Köy enstitüsü mezunlarından Milli Eğitim uygulamasına tepki

admin

Kepirtepe Köy Enstitüsü Mezunları, Kepirtepeliler Yardımlaşma ve Dayınışma Derneği  kepirtepeliler Yardımlaşma Vakfı tarafından  yapılan ortak açıklamada; “Son olarak Edirne’de,  İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan imzalı onay yazısı ile Edirne’deki İmam Hatip Okullarının kamu personeli öğretmenleri ile diğer okullardaki din dersi öğretmenlerini dönem sonu seminer çalışmalarında Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerini geliştiren eğitim sistemine küfür edercesine aşağılayan hakaret eden bir anlayışla eğitim semineri verilmeye çalışılmıştır.

Her Eğitim ve Öğretim yılının sonunda olduğu üzere, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı sonrasında da Edirne İmam Hatip Okullarında gerçekleştirilen seminer çalışmalarında, 23 Haziran 2015 tarihinde yaşanan bir olayı dikkatlerinize sunmak ve bu konudaki tavrımızı açıklamak üzere karşınıza çıkmış bulunuyoruz.

kepirtepeliler

 

 

 

 

 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Abdullah Akın tarafından verilen bu seminerde Köy Enstitülerine, Öğretmen Liselerine, Hasan Ali Yücel’e ve İsmail Hakkı Tonguç’a hakaret yağdıran ve hiçbir tarihsel ve bilimsel dayanağı olmayan sözlerin sarf edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz, konuyla ilgili üzüntülerimizi ifade etmek, KÖY ENSTİTÜLERİNİN gerçek amaçlarını ve işlevlerini bilgilerinize sunmak istiyoruz.

Kurtuluş savaşı sürerken, kurulacak olan yeni Devletin  ideolojisinin anlaşılması ve anlatılabilmesi, kurulmak istenen Milli Eğitim Sisteminin belirlenmesi için 16.07.1921’de Ankara’da Milli Eğitim Şurası toplanıyor ve Kurtuluş Savaşı sonrası “Milleti saadete ulaştıracak yegane gücün İRFAN ORDUSU olduğu”  düşüncesi hakim oluyor.

Atatürk , 1  Mart 1922’de     TBMM’ni  açarken yapmış olduğu söylevde şu ifadeleri kullanmaktadır;

            Türkiye’nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim: Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üreticisi olan köylüdür.  O halde herkesten çok bolluk, mutluluk ve varlığa hak kazanan ve buna layık olan köylüdür. Bundan dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ekonomik politikası bu önemli amacının sağlanmasına yönelikti.

Türkiye Cumhuriyeti ilanı öncesinde ve sonrasında  EĞİTİM konusunda araştırmalar, çalışmalar sürdürülüyor ancak Cumhuriyet ilanı ile hız kazanan Köye hizmet götürme çabalarında istenilen başarıya ulaşılamıyor.  Bu konuda başarı sağlamak amacıyla,  köyde  yetişmiş çocukların eğitilerek tekrar köylerine dönmesi ve eğitim işlevini sürdürmeleri düşüncesini ön plana çıkıyor. 1935-1938 arası Milli Eğitim Bakanı olan Kurmay Yüzbaşı Saffet Arıkan’ın  Köy kökenli olan İsmail Hakkı TONGUÇ’u göreve getirmesinin ardındaki gerçek bu olsa gerek.  Sonrasının Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali YÜCEL ( 1938-1946 ) Tonguç ile birlikte çalışmayı sürdürüyor.

Köy Enstitülerinin kuruluş gerekçelerinden birisini,  Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel şu özlü sözleriyle ifade etmişti: “Biz, istiklal mücadelesinden itibaren sosyal hayatımızda yaptığımız büyük devrimleri köylere götürecek adam yetiştirmek isteriz. Çünkü, ümmet devrinin böyle bir adamı vardır. Bu, imamdır. İmam, insan doğduğu vakit kulağına ezan okuyarak, vefat ettiği vakit mezarının başında telkin verene dek, doğumundan ölümüne kadar bu cemiyetin manen hâkimidir. Bu manevi hâkimiyet, maddi tarafa da intikal eder. Çünkü köylü hasta olduğu vakit de sual mercii imam olur. Biz imamın yerine, köye devrimci düşüncenin adamını göndermeyi isteriz.”

İsmail Hakkı Tonguç ‘un  köy sorununa  ve köylünün kurtuluşuna bakış açısını şöyle özetlemek mümkündür; “Köy meselesi bazılarının  zannettikleri  gibi mihaniki  surette  köy kalkınması değil,   manalı ve  şuurlu bir  şekilde köyün  içten canlandırılmasıdır. Köy İnsanı öylesine canlandırılmalı ve şuurlandırılmalı ki onu hiçbir kuvvet yalnız kendi hesabına ve insafsızca istismar etmesin. Ona esir ve uşak muamelesi yapamasın. Onlar da   her   vatandaş     gibi,   her   zaman     haklarına kavuşabilsinler.  Köy  meselesi,     köyde  eğitim problemleri de  içinde olmak üzre bu demektir……….köylü vatandaşlarda Cumhuriyet vatandaşlığı şuurunu aksiyon haline gelebilecek şekilde uyandırmak lazımdır.”

KÖY ENSTİTÜSÜ kavram olarak sadece  okullardaki Öğretmen açığını kapatmaya yönelik çalışmalar değildir.  Köyde, okuldaki çocuklar dışındaki insanların da gereksinimlerine yönelik beceriler kazanması yönünde yapılan çalışmalardır. Köy Enstitülerinin kuruluşundan1946 yılına kadar 16.400 erkek ve kadın öğretmenden başka 7300 sağlık memuru ile 8756 eğitmen,  yetiştirilmiştir.  Yetiştirilen öğretmenler sadece okuldaki eğitim –öğretim işlevlerini yerine getirmekle kalmamışlar, Tarla tarımı, bahçe tarımı, maragozluk, yapı ustalığı, arıcılık v.b. alanlardaki ekonomik ve sanatsal çalışmalarla da köy ve köylüye katkı sağlama işlevlerini  üstlenmişlerdir.

20 Ekim 1940 tarihinde yapılan sayım sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu 17.8 milyondur. 32 bin köyün okulu yoktur, okuma yazma bilen insanlar parmakla gösterilmektedir. Bir milyona yakın genç askere alınmış, üretimle bağlantısı kesilmiştir.

TÜM BU VERİLER IŞIĞINDA KÖY ENSTİTÜLERİ GERÇEĞİNİ AŞAĞAIDAKİ GİBİ ÖZETLEYEBİLİRİZ:

Demokratik, katılımcı ve aydınlanmacı bir örnek olan KÖY ENSTİTÜLERİ,  Kuruldukları günden 1946 yılına kadar, hatta kapandıkları 1954 yılına kadar

Yüzyıllardır birikmiş olan ve ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, üretim ve yaşam biçimini değiştirmeye yönelik adımlar atılmasına neden olmuştur.

Bilimsel ve felsefi anlamda laik eğitim modeli ile  BİAT kültürü ile yaşayan bir toplumdan SORAN; SORGULAYAN, AKLA ve BİLİME DAYALI, TOPLUMUN EN ÜRETKEN KESİMİ OLAN KÖYLÜLERDEN ALDIĞI KAYNAK İLE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ VE  TOPLUMDAKİ ALGI  DEĞİŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRME YOLUNDA ADIMLAR ATILMIŞTIR.

Sanat, edebiyat, bilim ve teknolojik gelişmelere açık, Mustafa Kemal’in tanımladığı demokratik toplum için kültürel altyapı oluşmasına katkı sağlanmıştır.

Ülkenin hep birlikte kalkınması için “Üretim için eğitim “ sloganı belirlenmiş ezberci bir anlayış yerine demokratik ve üretici eğitim temelleri atılmaya çalışılmıştır.

Parlamentoda bütçe görüşmelerinde milletvekili Emin Sazak’ın Köylere giden enstitü mezunları kendilerini birer Atatürk zannediyorlar demesi üzerine Hasan Ali Yücel, Bu çocukların her birinin birer Atatürk olması temenni edilir şeklinde cevap vermişti.  Karşı duruşun küçük bir örneği bu sözlerde gizlidir.

Bizler,

1937 yılında Edirne Karaağaç’tan yola çıkan ve bugüne kadar  Türkiye’nin ve Trakya’nın öncü eğitim ve öğretim kurumu , Trakya’daki aydınlanma ışığının merkezi durumundaki  Kepirtepe Köy Enstitüsü, Kepirtepeİlköğretmen Okulu, Kepirtepe Öğretmen Lisesi,   Kepirtepe Eğitim Enstitüsü, Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi, Kepirtepe Anadolu Lisesi mezunları olarak Köy Enstitüleri ve devamı olan kurumlara  sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğimizi  kamuoyunun ve  basının dikkatlerine sunarız.

 

 

 

 

 244 total views,  2 views today

Next Post

Gaytancıoğlu “Bize güvendiniz sizi önemsiyoruz” dedi

CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,  halka vaat ettiklerinden geri adım atmalarının söz konusu olmadığını, Görevin CHP’ye verilmesi halinde iki partinin dışarıdan desteğini alarak tek başına hükümet kurmayı arzuladıklarını söyledi. GAZETENİZ BİZE İLK GÜVENENLERDEN OLDU SİZİ ÖNEMSİYORUZ CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu gazetemize teşekkür ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret sırasında çalışmalar hakkında bilgi […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp