ÖZBAŞ “Halkımız Evde Bakım Konusunu Dikkate Almalı”

admin

Edirne Aile  ve Sosyal Politikalar  İl Müdürü  Bilgin Özbaş evde bakım ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ,Bakıma muhtaç özürlünün bakım ve ihtiyacının akrabası veya vasisi tarafından ikamet adresinde verilmesine dendiğini kaydederek şunları kaydetti” Bu durumda bakıma muhtaç özürlülere sunulan bakım hizmeti ücreti, bakıma muhtaç özürlünün akrabası veya vasisine  İl Müdürlüğümüz tarafından aylık olarak ödenir.

Evde Bakım Ücreti Ne Kadardır?

Bakıcıya net asgari ücret kadar (asgari geçim indirimi çıkarılmış) ödeme yapılır; 673.31 TL

Evde Bakım Ücreti Kimlere Ödenir?

Bakıma muhtaç özürlünün akrabası veya vasisi bakıma muhtaç özürlüye bakım hizmeti verebilir ve bu hizmet karşılığında bakım ücreti alabilir.

(Akraba: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini, kapsamaktadır.)

Ağır özürlü bireylerin evde bakım ücreti alabilmesi için üç şart gereklidir.

1) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelir toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi.

2) Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “EVET” yazan bir ibare bulunması ve özür oranının ise %50 ve üzeri olması.

3) Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi.

Evde Bakım Ücreti Almak İçin İzlenen Yol?

14.01.2012 tarih ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe” uygun olarak düzenlenen Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte  Müdürlüğümüze şahsen müracaat eden müracaatçı  talep edilen hizmet hakkında İl/İlçe Müdürlüklerimizde ön görüşme yapılır. Ön görüşme sonucunda müracaatçıdan hazırlaması gereken evrak listesi ve  özürlü ile birlikte aynı ikamet adresinde fiilen yaşayan bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belge formu doldurulur. Müracaatçı Müdürlüğümüzce talep edilen evrakları tamamladıktan sonra bakım hizmeti talebi doğrultusunda bakım hizmetleri talep formu düzenlenerek özürlü hakkında dosya açılır. İl Müdürlüğümüze bağlı meslek elemanlarınca özürlünün ikamet adresinde gözlem ve incelemeye yönelik sosyal inceleme yapılarak bakım raporu ve bireysel bakım raporu hazırlar. Yapılan inceleme sonucunda durumu uygun görülen başvurular İl Müdürlüğü onayına sunulur. Özürlü kişi sayısına göre Genel Müdürlükten ödenek talebinde bulunulur, Genel Müdürlük aylık bakım ücretini İl Müdürlüğüne gönderir. İl Müdürlüğü Saymanlığa gönderir, Saymanlık bakıcının hesabına ücreti yatırır.

 

Edirne’de 1555 Özürlü Yararlanıyor

Aralık 2012 tarihi itibarıyla,  1555 özürlümüz evde bakım ücretinden faydalanmaktadır.  Bir ailenin 4 kişiden oluştuğu düşünülecek olursa İlimiz genelinde 6.000 kişi gibi bir sayıda özürlü ailesine ekonomik destek sağlanmaktadır.

Kontrol Nasıl Gerçekleştiriyor?

Bakım hizmetinin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar kapsamında; rehberlik ve bakım hizmetinin bireysel bakım planı doğrultusunda verilip verilmediği, ailede bakmakla yükümlü olan birey sayısında ve aile gelirinde değişiklik olup olmadığı vb. gibi  hususların tespiti ve değerlendirilmesi için Müdürlüğümüzce her yıl  ve gerekli görüldüğü taktirde denetim yapılmaktadır. 

 191 total views,  5 views today

Next Post

Edirne’de Hayat Programında Kemik Erimesi Gündeme Getirilecek

Radyo Su’da yayınlanan Haber Müdürümüz Fikri Yalın’ın yönettiği Edirne’de hayat Programında  Osteoporoz ( Kemik erimesi) sorunları gündeme gelecek.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr Turgut terzinin  katılacağı programda Uzman Dr Terzi,  Osteoporoz,kemik erimesinin  korkmakla değil  önlem almakla  önlenebileceğini  ve kış aylarında kemik erimesini önlemek için ne yapılması konularını gündeme getirecek.  […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp