Ormanlık alanlara dikkat..!

admin

fikri_yalin_kose            Ormanlar ağaçlık alanlar doğanın en güzel süsü en iyi korunması gereken alanlardır.

Orman olan yerler insanlara nefes almada bol oksijen sağlamasının ötesinde o yörenin yağış almasına bereketli olmasına da neden olur.

Ormanlık alanlarda insanlarımız yağmur yağsın diye el açıp dua etmelerine gerek kalmaz. Onlar sadece ürün bereketli olduğunda dualarını esirgemezler.

Oradan şuna gelmek istiyorum. Ülkemizde ve ilimizde alanları her geçen güz azalan ormanlarımızı gözümüz gibi korumalıyız.

Ormanların varlığı bizim yaşamımıza ve sağlığımıza büyük katkısı bulunduğunu unutmamalıyız.

İlimiz sınırları içinde kuzey ve güney bölgeleri ormanların dışında bir de Uzunköprü’nün sınır köyleri olan Süleymaniye, Çavuşlu ve Harmanlı köyleri çevresinde ormanlık alanlarımız bulunur.

Ormanlar bu bölgeye ayrı bir güzellik katar. Gel gör ki bu ormanlık bölgelerin içinde ve çevresinde linyit maden kaynaklarının bulunması maden arayıcılarının orman katliamına neden oluyor.

Ne acıdır ki, bugüne kadar ormanların yok olmasını talan edilmesini önlemek için gerekli önlemler alınamadı.

Bunun aksini savunanlar varsa kendileri ile bu yöreyi birlikte görüp ona göre karar vermelerini isterim. Bir zamanlar dönemin Edirne Valisi Rahmetli Koru Engin, protokol mensupları ve basın mensupları  ile orman katliamını yerinde görmek için bu köylere  gittiğimizde ormanların savaş alanına dönmüş hali  görmüştük.  Daha sonra gerekli önlemlerin alınacağı konusunda girişimde bulunuldu.

Gerek orman yasasından kaynaklanan boşluklar, gerekse maden sahiplerinin etkinliği orman katliamını önleyemedi.

Bu bölgede ormanların yok edilmesine devam ediyor.

Madencilerin” Açık işletme” diye tabir ettikleri yöntemle verimli topraklar ve ağaçlar kazınıp bir kenara atılıyor. Altındaki maden alındıktan sonra o alan çukurlar halinde terk ediliyor.

Yasa gereği maden alındıktan sonra toprağın tekrar eski haline getirilmesi zorunlu olduğu halde, bu kurala uyan olmuyor.

Bu köylerde maden sahası olan ve madeni alınan yerler adeta top ateşine tutulmuş alanlar gibi delik deşik.

Bu çevrede otlayan hayvanlar bazen madencilerin açtıkları çukurlara düşüp sakatlanıyor bazen de ölüyor.

Bir yanda bu köylerde orman alanında bulunan iki koyun ağılı için yaptırım uygulayan yetkililer, bu orman katliamını da görmeleri gerekir.

Açık ve net olarak söylüyorum, buralardaki ormanlar resmen katlediliyor. Meralar yok ediliyor. Medenin alınmasına kimse bir şey söyleyemez.

Bu kişiler madeni aldıktan sonra “ işim bitti sonra ne olursa olsun” deme gücünü nereden alıyorlar.

Yoksa madencilerin kazdıkları yerleri tekrar eski durumuna getirmesi konusunda devletin yaptırım gücü yeterli olmuyor, bu kişiler devlete ödedikleri az bir ceza ile bu sorumluluktan kurtuluyorlar mı?

Buradan yetkililere sesleniyorum. İlin merkezi ve çevresindeki sorunlara gösterilen hassasiyet bu yörelere de gösterilmeli. Şairin dediği gibi “ Orada bir köy var uzakta- O köy bizim köyümüzdür-Gitmesek de görmesek de- O köy bizim köyümüzdür” dizeleri buraları için geçerli.

Uzunköprü ilçesinin Malkara ilçesi sınarlarındaki bu köylerimizin sorunlarına, köylülerin taleplerine kulak verelim. Edirne sadece il ve çevresindeki köylerden ibaret değil. Ülkemize büyük artı değer getiren maden sahalarındaki köylerin sorunlarına da öncelik tanınmalı.

Bu afakî bir haber değil.  Köylülerin yıllardır dile getirip bir türlü çare bulamadıkları sorunların bir kısmının bana iletilen kısmıdır.

Ben isterim ki, bir yetkili çıkıp “bu köylerde böyle bir sorun yoktur, her şey yasalar çerçevesinde yapılıyor. Maden alanlarındaki topraklar eski duruma getiriyor desin”. Bu kişilere ben iddiamın doğruluğunu kanıtlamaya hazırım. Fatih Sultan Mehmet’in “ Yaş kesenin başını keserim” diye ağaca ve doğaya önem verdiği biliniyor. Onun doğduğu bir kenet o neslin torunlarının doğanın bu kadar yağma edilmesine göz yummalarını anlamak mümkün değil.

Oranın bir evladı olarak, gücüm yettiğince orman alanlarımızın, meraların yok edilmesine karşı duracağım. Bu bölgelerin çöl haline gelmesini istemeyen herkesin buna destek vermesini bekliyorum.

Ona buna yüzlü görünmek için bu yağmaya göz yumanlar gelecekte nefretle anılacağını hatırlatmak isterim.

Bu topraklar, ormanlarımız bizim ortak mirasımız ve değerlerimizdir.  Ormanlarımız bölgemizin güzel göze hoş görüntüsünü sağlar.

Topraklarımızın erozyonla kaybolmasını önler yağış almasını sağlar, ormanlar oksijen deposudur. Böyle hayati önemi olan yerleri yok etmek isteyenler insanlık adına çevreye en büyük kötülüğü yapmış olurlar. Bu katliama göz yumanlar da en az o suçu işleyenler kadar sorumluluk taşırlar.

Ormanı katleden bir anlamda insanların sağlıklı yaşam alanlarını katlediyor demektir. Son olarak bir kez daha belirtmek isterim. Uzunköprü’nün bu sınır köylerinde resmen ormanlar ve meralar talan ediliyor. Maden aramak için açılan çukurlar kapatılmıyor. Bu orman katliamı köy çevresine kadar gelmiş durumda.

Bunu normal yasal diyenlere söyleyecek bir sözümüz olamaz. Fakat ben kendi payıma bu yağmaya göz yummayacağım ilgilileri uyarmaya devam edeceğim.

Buradakiler duyarsız kalırsa üst makamlara kadar sorunu ileteceğim. Doğduğum büyüdüğüm toprakların katledilmesine göz yummayacağım. Bu talanı gördükleri halde ilgisiz kalanları küçük çıkarlar uğruna “Bana ne” diyenlerin de en azından onlar kadar sorumlu ve suçlu olduklarını belirtmek isterim. Özellikle köy muhtarlarımıza bu konuda büyük görevler düşmektedir.

Onlar tavırlarını madencilerden yana değil her zaman birlikte olacağı oyları ile kendisini o göreve getiren köylülerden yana olmalıdır. Yarın madenciler işi bitince giderler. Muhtarlar köylülerle yine baş başa kalır. Bu işte günahları ve hataları olursa her zaman köylülerin hedefinde olur. Muhtarlarımıza hatırlatmak isterim…

 88 total views,  2 views today

Next Post

Kurumsal bakımdan yararlanma koşulları

           Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş,çalışamayacak durumda olan ya da iş bulamayan engellilere bağlanan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklar % 200ila 300 oranlarında artırılarak anlamlı bir tutara ulaşmış,aylık bağlananların kapsamı genişletilmiştir. Kendi adına çalışan engellilere isteğe bağlı erken emeklilik hakkı verilmiş, bakıma muhtaç engelli çocuğu olan […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp