İş yaşamında kadınlarımızın etkinliği

admin

fikri_yalin_kose            Ülkemizde yapılan istatistiklere göre, Türkiye’de istihdam edilen kadınların büyük bir çoğunluğu kayıt dışı ekonomide,  zor ve  hiçbir güvencesi bulunmayan  koşullarda  çalıştığı   herkesçe biliniyor.  

Kadınlarımız için reva görülen bu durum iş yaşamında kadın ve erkeğin arasında  büyük bir eşitsizlik  adeta uçurumun  olduğunu ortaya çıkarıyor.

Türkiye’de erkek sayısına eşit düzeyde olan kadın nüfusumuzda her 3 kadından 2’si işsiz durumdadır. Çalışan kadınların işgücünün en çok istihdam edildiği sektör ise  % 48,5 ile tarım sektörü bağ bahçeler ve tarlalar oluşturuyor.

            Bu sektörün ardından, kadınların iş bulabildiği  ikinci sıradaki sektörse yüzde %33 ile hizmet sektörü  oluyor. Bu sektörlerin yanı sıra sanayi sektöründe görev yapan kadın sayısı  yok denecek kadar az.’

Toplumda bir elmanın yarısı gibi olan  kadınlarımız hizmet sektöründe memur, banka görevlisi, ebe, hemşire, odacı, hastabakıcı, hostes, sekreter, öğretmen, gişe memuru evlerde temizlikçi ve benzeri gibi oldukça  ücretli, yükselmeye kapalı  işlerde görev yapmaktadır.

Son 3 yılda Türkiye genelindeki kadın istihdamı oranı % 23 düzeyinde seyrediyor.

   

  Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde %57 dolayındadır. Kasaca erkeklerden daha fazla oranda.

Ne yazık ki çalışan kadınlarımızın yüzde %71’i iş bulamama endişesiyle ile sosyal güvenceden yoksun kayıt dışı olarak çalışmak zorunda kalıyor. Ülkemizi yönetenler bu haksızlığı bildikleri halde kadınların mağduriyetine göz yumuyorlar.

Kadın nüfusun istihdam artışı,( iş bulma imkanı) erkeklerin istihdam artışının üçte biri düzeyinde seyrediyor. Kadınların işgücüne katılımı ise erkeklere oranla çok az

  .Kısaca istihdamda kadınlarımız dolgu malzemesi gibi kabul edilip, geri planda bırakılıyor.

     (vali, belediye başkanı, büyükelçi, belediye başkanı, muhtarlık, rektörlük, üst düzey bürokrat) gibi görevlerde kadınlarımızın esamesi okunmuyor.

 

Kadınlarımızın haklarının bugüne kadar olduğu gibi boş vaatlerle savunulması yerine, iş hayatlarının kazanımına da sahip çıkılmalı.

‘Kadın istihdamı konusunda, Denizli, İzmir İstanbul, Edirne ve Kırklareli illerine baktığımızda diğer illere göre bir nebze daha başarılı görünse de (Bunda modavizyon başta olmak üzere küçük işletmelerin rolü var)  bu illerde de kadın istihdamı oranı sadece yüzde 27 civarında.

Kayıt dışı işlerde çalışan kadınlarımızın kayıtlı işlere girmelerine teşviki için, hiçbir ayrım yapılmaksızın kadınların desteklenmesi gerekmektedir.

Bunun yanında sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri de kadınların yoğun olarak  işgücüne katılımının sağlanmasına bağlıdır..

Son yıllarda gelişen, Edirne’nin de içinde bulunduğu kadın girişimciler kurulu çalışmaları kadınların iş yaşamına katılımı açısından olumlu bir adım olarak görülmelidir.

Kadınların iş hayatına girişini sağlayacak önlemlerin alınması, kadınların niteliksel gelişimini destekleyecek uygulamaların en kısa zamanda hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

            Kadınlarımızın iş hayatına katılmasını sağlayamazsak, toplumsal kalkınmayı da gerçekleştirmemiz mümkün görülmüyor. Gelişmekte olan ülke, konumundan gelişmiş ülke statüsüne geçmemizin en önemli şartı kadın istihdamının arttırılmasıdır.    

Bunlarla birlikte kadınlarımızın işe alımlarda uğradıkları ayrımcılıklara ve işyerlerinde maruz kaldıkları cinsel tacizlere de engel olacak ağır yaptırımlar getirilmesi zamanı gelmiş ve geçmektedir.
Bugüne kadar kadın hakları konusunda çok vaatlerde bulunuldu. Siyasiler meydanlarda kadınlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi konusunda çok nutuk attılar.

Fakat bugüne kadar kadın haklarının kazanımında istenilen düzeye gelemedik. Çalıştığı iş alanlarında en az erkekler kadar başarılı olan kadınlarımızın çalışanların sosyal hakları konusunda erkekler karşısında güvencelerini sağlayacak tüm hakları kazanmaları için engeller kaldırılmalıdır.

            Kadınlara sığınma evlerinin açılması, kadın haklarını savunan göstermelik yasalarla bu haklar kazınılmaz.

Kadınları en çok kullanılan küfür malzemesi olarak gören, ülkemizde önce insanlarımızda çarpık zihniyet değişmeli “ Saçı uzun aklı kısa. Kadının yeri evidir. Karı gibi dır dır etme” ve benzeri kadınları aşağılayıcı benzetmeler değişmediği sürece kadınlarımızın huzuru ve güvencesi hayalden öteye gidemez.

Diğer yandan kadınlarımızın, gelişmesinde en büyük etken oldukları gençlerimize karşı güvensizlik son bulmalı “ senin aklın ermez sen çocuksun, büyüklerinin sözünü dinle ”  gibi soyut anlayışa son verilmeli.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın o günlere hazırlanması için bugünün büyüklerinin başta anne babanın yardımcı olmaları gerekir.

Öteden beri var olan” Büyüklerimiz her şeyin doğrusunu bilir”  anlayışı günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. “ Akıl yaşta değil baştadır” gerçeğini kabul etmeliyiz. Kadın ve çocuklarımız geleceğimizin inşasında en önemli faktördür. Bu dikkate alınmaz kadınlarımız itilir, hor görülür, ikinci sınıf insan muamelesi görürse,  siyasi ve sosyal haklarda erkeklerden daha geri düzeyde kalırsa, kadınlarımızın yetiştirecekleri çocuklar da geleceğimizin güvencesi olabilecek nesillerin yetiştirilmesinde yeterli olmaz. Aslında ülkemizin en önemli ve acil olarak el atılması gereken sorunu bu.

   Bu da bugün uygulanan kadınların haklarını gözetiyor gibi görünen göstermelik politikalar ve erkek egemenliğinde olan yönetimlerle sağlanamaz. Bir  mahallede muhtarlık, bir kurumda yöneticilik, bir sendikada bırakınız başkanlığı yönetim kurulu üyeleri ,bir meslek odasında  yöneticilik görevi kadınlarımıza çok görülürse olacağı budur.

=====================================================================                             

 ÖZLÜ SÖZLER

            Mühim olan yükseklere çıkıp hayata tepeden bakmak değildir. Mühim olan ne kadar yükselsen de her şeye eşit mesafede bakabilmektir.

 119 total views,  5 views today

Next Post

Bilgili, “ Edirne’de sadece futbol takımı yok”

            Çarşı Spor Voleybol Takımı Kulüp Başkanı İsmail Bilgili, beraberinde Başantrönör Ayhan Günel,Antrenör Turgut Sarıbaşak ve Yönetici Yaşar Varel ile birlikte basın toplantısı yaptı.İsmail Bilgili; ”Edirne Çarşı Spor Kulübü Voleybol takımımız üçüncü lig için hazırlık çalışmalarına bu ayın başında Ayhan Hocamız nezaretinde başladı. Önümüzdeki dönemdeki […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp