Geniş Katılımla Hazırlanan Trakya Turizmi Master Planı Yayımlandı

admin

EDİRNE AJANS HABER MERKEZİ / 214 24 04 / edirneajans@hotmail.com

Trakya Kalkınma Ajansı Planlama Birimi uzmanları plan sürecinde Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUYGAR) ile işbirliği halinde çalıştı. Bölgenin turizm altyapısının masaya yatırıldığı planda gelecek on yıllık süreçte atılması gereken adımlar da ele alındı.

Plan beş ana amaca dayanıyor.

Plan beş ana amaca dayanıyor. Bunlar; sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde turizmde Trakya kimliğinin oluşturulması, TR 21 Trakya Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası turizm pazarından aldığı payın arttırılması, Turizmin çeşitlendirilmesi ve dört mevsime yayılması, ziyaretçiler için turizm deneyiminin farklılaştırılması ve kalite yönünden ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması, yerel paydaşların turizmin geliştirilmesi ve uygulanması sürecine katılımının sağlanması. Bu kapsamda ilk olarak sektör temsilcilerinden oluşan 20 katılımcı ile Turizm Master Plan Ön Toplantısı yapıldı. Daha sonra bölgede turizm ile ilgili kuruluşlar, bilimsel yayınlar, STK’lar vb. kaynaklardan elde edilen verilerle bir Turizm Varlıkları Envanteri hazırlandı.

trakya-master-planı (1)

 

Plan çalışmasının algı yönetimi ile ilgili kısmında ise Trakya’nın potansiyel pazarı olarak görülen İstanbul’da Trakya algısının ölçülmesi amacıyla bir anket gerçekleştirildi. Bu anketi tamamlayan diğer bir anket çalışmasında ise Trakya insanının turizme ne kadar istekli olduğu ölçüldü. Her iki ankete toplam 2548 kişi katıldı. Özellikle İstanbul’da gerçekleştirilen anket çalışmasında Bölge illerinin tanınırlığının oldukça düşük olduğu gözlemlendi. Bölgedeki anket katılımcıların önemli bir çoğunluğu ise bölgede turizm ile ilgili çalışmak istediğini ancak hangi alana yatırım yapacakları hususunda bilgi sahibi olmadıklarını belirti.

trakya-master-planı (2)

Plana önemli, katkılarda bulunan bir kesim de turizm acenteleri oldu. Ulusal ve bölgesel acentelere yönelik olarak bir çalıştay düzenlendi ve 60 firmanın Trakya Turizmi ve geleceği ile ilgili görüşleri alındı. Trakya’nın turizmdeki güçlü ve zayıf yönleri ile potansiyel ve fırsatlarının tespitine yönelik yapılan çalıştayların en geniş katılımlısı bölge içinde yapıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen turizm çalıştaylarına bölgedeki 210 paydaş katıldı. Bu çalışmaların sonunda belirlenen destinasyonların doğruluğunu sağlamak üzere bölgede aktif olarak turizmle ilgili iş yapan rehberler, stk temsilcileri, üniversite temsilcileri ve diğer turizm uzmanları ile son değerlendirmeler yapıldı. Son olarak Master Planı hazırlayan ekip bölgeyi dolaşarak yerel yöneticilerden bilgi aldı.

trakya-master-planı (3)

Plan belgesi ile birlikte ayrıca yapılan çalıştay, anket, odak grup görüşmeleri ve bölgenin özet turizm mevcut durum analizi çalışmasının yer aldığı dökümanlarada www.trakya2023.com sitesinden ulaşılabilmektedir.

Plan Bir Envanter Çalışması Olmayıp, Güncellenmeye Açık Dinamik Bir Strateji Belgesidir

trakya-master-planı

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Karaman Plan ile ilgili şunları söyledi:”Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan Turizm Master Planı bir başlangıç belgesi niteliğindedir. Plan bir strateji belgesi olup, turizm alanında önümüzdeki 10 yıl içerisinde odaklanılması gereken 62 adet eylem belirlemiştir. Şüphesiz Bölgemizde bu 62 eylem dışında yapılması gereken çok faaliyet bulunmaktadır ancak buradaki amacımız Ajansın mali destekleri ile birlikte kamu ve sivil toplum örgütlerinin güçlerini turizm uzmanları tarafından belirlenen bu alanlara odaklanmasını sağlamak ve turizm sektörünü bölgede geliştirmektir. Ajansımız turizm konusunda mali destek önceliklerini belirlerken turizm master planını dikkate alacak. Bu belge yeni gelişmeler ve paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda zaman içinde güncellenen dinamik bir belge olma özelliğine sahiptir. Durağan ve değişmeyen bir niteliğe sahip değildir. İçerisindeki görüşler ve değerlendirmelerin hepsi bölgedeki paydaşlarımıza ve Turizm sektöründe uzman hocalarımıza ait. Bu geniş katılımlı ve kapsamlı çalışmaya katkı sağlayan tüm kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyorum. Umuyorum ki söz konusu çalışma turizm alanında bölgemizde faaliyet gösteren kurumlara rehber olur ve önümüzdeki yıllarda da paydaşlarımızın desteği ile plan içeriğini geliştirerek bölgemizde turizm sektörünü hak ettiği noktaya gelmesini hep birlikte sağlayabiliriz.”

 

 

 20 total views,  2 views today

Next Post

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ

EDİRNE AJANS HABER MERKEZİ / 214 24 04 / edirneajans@hotmail.com Edirne halk Sağlığı Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, AIDS, HIV nedeni ile oluşan, gerekli önlemler alınmadığı takdirde hızla yayılan bulaşıcı bir virüs hastalığı olduğu belirtilerek şöyle deniliyor; “Mikrobu HIV adı verilen bir virüstür. HIV girdiği vücudun, mikroplara karşı koyma yeteneğini sağlayan […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp