GENELGE YAYINLANDI. KOOPERATİF VE DERNEK BAŞKANLARINA…

admin

Dünyada halen COVID19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid19
vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artması üzerine alınan tedbirler kapsamında kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesine karar verildi.

İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelgede; 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bakanlığımızca da 24.11.2020 tarihli Onay ile Derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

“sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi” hükmü, Barolar ile meslek odalarını da kapsamaktadır.

Valilerimizce uygulamanın belirtilen esasa uygun şekilde yürütülmesi ve konuya ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının bu doğrultuda alınmasının sağlanması hususunda;

,

 1. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden
  01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu
  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
  tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
  Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha
  Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları
  kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. Süleyman Soylu – İÇİŞLERİ BAKANI

 126 total views,  8 views today

Next Post

2021 YILI KIRKPINAR TARİHLERİ BELİRLENDİ

Edirne Belediye Başkanlığı, 2021 yılındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin tarihlerini 28 Haziran-04 Temmuz olarak belirledi. Kırkpınar Güreşleri ise 02-04 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Edirne Belediyesi Encümeni’nin geçen hafta yapılan toplantısında, 2021 yılında yapılacak Kırkpınar etkinlikleri de görüşüldü. Ülke genelinde gerçekleştirilen yağlı güreş programının oluşturulması kapsamında, Edirne Belediye Başkanlığı, 2021 yılı Kırkpınar […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp