EKMEK KÜÇÜLDÜKÇE KAVGA BÜYÜYOR

admin

Edirne’de Ekmek küçülüyor kavgası daha da büyüyor. Bir taraftan fırıncıların ısrarlı zam talebi, diğer taraftan Odaların açıklamaları, hayat pahalılığı içinde cayır cayır yanan vatandaşı da şoka soktu. Ekmek zammı ile ilgili Önceki gün düzenlediği Basın toplantısında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Ticaret İl Müdürlüğü’nün bu konuyla ilgili yeterli denetim yapmadığını ifade ederek; “ Denetleyecek kurum “Bu adama neden ceza vermedin diye” bana hesap soruyor, ama çıkıp denetimini yapmıyor ve vatandaşı da soydurmaya devam ediyor. Bana “Üyene ceza ver” diyen adam çıkacak sahaya üyeleri denetleyecek. Bu onun görevi. Maliyetlerin yüksek olduğunu kabul ediyoruz. Ama bir tarafı korurken bir tarafı da batırmayalım.” demişti. Zıpkınkurt’un açıklamalarının ardından 24 saat geçmeden Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Edirne Valiliği Basın bürosu aracılığı ile jet hızıyla cevap geldi.

Kurumlar suçlanmadan önce ilgililerin öncelikle kendi mevzuatlarını gözden geçirmeli”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Bilindiği gibi; 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanan 15.12.2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Tarifelerin Denetimi başlıklı 11. Maddesi “Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen tarifelerin bulundurulması gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir.” Amir hükmü kapsamında, ilgili odanın vermiş olduğu ekmek fiyat tarifesi denetimleri yine ilgili oda tarafından yapılması gerekirken bu hususta denetim yetkisi verilmemiş İl Müdürlüğümüzün yetkili olduğu yönünde yapmış olduğu açıklama ile kamuoyu yanıltılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Bir meslek kuruluşu tarafından 30.11.2021 tarihinde yapılan basın toplantısında İlimizdeki ekmek fiyat tarifelerini konu alan işlemler ile birlikte Edirne Ticaret İl
Müdürlüğümüzü itham eden ifadeler kullanılmış olup bu hususta yapılan açıklamalar hakkında
kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.
Yapılan basın açıklamasında; İl Müdürlüğümüzün ilgili odalarca verilen ekmek fiyat
tarifelerini denetlemediği, ifade edilmiştir.
Bilindiği gibi, 06 Kasım 2020 tarihinde halk tipi ekmeğin kilogram fiyatı 7,14 TL.
iken ilimizdeki bütün fırıncılar eş zamanlı kilogramını 10,00 TL’ den satışa başlamaları
nedeniyle Valiliğimizin talimatları ile İl Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlar müşterek haksız fiyat
denetimi yapılmış bu kapsamda il genelinde 112 fırın denetlenmiş olup 91 fırında haksız fiyat
artışı tespit edilmiştir. Bu konuda düzenlenen tutanaklar, Haksız Fiyat artışı yönünden
Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, disiplin yönünden de işlem yapılmak üzere ilgili
odalara bildirilmiştir. Yapılan işlemlerden de görüleceği üzere, İl Müdürlüğümüz tarafından
odalarca verilen tarifelerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenmemiş haksız fiyat artışı olup
olmadığı yönünde tutanak düzenlenmiştir. Hal böyle iken; 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanan 15.12.2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmi Gazete
yayımlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat
Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Tarifelerin Denetimi başlıklı 11. Maddesi
Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen tarifelerin bulundurulması gerekli yerlerde bulundurulup
bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda
tarafından denetlenir.”
Amir hükmü kapsamında, ilgili odanın vermiş olduğu ekmek fiyat
tarifesi denetimleri yine ilgili oda tarafından yapılması gerekirken bu hususta denetim yetkisi
verilmemiş İl Müdürlüğümüzün yetkili olduğu yönünde yapmış olduğu açıklama ile kamuoyu
yanıltılmıştır. Kaldı ki İl Müdürlüğümüzün belirtilen dönemde yapmış olduğu denetimi dahi
tarife denetimi olarak açıklamışlardır. Bakanlığımız mevzuatında İl Müdürlüğümüzün ilgili
odalarca belirlenen fiyat tarifelerini denetleme yönünde bir yetkisi bulunmaması nedeniyle bu
denetimlerin ilgili odalarca yapılması kendi mevzuatları gereğidir.
İl Müdürlüğümüze yapılan diğer bir suçlama da Ticaret İl Müdürlüğünün hiçbir
denetim yapmadığı yönündedir. Bu hususta Kanunların verdiği yetkiye dayanarak ayrıca
Bakanlığımızın ve Valiliğimizin mevzuat çerçevesinde verdiği talimatlar gereği İl
Müdürlüğümüzce özellikle son yıllarda her gün haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri İl
genelinde yapılarak denetimin yapıldığı günün sonunda Bakanlığımıza iletilmektedir.
01.01.2021 tarihinden bu yana 363 işyerinde 1.795 adet üründe haksız fiyat artışı denetimi, 273
işyerinde 2.543 adet üründe fiyat etiketi denetimi yapılarak toplamda 636 işyerinde 4.338 ürün
denetlenmiş, tespit edilen aykırılıklara idari işlem yapılmıştır.
Sonuç olarak, kurumlar suçlanmadan önce ilgililerin öncelikle kendi mevzuatlarını
gözden geçirmeleri ve ona göre basına bilgi vermeleri bağlı bulundukları kurumlar açısından
da önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

 835 total views,  2 views today

Next Post

KOOPERATİF ÜYESİ KADIN GİRİŞİMCİLERE E-TİCARET EĞİTİMİ

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Şehir Gönüllüleri Vakfının öncülüğünde, Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteği ile kooperatif üyesi kadınlara yönelik düzenlenen E-Ticaret Eğitimi katılımcılarına sertifikalarını verdi.Edirne’nin E-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi, işini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması, yerel işletmelerin dijital dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla Trakya […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp