Girgin, “sendikal haklar gözardı edilmemeli”

admin

Türk İş’e  bağlı Teksif Sendikası Edirne Şube Başkanı Şaban Girgin sendikal haklar ve işçi haklarının yeni çıkarılan yasalarla  dikkate alınmadığını bir kez daha yok sayıldığını belirtti.

Ülkede yaşama barışının en önemli ayağının ülke genelinde çalışma barışının sağlanmasından işçi haklarına duyarlı olmasından geçtiğini belirten Girgin, “ Türk İş’e bağlı sendikalarımız başta Teksif Sendikamız olmak üzere her zaman hakların yasal çerçevede kazanılmasından yana tavır içinde olmuştur.

ŞABAN GİRGİN

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiç bir zaman yasa dışı yollara başvurarak haklarını arama yoluna gitmemiştir. Tüm bu demokratik tavrımıza rağmen işçi hakları sendikaların etkinliği dikkate alınmamaktadır ve adeta yok sayılmaktadır.

Teksif işçileri her zaman ülke ekonomisine katkı sağlamak, artı değer yaratmak için bugüne kadar elinden geleni yaptı işçi barışına sonsuz destek verdi. Ne yazık ki, bu özverili çalışmasının karşılığı olan emeğinin hakkını alamıyor.

Özellikle ülkemizde taşeron işçiliğinin artış göstermesinden sonra işçi haklarındaki kısıtlamalar daha da üst düzeye çıktı. Bizler Teksif ve üst yönetimimiz Türk İş olarak Avrupa ülkelerinde işçilerin sahip olduğu demokratik ve sosyal haklardan faydalanmak, insanca yaşamak istiyoruz. Bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Ülkemizin kalkınmasında ve dışa bağımlı olmadan yaşamasında büyük katkı sağlayan işyerlerinde zaman tanımadan özveri ile çalışan işçilerimizin haklarına kavuşması için herkesin gayret göstermesi sendikalarımıza destek vermesi gerekir.  Dünya’da işçi haklarını dikkate almayan emeğe saygı duymayan ülkelerin ne durumlarla karşılaştıklarını izliyoruz. Ülke barışının en çok savunucusu olan işçilerimizin bu haklı talepleri aynı zamanda ülkemizin huzura kavuşması için güvence olarak kabul edilmeli. Teksif sendikamız bu güvencede duyarlı davranan her zaman ülkede birlik ve barışın sağlanmasını ön planda tutmaktadır” dedi

 

 

 

 20 total views,  2 views today

Next Post

Trakya Platformu termik santrala karşı

Edirne İnşaat Mühendisleri toplantı salonunda yapılan açıklamada Trakya’da yapılacak termik santraller gündeme taşındı. Toplantıya Trakya Platform üyeleri katıldı Platform adına söz alan Erdal Aslan Dünyaya egemen olan emperyalist sistem, doğal varlıklarımızı çok uluslu şirketlerin “kâr”  alanı haline getirdiğini bu sorunun temeli olan bu sistemde sınırsız kar ve kuralsızlık olduğunu belirterek […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp