“Güçlü Projelerimle Hizmet İçin Geliyorum”

admin

Hakan SEDEFÇİ  Ticaret Odası Başkan Adaylığını Açıkladı

 

 

İlk raundu 7 Haziran 2013 Cuma Günü Yapılan Edirne Ticaret Odası seçimlerinde son viraja gelindi.  14 Haziran Cuma günü yapılacak olan seçimde  gruplardan çıkan 32 meclis üyesi, Edirne Ticaret Odasının yeni Başkanını seçecek..  İlk raundu kendi grubu olan 6. Grupta sergilediği başarılı bir performansla geçen  Hakan SEDEFÇİ, Edirne Ticaret Odası’nın en favori Başkan Adayı olarak görülüyor.

sedefc

 

Gruplardan çıkan 32 meclis üyesinin çoğunun da sıcak baktığı Başkan Adayı Hakan Sedefçi;  resmen adaylığını açıkladı. Sedefçi; Başkan seçildiği taktirde,  Üyelerine bugüne kadar verilmemiş hizmeti sunmanın yanında, Yeni projelerini de bir an önce uygulamaya geçireceğini söyleyerek, “ŞİMDİ HİZMET ZAMANI” dedi.

 

Değişimi üyelerine vereceği hizmet anlayışı ve projeleriyle hissettirmek için Oda Başkanlığı konusunda çalışmalarına, aralıksız devam eden Edirne Ticaret Odası’nın favori Başkan Adayı Sedefçi’nin Başkan seçilmesi halinde faaliyete geçireceği Projeleri şöyle;

 

 

  1. Sosyal medya takip sisteminin daha aktif hale getirilerek oda çalışma ve faaliyetlerinin daha bilinir duyulur hale gelmesi.
  2. Uluslar arası fuarla daha faza katılım sağlanarak bu konuda KOSGEB destekler alarak iş adamların fuarlara daha yoğun katılımının sağlanması.
  3. Yapılan yemek vb gibi organizasyonların bütünü kapsayacağı gibi meslek gruplarına yeme toplantı gibi organizasyonlar düzenleyerek meslek grubu üyelerinin birbirleri ile daha fazla kaynaşma olanağının sağlanması. Bu kaynaşma sayesinde kurulacak yeni arkadaşlıklar ve dostlukla ile yeni ticari faaliyetlerin başlamasına olanak sağlanması.
  4. Bankalar ile görüşülüp anlaşılarak Örnek olarak, ETSO World KART, ETSO Bonus Kart gibi kart anlaşmaları yapılarak odaya her kart kullanımından belli bir gelir aktarılması.Ve bu kartların tüm üyeler bazında yaygın hale getirilip toplam rakama vurulduğunda odaya ciddi bir ek gelir yaratılması.
  5. Odamız üyelerinden aidatlarını düzgün ödeyen üyelere ferdi kaza sigortası yaptırılası. Bu sayede odamız bütçesinden büyük bir para harcanmadan aidatları düzgün toplayarak odanın asıl gelir kaynağı olan aidatların daha düzenli toplanmasına olanak verilmesi.
  6. Düzenlen eğitim seminerlerinin daha kapsamlı hale getirilmesi ve bu düzenlenen seminerler soncunda katılımcılara sertifika verilmesi. Odamızın düzenlediği bir çok seminer ve eğitim iyi bir duyuru sistemi ile duyurulmadığı için bir çok kesim tarafından haberdar olunmuyor bu yüzden 1. madde de belirttiğim gibi şu anda tüm vatandaşlar tarafından çok yaygın kullanılan sosyal medya ayağımızın daha aktif hale getirilmesi.

       Başlıca planlanan eğitim seminerleri:

a. SATIŞ EKİBİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

AMAÇ:

Yönetici olmak için gerekli olan bir takım bilgi ve becerinin hatırlatılması ve böylece yönetici

adaylarına yol gösterici olabilmek.

 

b. FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİN AMACI:

İşletme sahip ve ortakları ile ilgili işletmeden elde edilen finansal tablolarla ilgilenen finansal bilgi kullanıcılarının sağlıklı kararlar alabilmeleri için, ihtiyaçları olan finansal bilgileri nasıl elde edeceklerini ve nasıl kullanabileceklerini ve bu bilgilerin ne anlama geldiğini ve nasıl yorumlanacağını bilmeleri gerekmektedir. Günümüz koşullarında, sadece finans yöneticilerinin değil, finans dışı yöneticilerde, bu finansal tabloları ve finansal bilgileri etkin, objektif ve rasyonel bir şekilde kullanılmaları gerektirmektedir.

c. İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ EĞİTİMİ

 

AMAÇ

İhracat- ithalat yapan firmaların teslim şekillerine göre pazarlık şanslarını artırmalarını sağlamak ve

malların taşınması sırasında oluşabilecek hasar ve risklerin minimize edilmesinin sağlanması.

 

 

d. SATIŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

 

Amaç :

Seminerde, günümüzün pazarlama anlayışı çerçevesinde geliştirilen ürün, hizmet sunuş

teknikleri ve müşteri ilişkilerinde önemle uyulması gereken ilkeler ele alınmaktadır.

 

e. İKNA VE SATIŞ GÜCÜNÜZÜ ZİRVEYE ÇIKARIN EĞİTİMİ

İÇERİK

ANHONY ROBBINS Şirketler grubunun hazırladığı ve American Express, AT&T,

Digital, IBM, Xerox, MC Donalds,gibi firmalarca satış, pazarlama, etkileme ve ikna etme

alanında yüz yılın eğitimi seçilen bu eğitim programı ile satış cirolarınızı anında zirveye

çıkarmanın dev tekniklerine sahip olacaksınız.

 

f. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Eğitimin Amacı

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli şekilde karşılanabilmesi amacıyla, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinin entegrasyonu gerekmektedir. Bu bağlamda lojistik yöneticilerin başlıca hedefleri etkin bir tedarik zinciri sistemi kurarak kaynakları en etken bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik,üretim ve dağıtımı gerçekleştirmektir. Bu amaçla değişik yöntem, sistem ve teknolojilerden faydalanılmaktadır. Bu eğitimin amacı, başarılı ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi sağlamak için gerekli hem temel konuları, hem de yeni yaklaşımları tanıtmaktır.

Bunlar dışında Grafiker eğitimi, Beden dili eğitimi, KOSGEB destekleri ve proje yönetimi eğitimi, diksiyon eğitimi gibi seminerler ile üyelerimizin daha bilinçli hale getirilmesi.

7.İnsan Kaynakları Borsası Kurulumu: Etso kurslarından mezun olarak sertifika alan kursiyerleri ile sektör temsilcilerini buluşturarak, hem kursiyerlerimizin istihdamını daha kolay bir şekilde sağlamayı hem de ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlara daha kısa sürede ulaşmalarını hedeflemektedir.

Sitemizde yer alacak kursiyer arama butonundan mezunlarımızı sektör, eğitim aldığı kurs, ikamet adresi, eğitim düzeyi gibi birçok değişik kategorilere göre kursiyerler görüntülenecek ve istihdam sağlamak isten işverenlere ehli personele bu şekilde daha kolay ulaşacak ve odamız kurslarına katılan kursiyerlerimize de iş olanağı sağlamak için ciddi bir şans doğacak. Bu açılacak kurslardan da odamıza belli bir gelir elde edilecektir.

8.Staj konularında staj alanları genişletilerek aisec uluslar arası staj programı ile anlaşılarak yabancı öğrencilere odamızda staj imkanı sağlanıp yapılacak olan uluslar arası projelerde daha etkin hale gelmek.

9. MESLEKİ EĞİTİMLE İLGİLİ AB FONLARI’NIN daha aktif kullanılması:

Leonardo da Vinci Programı: Leonardo da Vinci (LdV), mesleki eğitimi geliştirmek amacı ile katılımcı ülkeler arasında gerçekleştirilen iyi uygulamaların değişimine olanak sağlayan bir Avrupa Birliği Programıdır. Leonardo da Vinci (LdV) Mesleki Eğitim Programı, temel mesleki eğitimden geçmekte olan gençlerin, eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin; ülkeler arası hareketliliğini artırmak, yenilikleri desteklemek ve eğitim kalitesini arttırmak için eğitim kuruluşları, üniversiteler, işletmeler, ticaret odaları gibi mesleki eğitim alanında yer alan değişik paydaşlar arasındaki işbirliğine dayanan projelere destek vermektedir. Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı, çalışan veya iş arayan yetişkinleri kapsayan çok geniş bir kitleyi hedef almaktadır.

Katılımcı Ülkeler;

Hayat boyu Öğrenme Programına üye 33 ülkede yürütülmektedir

Programa Kimler Başvurabilir?

Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar
Eğitim kurumları (mesleki eğitim kuruluşları, merkezleri ve üniversiteler )
KOBİ
STK
Yerel idareler

LDV Programının alt kolları:
· Hareketlilik Projeleri
· Yenilik Transferleri
· Ortaklık Projeleri
· Avrupa Dil Ödülü

Bahsedilen mesleki eğitim fonlarının daha aktif kullanılarak üyelerimize bu konularda bilgi verilerek fonların kullanılmasının aktif hale gelmesi.

10. Türkiye Odalar Borsalar Birliğine bağlı olarak çalışan odamızın da bünyesinde bulunan Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler ile daha yoğun mesai harcayarak ortak projeler üretilip bu kurumların daha etkili hale getirilmesi.

11.Bir Çok Otel, Restaurant, Acente, Eğitim Kurumu,Araç Kiralama şirketi,Marka mağazalar, kitap evleri vb… bir çok yerde anlaşmalar yapılarak oda üyelerimizin belirli oranlarda indirimler sağlanmasına öncü olmak.

12.Her sene Kırkpınar zamanı yapılan Fuar’ın tarım fuarı algısından kutarılıp tüm meslek gruplarını kapsayan bir yapıya büründürüp daha kapsamlı hale getirmek.

13.Kültürel faaliyetlerde daha çok yer alarak halk nezdinde daha sempatik bir algı yaratmak.

14.Aylık Faaliyetlerin 1 ay öncesinden planlanarak üyelere ve halka duyurarak üyelerin ve ilgililerin yapılacak olan çalışmaların önceden haberdar olmasını sağlamak.

15.Edirne’de ki öze hastaneler ile görüşüp anlaşma sağlanarak odamız üyelerine indirimli sağlık hizmetleri sunulmasını sağlamak.

16.Edirne il ve ilçelerinde faaliyet gösteren petrol firmaları ile görüşüp anlaşarak oda üyelerimizin indirimli benzin, mazot vb şeyleri indirimli almasına olanak sağlamak.

17.KOSGEB ve Kalkınma ajansından alınacak destekleri her ay bir bülten ile odamız üyelerine duyurmak.

18.Üç ayda bir çıkan dergimizde genel hatları itibari ile geçmiş dönemde olan olaları ve haberleri yayınlarken geleceğe yönelik planlanan etkinlik ve haberlerin de dergimizde yer almasını sağlamak. Şartlar uygun hale geldiği takdirde dergiyi daha aktif hale getirip sayfa sayısını aşağıya indirip aylık hale dönüştürmek.

19. E-Ticaretin Desteklenmesi: E-Ticaret: İnternet ortamında insanların belirli sistemler üzerinde gerçek ve ya sanal ürünleri para karşılığında satın alması işlemidir. Kısaca tanımlayacak olursak e-ticarete, ticaretin elektronik versiyonu diyebiliriz. Odamız olarak güncel hayata ayak uydurarak üyelerimize bu konuda bilgi ve eğitim vererek üyelerimizin bu konuda bilgi sahibi olunması ve bu konuda öncü olunması.

20. TOBB bünyesinde şehrimizde bulunan Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi odası’nın ortak çalışma zemini yaratarak birçok projenin hayata geçirilmesinde daha kolay bir yol izlenmesi ve ortak projelerin hazırlanması.
DSC_0109

 177 total views,  2 views today

Next Post

Beykent Koleji Sanat şöleni ve Sergisi Büyük İlgi Gördü

Edirne Beykent Koleji’nin düzenlediği Sanat Şöleni ve Resim sergisi Velilerin ve gelen konukların ilgi odağı oldu. Salı günü saat: 18:30’da düzenlenen Etkinlik, önce Kokteyl ile başladı. Ardından Öğrencilerin yıl içinde hazırladığı eserleri anlatan Resim sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa  Kamu Hastaneler Birliğinden Oğuz ÖKSÜZLER, Prof.Dr. Recep YAĞIZ , Okul Aile Birliği […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp