Edirne’de onlar güzel anılarla anılmayacak

admin

fikri_yalin_kose      Edirne’de hangi yöneticilerin gelecekte güzel anılarla anılmayacağı konusunda kafa yorulduğunda, ilk olarak bu kentin sokaklarını testere ağzı gibi yapılmasına neden olan kentin güzelliklerini yok eden ve” Mevzi imar planı” ve benzeri imar oyunları yutturmacılarıyla Edirne sokaklarını çirkinleştiren yürünmez hale getirenler gelecekte bu ile olumlu hizmet yapanlar arasında yer alamayacak sevgi ve hürmetle anılmayacaklardır.

Yine bu kentin en güzel olması gereken ve turizm açısından Edirne’yi Safranbolu düzeyine getirecek belki de bugün Selimiye Camisi ile birlikte UNESCO tarafından Edirne’yi dünya kültür mirası haline getirerek tarihi dokusuna saygın bir kent göstergesi yaratacak olan Kaleiçi’ndeki cumbalı tarihi evlerin yıkılmasını göz yumarak bugün o evlerin yerinde   betondan özensiz konutların  yapılmasına    neden olanlar ve bu güzelliklerin yok olmasına  yol açan yöneticiler gelecek kuşaklar tarafından nefretle alınanlar arasında yer alacaktır.

            Çok uygun koşullar olmasına karşın Edirne’yi bir kent meydanı yapılmasına engel olan bu tarihi çağdaş kenti bir şehir meydanından mahrum eden yöneticiler de gelecek kuşakların sevgisinden yoksun kalacaktır.

Edirne’de yöneticilik yapıp eski yerleşim alanlarında halkın ve çocukların oynayabileceği alanların yaratılması mümkün olduğu halde bu imkanları değerlendirmeyip bu semtlerin çocuklarını ve halkı park ve çocuk bahçelerinden mahrum bırakan ve bu semtlerde kibrit kutusu gibi bina yapılmasına göz yumarak mahalle insanlarını nefes alamaz duruma getiren yöneticiler de gelecek kuşakların  nefret listesinde yer alacaklardır.

Bu güzel kentin verimli topraklarını sanayi sitesi işyeri ve konut alanlarına dönüştürüp kentin akciğerleri konumunda olan verimli toprakları yeşil alanları betonlaştıran, kentin rüzgâr koridoru olan kuzey yöresinde, Buçuktepe yöresinde yüksek binaların kurulmasına izin vererek kentte kirli havanın artmasına neden olan yöneticiler de gelecek kuşaklardan hayır dua almayacaklardır.

Kentin merkezinde halkın ortak malı olan yerlere apartman dikelmesine izin verip, kenti beton yığını haline getirip Edirne’yi çirkin bir kent haline getirilmesini, bu arada bazı kişilere bu uğurda rant sağlanmasına zemin hazırlayanlar da gelecek kuşakların nefret odağında yer alacaktır.

Yıllarca önce el atılması gerektiği halde gereksiz yere geciktirilerek,   bugün kullanılmaz duruma gelen miadı dolan kentin alt yapısı ve su şebekesi ile bu kente yakışmayan ve sağlık açısından tehlike oluşturan hizmeti savsaklayan yöneticileri de gelecek kuşaklar sevgi ile yâd etmeyeceklerdir.

            Bugüne kadar defalarca gündeme gelmesine karşın, yıkılan tarihi saat kulesini harabe halinde kalmasına göz yuman fazla masraf gerektirmeyecek bu eserin harabe halinde kalmasına vesile olan yöneticiler de sevgiden yoksun olacaklardır.

Buçuktepe yanında bulunan Musevi mezarlığındaki mezarların taşlarını sökerek kaldırımlarda veya nehir kenarındaki setlerde kullanarak yıllardır bir arada kardeş gibi yaşayan Musevilerin nefretini kazanan zamanın yöneticileri de bugün olduğu gibi gelecekte de sevgiden yoksun kalacaklardır. Edirne’de yüzlerce tarihi eserin yok olmasına göz yuman ve bu yerleri konuta dönüştürülmesine karar veren, tarihinin yok olmasına yol açan sorumsuz yöneticiler de gelecek neslin nefretle anılacak kişileri arasında yer alacaktır. Osmanlı Devletine 92 yıl başkentlik yapan bir kentin kalkınmada daha iyi düzeye gelmesi için sayısız imkanları olmasına karşın bunu yeterince değerlendirmeyip bu yönde gerekli girişimde bulunmayarak Edirne’nin gelişmiş kentler arasında yer almasının önünü tıkayan, bir araya gelerek kente gelecek hizmetleri sağlamaları gerektiği halde her bir kurumun ayrı hareket etmesi sonucu Edirne’ye güveni zedeleyen “ Edirneliler bir araya gelip bir iş yapamaz” imajını yaratan demokratik kuruluşlar, mülki ve mahalli yöneticiler de gelecek kuşakların sevgisinden mahrum olacaklardır. Edirne şehir içi trafiğini içinden çıkılmaz duruma getiren otopark sorununu bir türlü çözemeyen kentin sokaklarını otopark haline getirilmesine göz yuman yöneticiler de sevgiden mahrum kalacaklardır. Başka kentlere fazlasıyla verilen devlet olanaklarını Edirne’ye getirmede beceriksiz olan sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinde gününü gün eden pasif parlamenterlerimiz,  Edirne halkının oyunu alarak Parlamentoya gittiği halde görevinin sona ermesiyle Edirne yerine büyük kentleri mesken tutan eski parlamenterler de halkın sevgisinden mahrum kalacaklardır. Kentin çevresinden üç nehir geçmesine karşın bu imkânlardan turizm olarak yararlanamayan” Su akar Türk bakar” sözünü adeta Edirne halkı için söylenmiş gibi algılanmaya neden olan yöneticilerimiz de gelecek kuşakların nefret guruplarında yer alacaktır.  Kendi halkının faydalanması gerektiği halde bu imkanları iyi değerlendirmeyip başka illerden gelen müteşebbislerin gelişmesine  büyük imkanlar sağlayan ilde onların büyük güç olmasına ön ayak olan  yöneticiler de  bugün olduğu gibi, gelecek kuşakların da  nefret odağı olacaktır. Kendi imkanları ile geçinme imkanı bulunduğu halde yanlış politika sonucu geçim imkanlarının daralması ve Edirne ve ilçelerinden on binlerce halkın geçinebilmek için sanayi bölgelerine göç etmelerini sağlayan yöneticiler de sevgi fakiri kalacaktır. Kentin konumu içme suyu sağlamada çok uygun olmasına rağmen Edirne’yi en çok hazır su içmeye mahkûm eden, su kaynaklarında yeterince yararlanmasını bilemeyen yöneticiler de hayırla anılmayacaklardır.

            Küçük çıkarlar uğruna bazılarına rant yaratıp tarihi doku çevresinde yapılan yüksek katlı binalarla Edirne’nin tarihi eserlerinin görüntüsünün engellenmesine yol açan mahalli yöneticiler de gelecekte sevgi yoksunu kalacaklardır. Yıllar önce el atılması ve çözüme kavuşturulması gerektiği halde kent çöplüğünün uzun süre vahşi görüntüsü ile kalmasına göz yuman buna bir çözüm sağlamayan kentin kirlenmesine nehirlere çöplerden kirli suların akışına zemin hazırlayan sorumsuz yöneticiler de gelecek neslin sevgisinden yoksun kalacaktır.

 123 total views,  2 views today

Next Post

Seçimde görevli CHP millitvekilleri edirne’de

CHP İl merkezinde milletvekillerinin de katıldığı bir toplantı düzenlendi. Buradaki toplantıya milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL, Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu,  İstanbul milletvekili  Dursun Çiçek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl başkanı  Oktay bozkurt merkez ilçe başkanı ve partililer katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan il başkanı Bozkurt, bugün genel merkezce […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp