Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik gereği kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerinin mal bildiriminde bulunulmasında süreye ilişkin 4 üncü fıkrasının (b) bendinde; “Yönetim kurulu üyeleri tarafından, seçildikleri veya atandıkları tarihi izleyen bir ay içinde,” hükmüne, (ç) bendinde ise “Görevleri devam eden yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürler tarafından, sonu (0) ile (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar yenilenerek” hükmüne yer verilmiştir. Genelgenin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile (ç) bendi kapsamında sayılanların bu yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimin verileceği mercilere mal beyanı yenileme bildiriminde bulunmaları gerekmektedir. Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında adli işlem yapılacağı yine anılan Yönetmelik hükmünde yer almaktadır. Buna göre Ticaret Bakanlığının kuruluş ve denetiminde olan kooperatif ve birliklerin başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, mal bildirimini kooperatifin ya da birliğin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. “ Dedi