ÖZKAN” üreticiler alın teri karşılığını alamıyor”

admin

 

 

 

 

 

 

 

 

MHP Edirne  İl Başkanı Hakan Özkan hükümetin tarım politikasını eleştirdi Yanlış Tarım Politikaları neticesinde Türk Tarımı ve üretici sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Gıda fiyatlarındaki artışın sebebini, gıdanın hammaddesi olan tarım ürünlerinin fiyatlarında arayan Hükümet fevkalade yanlış bir yoldadır.

29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  Bakanlar Kurulu kararınca Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) gümrük vergisiz buğday, arpa, mısır ve pirinç, Et ve Süt Kurumuna (ESK) ise sıfır gümrük vergisiyle büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan ile et ithalatı yetkisi verildi.

Hükümetin bu yetkilendirmesiyle, gümrük vergilerini aşağa çeken daha önceki kararnamede yapılan hatayı düzeltme yoluna gittiğini görmekteyiz. Ancak bu Bakanlar kurulu kararında çiftçiye yeni bir darbeye dönüşmüştür.

TMO ve ESK’ya ithalat yetkisi verilmesinin, piyasaların gerektiğinde hem üretici hem de tüketici lehine regüle edilmesinde öteden beri kullanılan bir araç olarak böyle bir yetkinin hasat döneminin ortasında verilmesinin çok yanlış bulmaktayız.

Bu yetki hasattan çok sonra genellikle fiyatların anormal düzeyde yükselmesi söz konusu olduğu zamanlarda fiyatın düşmesi maksadıyla verilir. Hatta çoğu zaman da bu yetkiler kullanılmadan maksat da hasıl olur. Verilen bu yetki ithalat yapılacağı anlamına gelmez, gelmemelidir. Bu, spekülatörlere ve muhtemel spekülasyonlara karşı kamu gücünü kullanma yetkisidir. Gelin görün ki yaptığı ilk hatayı düzeltmeye çalışan  Hükümet  bunu da ağzına yüzüne bulaştırmış, çiftçi aleyhine sonuçlanmasına neden olmuştur.

Hububat üreticisinin, 2003 yılından bu yana alın terinin karşılığını almadığını, o tarihlerde 1 litre mazot almak için 2,5 kg buğday satan çiftçinin, bugün yaklaşık 5 kg buğday satmak zorunda, hububat üreticisi gün geçtikçe gücünü kaybetmektedir.

Hükümetin, gıda fiyatlarının her yükselişinde hep ithal silahını kullandığını, buna karşın her seferinde fiyatların düşme yerine daha da yükselerek geri dönmektedir. İthalatı üretimin alternatifi görmek  AKP hükümetlerinin genel yaklaşımıdır. Bugün de aynı yanlış yapılmaktadır.

Gıda fiyatlarında yaşanan öngörülemeyen artışların sebebini, gıdanın hammaddesi olan tarım ürünlerinin fiyatlarında arayan  Hükümet fevkalade yanlış bir yoldadır.  Hükümet, ithalatı üretimin alternatifi görme anlayışından vazgeçmeli ve piyasa temelli çözüm politikaları yerine bir an önce tarımın yapısal sorunlarına yönelik çalışmalara hız vermelidir. Başta mazot, gübre, elektrik, tohum ve finans olmak üzere girdi maliyetleri düşürülmeli ve dünya girdi maliyetleriyle uyumlaştırmalar sağlanmalıdır. TMO bir an önce Tarım Ürünleri Müdahale Kurumu haline dönüştürülmeli, fiyat istikrarının sürdürülebilir kılınması için de vadeli işlemler ve lisanslı depoculuk faaliyetleri etkinleştirilmelidir.

 

 

 157 total views,  2 views today

Next Post

Kadına yönelik hizmetler kapsamında il değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi 01.08.2017 tarihinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda “Edirne İli Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı” gerçekleştirildi.  Edirne İlinde Kadın hizmetleri alanında faaliyet gösteren kurum temsilcileri ve İl Müdürlüğüne bağlı […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp