İş hayatında kadınlarımız

admin

fikri_yalin_kose Ülkemizde yapılan istatistiklere  göre, Türkiye’de istihdam edilen kadınların büyük bir çoğunluğu kayıt dışı ekonomide  zor ve güvencesiz  koşullarda  çalıştığı   herkesçe biliniyor.  Kadınlara  için bu durum iş  yaşamında  kadın ve erkek arasında derin bir eşitsizlik  adeta uçurum  olduğunu ortaya çıkarıyor.

Türkiye’de her 3 kadından 2’si işsiz. Çalışan kadın işgücünün en çok istihdam edildiği sektör ise  % 48,5 ile tarım sektörü oluşturuyor.

Bu sektörün ardından, kadının istihdam edildiği ikinci sıradaki sektörse yüzde %33 ile hizmet sektörü bulunmaktadır. Bu sektörlerin yanı sıra sanayi sektöründe  görev yapan  kadın sayısı oldukça sınırlıdır’

Ülke nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız hizmet sektöründe memur, banka görevlisi, ebe, hemşire, odacı, hastabakıcı, hostes, sekreter, öğretmen, gişe memuru ve benzeri gibi oldukça  ücretli, yükselmeye kapalı mesleklerde görev yapmaktadır.

Son 3 yılda Türkiye genelindeki kadın istihdamı oranı % 23 düzeyinde seyrediyor. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde  ise  yüzde %57 dolayında, kasaca erkeklerden daha fazla.   Ne yazık ki çalışan kadınlarımızın yüzde %71’i iş bulamama korkusu ile  sosyal güvenceden yoksun   kayıt dışı olarak çalışmaya devam ediyor.

Kadın nüfusun istihdam artışı, erkeklerin  istihdam artışının üçte biri düzeyinde seyrediyor. Kadınların işgücüne katılımı ise erkeklere oranla çok az .Kısaca istihdamda kadınlarımız  yok sayılıp, geri planda bırakılıyor.   (vali, belediye başkanı, büyükelçi, belediye başkanı, muhtarlık, rektörlük, üst düzey bürokrat) gibi görevlerde kadınlarımızın  esamisi okunmuyor.

Kadınlarımızın haklarının bugüne kadar olduğu gibi  boş vaatlerle savunulması yerine İş hayatlarının kazanımına da sahip çıkılmalı.

‘Kadın istihdamı konusunda, Denizli, İzmir İstanbul, Edirne ve Kırklareli illerine baktığımızda diğer illere göre bir nebze daha başarılı görünse de bu illerde kadın istihdamı oranı yüzde 27 civarında.

Kayıt dışı işlerde çalışan kadınlarımızın kayıtlı işlere girmelerine teşviki için, hiçbir ayrım yapılmaksızın kadınların desteklenmesi gerekmektedir.

Bunun yanında sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri de kadınların işgücüne katılımıdır.

Son yıllarda gelişen Edirne’nin de içinde bulunduğu kadın girişimciler kadınların  iş yaşamına katılımı açısından olumlu bir adım olarak görülmelidir. Kadınların iş hayatına girişini sağlayacak önlemlerin alınması, kadınların niteliksel gelişimini destekleyecek uygulamaların en kısa zamanda hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Kadınlarımızın iş hayatına katılmasını sağlayamazsak, toplumsal kalkınmayı da gerçekleştirmemiz de mümkün görülmüyor. Gelişmekte olan ülke, konumundan gelişmiş ülke statüsüne geçmemizin en önemli şartı kadın istihdamının arttırılmasıdır.

Bunlarla birlikte kadınlarımızın işe alımlarda uğradıkları ayrımcılıklara ve işyerlerinde maruz kaldıkları cinsel tacizlere de engel olacak ağır yaptırımlar getirilmesi zamanı gelmiş ve geçmektedir.
Bugüne kadar kadın hakları konusunda çok vaatlerde bulunuldu. Siyasiler meydanlarda kadınlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi için çok söz verdiler.

Fakat bugüne kadar kadın haklarının kazanımında istenilen düzeye gelemedik. Çalıştığı iş alanlarında en az erkekler kadar başarılı olan kadınlarımızın çalışma hakları gibi erkekler karşısında güvencelerini sağlayacak tüm hakları kazanmaları için tüm engeller kaldırılmalıdır.

Kadınlara sığınma evlerinin açılması, kadın haklarını savunan göstermelik yasalarla bu haklar kazınılmaz. Kadınları en çok kullanılan küfür malzemesi olarak gören ülkede önce bu zihniyet değişmeli” saçı uzun aklı kısa” ve benzeri kadınları aşağılayıcı benzetmeler değişmediği sürece kadınlarımızın huzuru hayalden öteye gidemez.

Diğer yandan gençlerimize karşı güvensizlik son bulmalı “ sinin aklın ermez sen çocuksun” anlayışına son verilmeli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın o günlere hazırlanması için bugünün büyüklerienin yardımcı olmaları gerekir. Öteden beri  var olan” Büyüklerimiz her şeyin doğrusunu bilir”  anlayışı günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. “ Akıl yaşta değil baştadır” gerçeğini kabul etmeliyiz.

ÖZLÜ SÖZLER

Mühim olan  yükseklere çıkıp hayata tepeden bakmak değildir.Mihim olan ne kadar  yükselsen de her şeye eşit mesafede  bakabilmektir.

 12 total views,  2 views today

Next Post

Asansörlere sıkı denetim

Edirne Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Makine Mühendisleri Odası Başkanı Makine Mühendisi Yaver Tetik, Başkan Yardımcısı Ümit Sadık Altınoluk, Sekreter Mehmet Efe’nin katıldığı toplantıda, asansör denetimi konusunda bir protokol imzalandı.               Protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Gürkan şu […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp