“Hizmet için varım; göreve hazırım!” Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN T.Ü. Rektör Adayı

admin

 

AHMET GÜNŞEN

 

 

 

 

 

 

AK Parti’den Edirne Belediye Başkan adayı olduğu dönemde halkın büyük sevgisini kazanan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Prof Dr. Ahmet GÜNŞEN, Haziran 2016’da yapılacak olan Trakya Üniversitesi Rektörlük seçiminde Adaylığını açıkladı.

Bölgemiz insanı olan, ilin sorunlarını yakından izleyen, Üniversite ile Edirne Belediyesi ve Edirne halkı arasında ilişkilerin daha üst düzeye çıkmasını sağlayacak olan Ahmet Günşen, Haziran 2016’da Trakya Üniversitesinde rektörlük seçimlerinin yapılacağını belirterek “Öncelikle bu sürecin üniversitemize, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz için hayırlı olmasını dilerim.

Mensubu bulunmaktan onur duyduğum üniversitemizi birlik ve beraberlik içinde, daha çağdaş ve kurumsallaşmış, evrensel bilgi ve düşüncenin üretildiği, herkesin mutlu ve huzurlu olduğu, şevk ve heyecanla bilgi ve hizmet ürettiği bir düzeye ulaştırmak amacıyla rektörlük adaylığımı açıklıyorum.

AHMET GÜNŞEN REKTÖR ADAYLIK AÇIKLAMASI (3)

 

 

 

 

 

 

 

Ortak aklı hâkim kılarak katılımcı, demokrat, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı içinde bilgi ve değer üreten bir Trakya Üniversitesini ülkemizde ve Balkanlarda çok daha önemli noktalara taşıyacağımıza olan inancım tamdır.

Yeter ki bir olalım, biz olalım!..

Bu duygu ve düşüncelerle siz saygıdeğer öğretim üyesi arkadaşlarımın desteklerini talep eder, selam ve saygılarımı sunarım.

 Nasıl Bir Rektör?

» Şeffaf, adaletli, dürüst ve eleştiriye açık,

» Kararlı, cesur ve risk alabilen bir anlayış ile kamu yararını ve çalışanların haklarını gözeten,

» Üniversite personeli ve öğretim elemanları ile bütünleşmiş, eşitler arasında eşit,

» Personeline güvenen ve güven veren,

» İnsan haklarına ve hukuka saygılı,

» Demokrasiye inanan,

» Bilim politikası olan, girişimci ve dinamik,

» Bilginin üretilmesini, paylaşılmasını ve disiplinler arası çalışmaları teşvik eden,

» “Ben yaptım oldu” anlayışını değil, birlikte, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışını uygulayan,

» İdari ve akademik yapılanma içerisinde sıkışmayan, eğitimde kaliteyi ön planda tutan,

» Kaynakların kullanımında adalet ve dengeyi gözeten ve ekonomik etkinliği sağlayan,

» Enerjisini ve zamanını kısır çekişmeler yerine, üniversitenin huzuru, eğitim-öğretim ve fiziki yapılanma için kullanan,

» Başarılı çalışmaları her zaman teşvik eden ve   ödüllendiren,

» Liderlik vasıflarına sahip, üniversiteyi kurum içinde ve dışında en iyi şekilde temsil edebilecek ve üniversite için heyecanını

kaybetmeyen,

» Her şeyden önemlisi deneyimli, vizyon sahibi…

 

…bir rektör için tercih sizin.

AHMET GÜNŞEN REKTÖR ADAYLIK AÇIKLAMASI (1)

 

 

 

 

 

 

Nasıl Bir Üniversite?

» Çalışanlara eşit fırsatlar sağlayan,

» Çalışma barış ve huzurunun hâkim olduğu,

» Objektif kriterlere sahip,

» Saygı ve sevginin ön planda tutulduğu,

» Çalışanlarına değer veren,

» Kurumsallaşmış ve kendine özgü kurum kültürü olan,

» Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet gibi üç temel evrensel görevi ilke edinen,

» Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile daima iletişim ve iş birliği içerisinde olan,

» Demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının   uygulandığı,

» Fikirlerin bilimsel düzeyde özgürce tartışıldığı,

» Üretilen bilginin üniversite-sanayi iş birliği ile katma değere dönüştürüldüğü,

» Üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya aktarıldığı,

» Başarının ödüllendirildiği, marifetin iltifat gördüğü…

…bir üniversite için tercih sizin.

Gelecek Dönemi Nasıl Planlıyoruz?

                Öğretim elemanı, öğrenci ve idari personelin huzur ve mutluluğu esas alınacak; kararların alınmasında ilgili tüm paydaşların karar alma sürecine katılımlarının sağlanması için çaba gösterilecek; kararların makûl sürede alınması ve uygulanması sağlanacaktır. Hukuka uygun hareket edilecek; yapılan faaliyetlerin salt şekil açısından değil, içerik bakımından da hukuka uygun olması gözetilecektir. Üniversitemizde yeniden beraberliği sağlamak ve yönetim ile iletişimi güçlü hâle getirebilmek amacı ile fakülte, enstitü, yüksekokul ve bölüm içinde ve tüm öğretim elemanlarımız için sosyal amaçlı toplantıları hayata geçireceğiz.

AHMET GÜNŞEN REKTÖR ADAYLIK AÇIKLAMASI (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınacak kararlarda, eşitlik ilkesine uygun   davranılacak; her türlü ayrımcılıktan kaçınılacak; eşitler aynı muameleye tabi tutulacak; takdir yetkisi kamu yararı ve hizmet gereklerine göre kullanılacak, her türlü keyfilikten kaçınılacaktır. Sahip olunan yetkiler, sadece mevzuatta öngörülen amaçlar için kullanılacak; kamu yararına aykırı, hukuki dayanağı olmayan yetki kullanımı söz konusu olmayacaktır. Çalışma ortamında tarafsızlık temel ilke olacaktır. Kişisel ve siyasi tercihler hiçbir zaman karar alma sürecine karıştırılmayacaktır. Yürütmekle yükümlü olunan kamu hizmetleri, belirlenen standartlara ve süreçlere uygun olarak yerine getirilecek; öğrencilere ve öğretim elemanlarına süreç boyunca iş ve işlemlerle ilgiligerekli açıklayıcı bilgi verilecektir. Üniversite yönetimi ile öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler arası ilişkilerde nezaket, hoşgörü, saygı ve güven tesisine ilişkin her türlü tedbir alınacaktır.

Üniversite yönetimine yönelik her türlü talep dikkate alınacak, her birine önem verilecek ve taleplerin yerine getirilmesi için bütün imkânlar seferber edilecektir. Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda, bunun nedenleri mutlak surette bildirilecek ve talep sahipleri ikna edilmeye    çalışılacaktır. Bu ilkeler çerçevesinde üniversitede ehliyet, liyakat ve tecrübeye değer verilecek;  yönetimde genç kadrolardan, onların enerjilerinden, çalışma azimlerinden de mutlak surette yararlanılacaktır.

Hizmette yerellik esası uyarınca; fakülte, yüksekokul ve enstitülerin ihtiyaçları konusunda bilim dalı, ana bilim dalı ve bölüm öğretim elemanları ile kurum yönetimlerinin görüşlerine değer ve öncelik verilecektir. Bu anlamda, lisansüstü öğrenci alımlarında tekrar mülakat sınavına yer verileceği gibi, ortak zorunlu dersler konusunda yaşanan sıkıntılar, mutlak surette çözüme kavuşturulacaktır. Kapımız, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerimizde olduğu gibi, yine herkese her daim açık olacak; otoriter yönetim anlayışı ile hareket edilmeyip her zaman öğretim elemanları ile yan yana bulunulacaktır.

Öğretim elemanlarının özlük hakları, bir ceza veya mükâfat aracı olmayacak; akademik yükseltilme her öğretim elemanına eşit şartlarda uygulanacaktır. Yeni bir yönetim ve zihniyet değişikliğiyle üniversite-halk kaynaşması ve iş birliği sağlanacak, Trakya Üniversitesi Edirne kenti ile her anlamda bütünleşecektir. Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının birlik ve beraberliği ve kaynaşması için sosyal ve kültürel imkânlar seferber edilecek, yeni sosyal tesisler ve spor alanları oluşturulacaktır.

Köklü bir üniversite olarak Trakya Üniversitesi, genç ve dinamik kadrolarının beklenti ve isteklerine kulak tıkamayacak, bilhassa akademik ve idari personelimizin kreş ve anaokulu ihtiyaçları mutlak surette karşılanacaktır.

Akademik gelişim yanında, üniversite sanayi iş birliğine büyük önem verilecek, mevcut gelişme ve  ilişkiler çok daha ilerilere taşınacak; öğretim elemanlarımıza özel sektörle iş birliği ve yurt dışı  imkânları sağlanacaktır.

             “Dinamik, üretken, nitelikli, geçmişten geleceğe köprü; eğitimde, bilimde ve sanatta çağdaş; düşüncede özgür; aklın ve bilimin ışığında saygın bir üniversite için”

             “Vaad eden değil, icra eden bir yönetim için”

“Makam-mevki ve hükmetmek için değil, hizmet için varım; göreve hazırım!”

 

 

 101 total views,  5 views today

Next Post

Aleddin UZUN, AJANS Gazetesi genel koordinatörü

Keşan ilçesinde haftalık olarak yayınlanan AJANS Gazetesi’nin Genel Koordinatörlüğünü Aleaddin Uzun yürütecek. Geçtiğimiz hafta sonunda ilk sayısı yayınlanan AJANS Gazetesi Keşan ilçesi halkı tarafından büyük beğeni kazandı. Gazetede Keşan haberlerinin yanında Edirne merkez ve diğer ilçe haberleri de yer alıyor. Gazete haftalık olarak yayın hayatına devam edecek. Ajans Gazetesi’nin merkezi, […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp