ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt yaptığı açıklamada; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda Edirne KÜSİ Alt Çalışma Grubumuz ilimizde aktif olarak KÜSİ faaliyetlerini yürütmekte ve Odamız da bu çalışma grubunda yer almaktadır.

Edirne ili KÜSİ Tez havuzu projesi ile 2018 yılı en iyi uygulama örneği yapan illerden biri olarak seçilmiştir. KÜSİ Tez havuzu ile Trakya Üniversitesi ile iletişim eksikliği yaşayan sanayicilerimizin ihtiyaçlarının veya problemlerinin Lisans/Y.Lisans/Doktora tezlerinde yapılacak çalışmalar ile giderilmesi hedeflenmiştir. Buna göre sanayicilerimizin proje yazma veya yürütmede nitelikli insan kaynağı ve teknik altyapı eksiklikleri üniversitemizdeki akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından giderilecektir.

Odamız tarafından yapılan çalışmalar ile il bazında tüm sanayicilerin bir arada sektörlere göre envanterinin oluşturulduğu www.edirnesanayi.net portalı içerinde hizmete sunulan KÜSİ Tez Havuzu’na 3 tip kullanıcı giriş yapabilmektedir. Sanayicilerimiz tez konusu önerisi veya firmanın durum analizinin yapılabilmesi için öğretim üyesi ziyareti talebi yapabilir. Öğretim üyesi ve öğrencilerimiz ise sanayicilerden gelen öneri ve taleplere cevap verme veya başvuru yapma imkanına sahiptir. Bir sanayicimizin tez önerisi bir diğer sanayicimiz tarafından görülmemektedir, sadece ve sadece öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz tarafından görülmektedir. Portala sadece Edirne de bulunan sanayicilerimiz ve Trakya Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerimizin girişine izin verilmektedir. Sanayicilerimizin tez önerilerine başvuru yapan öğretim üyemiz ve öğrencimiz sanayicilerimiz ile buluşturularak, hem tez çalışması hem  de tez ile birlikte kamu destekli proje yazılması süreci başlatılacaktır.

Bu portal ile sanayicilerimiz; Kamu destekli proje (KOSGEB, TÜBİTAK vb.) başvuruları yapma, firmanın durum analizinin yapılabilmesi için öğretim üyesi ziyareti talebi ile işletmesini öğretim üyesine açma, üniversitenin araştırma altyapısına ve insan kaynaklarına erişebilme, teknolojilerinin genişlemesi ve yenilenmesine olanak sağlama, üniversitenin temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarına erişerek bunları yeni ürün ve proseslerinde kullanma, araştırma kapasitesini artırma gibi imkanlara sahip olacaklardır.

İlimiz sanayicilerinin somut ihtiyaçlarına çözüm getirmesi ve tezlerin proje ve patentlere dönüşmesi için Odamız tarafından hazırlanan portala kullanıcı adı ve şifreniz ile girerek tez konusu önerisi yazılabilmekte veya öğretim üyesi talebi yapılabilmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlemden Aykut EKİNKIRAN (05321683008 ) ile görüşerek oluşturabilirsiniz.” Dedi.