Telefon
WhatsApp
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU: SINAV KALDIRILSIN

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Edirne İl Başkanı Gökay Bilgin yaptığı açıklamada; “03.02.2022 tarihinde kabul edilen 31750 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenler üç kariyer basamağına ayrılmıştır. Buna göre; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağı oluşturulmuştur. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda ilk olarak Aday Öğretmenlik düzenlenmiştir. Aday Öğretmen olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan şartları sağlamak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartlarının bir arada sağlanması gerekmektedir.

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan; Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunmaya hak kazanacaklardır. Başvuruda bulunan öğretmenler söz konusu yazılı sınavdan 70 üstü alarak başarılı olmaları durumunda ise alacakları sertifika ile Uzman Öğretmen olacaklardır.

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden; mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilme hakkına sahip olacaklardır. Nitekim yazılı sınavdan 70 Üstü alarak başarı olan Uzman Öğretmenler, Baş Öğretmen olabileceklerdir.

Öğretmenliğe atanabilmek amacıyla yazılı ve sözlü sınavlara giren öğretmen adaylarının, mesleğe atandıktan sonra tekrar sınavlar aracılığıyla kariyer basamaklarında ilerlemeleri, eğitim sisteminin “sınav odaklı” ve “eleme” felsefesini pekiştirmektedir. Bu sınavların sürece dahil olacak öğretmenleri “mesleki gelişim odaklı” olmaktan “sonuç odaklı” olmaya zorlayacağı ortadadır. Sonuç odaklı bir mesleki gelişim programının ise tamamen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınavlarına hazırlık amacı taşıyan bu sürecin öğretmenleri “mesleki gelişime odaklanma” amacından uzaklaştırabileceği görülmektedir.

Ayrıca, Öğretmenlik mesleğinin statüsü ve onurunun yüceltilmesi öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak görevlerini yerine getirmeleri kadar, öğretmenlerin haklarının gözetilmesi ve korunmasına da bağlıdır. Kanun metninde öğretmenlik “eğitim ve öğretim ile ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanmış, “öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür” ifadesine yer verilmiştir. Ancak, bu genel ifadeler dışında öğretmenlerin hakları, yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları Kanun metninde yer bulamamıştır.

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) olarak; Öğretmenlere uygulanacağı bildirilen uzmanlık ve başöğretmenlik sınavının kaldırılması gerektiğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Eğer illaki uzmanlık verilecekse 10 yılını dolduran öğretmenlerin tamamı uzman öğretmen olmalıdır.

Çünkü: “Milli” Eğitimin neferleri olan ve “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren” öğretmenlerimizi rencide edecek, öğretmenler arasında kamplaşmalara sebep olacak sınav vb. gibi çalışmalardan özenle kaçınmak gerekir.

Tüm branşlar için verilen tek eğitim programı bilimsel değildir. Hizmetiçi eğitimler branş farklılıklarına uygun olmalıdır. Uzman veya Başöğretmenlik Unvanları, meslek sunumunda belirleyici değildir. Öğretmen aynı dersi, aynı konularla, aynı saatte uzman olmadan da yapmaktadır. Öğretmenler arasında açık bir mağduriyete neden olacak uygulamadan hemen vazgeçilmeli, 10 yılını dolduran öğretmenlere Uzman, 20 Yılı dolduran öğretmene de Baş Öğretmenlik unvanı verilmelidir.

Günümüzde öğretmen yetiştirmede karşılaşılan yetersizlikler ve yaşanan sorunlar, geçmişteki başarılı modelleri anımsamaya, zaman zaman o modellere özlem duyulmasına neden olmaktadır. Nitekim son yıllarda eğitimde ticarileştirme ve eğitimi medreseleştirme adımları, kamusal, bilimsel, demokratik ve laik eğitim anlayışı ile temelden çelişen politika ve uygulamalardır. Hele hele Öğretmen Liselerinin kapatılması, başlı başına bir faciadır ve nitelikli öğretmen yetiştirmek istenmediğini göstermektedir.

Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Edirne İl Yönetim Kurulu olarak, Türkiye’de eğitimin ve öğretmen yetiştirme sisteminin yaratılmasında ve sürdürülmesinde önemli yerleri olan Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri gibi deneyimlerin yarattığı değerleri savunuyoruz. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, nitelikli eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirilmesinin hayata geçirilmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz. Öğretmenlik ruhunun kazandırıldığı, öğretmen yetiştirmede niteliğin önemsendiği 174 yıl önce başlatılan ve uzun yıllar sürdürülen uygulamaların her zaman anımsanmasını diliyor, öğretmenlerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözlerinin unutulmamasını diliyoruz.”dedi.

 

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

İGU

Reklam

beni-oraya-gotur

Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
etb

E-Bülten Aboneliği