Edirne Kent Konseyi çalışmaları

admin

 

Edirne Kent Konseyi 11 Haziran 2016 Cumartesi günü yaptığı olağan seçimli 22. Genel Kurul sonrasında, Ziya Gökerküçük’ün başkan, Nebahat Çavuş, Arif Kuday, Sultan Fırtına, Ayşe Dengiz, Nilüfer Tokgöz, Mesut Murat Bulut ve Ahmet Ürer’in Yürütme Kurulu olarak seçildiği Genel Kurul sonrasında görev bölümü yaptı.

Başkan Yardımcılığına Nebahat Çavuş, Yazman üyeliğe Mesut Murat Bulut ve Sayman üyelik için de Arif Kuday görevlendirildi.

Yeni seçilen Yürütme Kurulu aşağıdaki çalışmalarda bulunmuştur:

-1 Haziran günü Söğütlük’ün nasıl olması gerektiği konusunda yapılan forum sonuç raporu Belediye’ye resmi olarak verilmiş ve acilen güvenlik ve temizliğin sağlanarak devamında bir Danışma Kurulu oluşturulması ve gereğinin yapılması talep edildi.

Trakya katılımcıları

 

 

 

 

 

 

 

-Newyork’ta Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen Engelliler Konferansı toplantısına Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile birlikte Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Engelliler Çalışma Grubu sözcüsü Nebahat Çavuş katıldı.

-Belediye Başkanı ziyaret edilerek, Genel Kurul kararları iletildi. Ayrıca Söğütlük ve Değirmenli Kavşak yanındaki yeşil alanın Mahalle Parkı olması ve benzeri kent sorunları hakkında yeni yürütme kurulu olarak görüşme yapıldı.

-Valilik ziyaret edilerek Kent Konseyini kuruluşundan bu güne anlatan rapor sunuldu ve genel kurul bilgileri verildi. Birlikte yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

-Mevzuat gereği Genel Kurul sonrasında yapılması gereken Kadın Meclisi Genel Kurulu yapıldı.

belediye ziyareti

 

 

 

 

 

 

 

-Türkiye Kent Konseyleri Platformu 19. Genel Kurulu İzmir Buca’da yapıldı. 25-26 Haziran günlerinde yapılan toplantıya Edirne Kent Konseyi’nin de içinde bulunduğu Trakya Kent Konseyleri temsilcileri olarak gidildi ve alınan kararlarda birliktelik sağlanmaya çalışıldı.

Yapılan Toplantı sonunda, Katkı sunulan Sonuç Bildirisi şu şekilde yayınlandı;

Madde 1: Ülkemizin her köşesinde yaşayan yurttaşlarımızın bir bütün olarak, din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin çatışmadan uzak, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi içinde, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı, terör, şiddet ve baskıdan uzak ve hak ihlallerinin olmadığı bir ortamda yaşam hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın korunması devletin görevidir.

Madde 2: Anayasamızın 56. Maddesi “çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek” konusunda devlete ve vatandaşlara ödevler yüklemektedir. Bu bağlamda, Türkiye Kent Konseyleri Platformu ülkemizin her yerinde tarihi, kültürel, doğal ve çevresel varlık ve değerlerimizin talan edilmesine karşıdır ve bundan sonra da yaşam ve çevre hakları konusunda Anayasamızın verdiği hakların takipçisi olacaktır.

toplantıda

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Kent Konseyleri Platformu doğal ve kültürel varlıklarımızı ortadan kaldıran, riskler yaratan HES, RES, TERMİK ve NÜKLEER santraller ile maden arama faaliyetlerine karşıdır. Doğanın talanı ve yağma edilmesinin önünü açan 6719 sayılı yasanın bu hükümlerden arındırılmasını talep eder. Gelecek nesillerin yaşam hakkını savunmak Platform’un sorumluluğudur.

Madde 3: Anayasamızın 28. ve 29. Maddeleri ile “basın özgürlüğü ve haber alma hakkı” güvence altına alınmıştır. Türkiye Kent Konseyleri Platformu, haber verme görevini üstlenen gazetecilerin, yazarların ve aydınların hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve hukuki dayanağı olmadan basın kurumlarına kayyum atanmasına her zaman karşıdır.

Madde 4: Türkiye Kent Konseyleri Platformu yerel yönetimlere kayyum atanmasına karşıdır.

Madde 5: Türkiye Kent Konseyleri Platformu katılımcılık ilkesini önemser ve bu ilkenin bütün Kent Konseyleri tarafından hayata geçirilmesini destekler.

Edirne Kent Konseyi Yürütmesi olarak çalışmalarımıza katılım her zaman mümkündür ve bu nedenle hemşerilerimizi Çalışma Merkezimize bekliyoruz.

Bize katılacak dostlarımız şimdilik haftanın beş günü saat 14.00 – 18.00 arasında gelebilir, Belediye tarafından çalışan görevlendirildiğinde mesai saatlerinde açık olabileceğiz.

 

 

 121 total views,  2 views today

Next Post

Kent Konseyi Kadın Meclisi genel kurulunu yaptı

EKK Kadın Meclisi 3.Genel Kurulunu seçimli olarak yaptı.26 Haziran 2016 pazar günü Fatma Şakir Memik Kadın merkezi (eski vali konağı) eğitim salonunda yapılan genel kurula delegeler dışında, kadın örgütleri, siyasi parti kadın kolları başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve  Edirne Belediyesi Kadın meclis üyeleri de toplantıya konuk olarak katıldılar.     […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp