Demokrasi ölçütü; demokratik katılım

admin

Kent Konseyi, 25. Genel Kurul Toplantısını artık gelenekselleşen aylık toplantı ile birleştirerek yaptı. Her ayın son Çarşamba günü yapılan toplantıların bu aya ait konusu “Sivil Toplum Örgütlerinin ve Kent Konseylerinin Yerel Yönetimlere Katılımı” idi.

Belediye binası eski Nikâh Salonunda yapılan toplantının açılışını EKK Başkanı Ziya Gökerküçük yaptı. Gökerküçük; kentleşme ve sivil örgütlenmelerin gelişim süreçlerini anlattığı konuşmasında kentleşmenin kaçınılmaz olduğunu;  kentleri beton yığını ve kâr olarak gören gruplara karşı yaşanabilir kent mücadelesinde kent konseyleri ve sivil örgütlenmelerin önemini ve zorunluluğunu ve de bağımsızlığını belirtti.

Kent Konseyinin çalışmalarını Yürütme Kurulu üyesi Arif Kuday anlattı. Toplantının ana teması olan “Sivil Toplum Örgütlerinin ve Kent Konseylerinin Yerel Yönetimlere Katılımı” hakkında T.Ü. Öğretim Görevlisi Pınar Akarçay sunum yaptı.

Dr. Pınar Akarçay katılımı; bir kararın hazırlanması, olgunlaşması, alınması ve uygulanması aşamalarından birkaçına veya bütününe, o kararlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek kişilerin katkıda bulunması olarak tanımladı. Katılımın olmazsa olmaz koşulunun, bilgilendirme ve bilgi edinme kanallarının tümüyle açık olması olduğunu belirten Akarçay katılım kavramının demokratikleşmeyi içerdiğini ve bir demokratikleşme sorunu ve ölçütü olarak ele alındığını belirtti.

Katılımcı demokrasinin; iradeyi birlikte oluşturmak, olgunlaştırmak ve ortaya koymak olduğunu belirten Akarçay; yerelde sivil toplum üyelerinin toplumsal ve siyasal çıkarlarının örtüştürmesi ve temsil edilebilir bir irade ortaya koyabilmesidir, dedi. Katılımın, hazırlık, olgunlaşma ve nihai karar süreçlerine katılım olarak anlaşılması gerektiğini belirten Dr. Pınar Akarçay; süreçlerin bilgilendirme, diyalog ve danışma, müzakere etme ve karar alma olduğunu bildirdi.

Avrupa Yönetimler Özerklik Şartı ve Avrupa Kentsel Şartı’na çekinceli maddeleri olsa da imza koyan ülkemizde, sivil örgütlenmelerin şartların mantığına uygun ve anlaşılır yasal mevzuatla donatılmadığını belirten Akarçay; belediye kanununa konmuş olan bazı maddelerle geçiştirildiğini belirtti. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda katılım; mahalle ve mahalle muhtarlıkları, hemşeri hukuku, kent konseyi, belediye hizmetlerine gönüllü katılım ve stratejik plan başlıkları ile anlatılmıştır diyen Akarçay; ülkemizde katılım eksikliğinin nedenlerini şöyle sıraladı. Kentlilik bilincinin gelişmemiş olması, katılım araçlarının yetersizliği, eğitim düzeyinin düşük olması, tekilcilik ve kayırmacılık, siyasal ve toplumsal kurumlara güvensizlik, etkin bir sivil örgüt eksikliği, yönetimlerde açıklık ve şeffaflık olmaması.

İsveç’te bir park içine konut yapılması konusunda karar alma süreçlerini anlatan Dr. Pınar Akarçay, projenin etkilediği kişilerin toplantıya çağrıldığını, diğer kentlilere de bilgi verildiğini belirtti. Devamında diyalogların başladığını ve bir karara varıldığını ancak daha sonra yeniden değerlendirme sürecinde o karara da diğer katılımcılar tarafından itiraz edildiğini ve ardından devam eden toplantılarda kentlilerin projenin tümüyle iptal edilmesine karar verdiklerini ve belediyenin de 6 yılın sonunda projeyi iptal ettiğini belirtti. Akarçay; bu süreçlerde bilgilendirme, danışma, müzakere, karar ve uygulama aşamalarına sadık kalındığını söyledi. Yerel yönetimlerin kentlilerin her kesimi ile sürekli işbirliği yaptığını belirten Akarçay; düşünülen projelerin karara dönüşmesi sonrasında yapılanların ve karara dönüşmediyse nedeninin de kentlilerle sürekli paylaşıldığını belirterek temel ilkenin herkesin ikna edilmesi, tek tek kentlilerin bilgilendirilmesi ve şeffaflık ilkesine sadık kalınmasının önemine vurgu yaptı.

İncelediği Kuzey Avrupa ülkelerindeki sivil örgütlenmeler ile ülkemizi karşılaştırma yaptığında çok geri olduğumuzu belirten Akarçay; bunun tarihsel, toplumsal nedenlerinin olduğunu ancak Edirne Kent Konseyi ve kentteki sivil örgütlenmeler konusunda umutlu olduğunu, yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu ve daha da gelişerek devam edilmesini diledi.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı ve katkılarının alındığı toplantı Ziya Gökerküçük’ün; “İçinde bulunduğumuz Avrupa ve evrensel kurumların ve biz sivil örgütlerin talepleri sonucunda toplumsal yapımız da değişecektir, bu nedenle siz katılımcılar çok değerlisiniz, sağ olun var olun” demesi ile sona erdi.

 145 total views,  2 views today

Next Post

Türkiye-Kore Cumhuriyeti ilişkileri “dünü, bugünü ve yarını” konferansı

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “Türkiye-Kore Cumhuriyeti İlişkileri Dünü Bugünü Yarını” adlı konferans Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsmail Hakkı İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi H.E. Yunsoo Cho, akademisyenler, Kore gazileri ve öğrenciler katıldı. Konferans, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp