurularak Ticaret Sicili Tasdiknamesi taleplerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerin de oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak ilgililerin ileride ortaya çıkabilecek mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından bu belgeyi geç kalmadan almaları faydalı olacaktır.”deniliyor

 3,957 total views,  11 views today

Next Post

EDİRNE GÜZELLİKLERİ

Edirne her açıdan güzellikle bezenmiş başka illere nasip olmayan özelliklere sahip bir Avrupa kenti görünümündedir. Tarihi güzellikleri, doğası, insan yapısı gelenek ve görenekleri çağdaş özelliği ve yemekleri ile örnek bir şehirdir. Bir asra yakın Osmanlı imparatorluğuna başkentlik yapan Edirne’nin tanıtımında yeterli gayret gösterildiği kanısında değilim. Özellikle yiyecekler, tarihi güzellikleri konusunda […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp