Öztürk “ Lisanlı Depoculuğa Önem Vermeliyiz”

admin

öztürk açıklama (2)

Keşan Ticaret odasında bir konuşma yapan Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk böyle toplantıların bölge için çok yararlı olduğunu, Bölgenin tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bir bölge olduğuna değinen Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü, “  Bölgemizde tarım ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda lisanslı depoculuk sisteminin aktif hale getirilmesini çok önemsiyoruz. Bu sayede üreticilerimiz ürettikleri ürünleri arzın çok fazla olduğu zamanda satmak zorunda kalmayıp, Ürünlerini lisanslı depolara emanet edip buradaki ürünleri karşılığında finansman sağlayabilir. Bu arada ürünlerinin değerlendirdikleri dönemde satabilirler. Ürünleri zarar görmemesi konusunda da sorumluluk yüklenip, sigorta sistemini geliştirilmesini düşünüyoruz. Lisanslı depoculuğun özendirilmesi adına farklı desteklerin de doğru olacağına inanıyoruz. Bugün ürüne verilen destekte ton başına elli TL depolar için 75. olabilir Bunu sağlanası cazibe yaratacaktır. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile borsaların konusu olan Lisanslı Depolar konusunun önü açıldı.Son yapılan değişiklikle lisanslı depoculukta bakanlığa tabilik kaldırıldı.Bir önemli sorunumuz  da sulama sistemi ve kuraklıkla mücadele.Bu yıl ülkemizde kuraklık yaşandı. Biz bunu fazla hissetmedik. Dünyada iklim değişiyor küresel ısınma ile birlikte bu ortaya çıktı. Bölgemiz su kaynakları açısından zengin bir bölge. Biz bu su kaynaklarımızı baraj ve göletlerde depolayarak, kullanmamız gerek. Onun için, sulama yatırımları bölgemizde daha fazla sağlanması gerekir. Yer altı sulama sistemine de önem verip daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bölgemizdeki eski barajların sulama sistemleri çok eski. Bu barajlardaki sulamalarda büyük oranda su kaçakları su kaybı oluyor. Bu sistemin yer altı sulama sistemine dönüşmesi gerekir. Bunu çok önemsiyoruz. Suyumuzu daha verimli kullanmak damlama sistemi ile sulamak daha yararlı olacaktır. Şu anda sulama konusundaki yatırımlar kooperatiflerimizin bünyesinde toplanıyor. Bu konuda hizmetlerin DSİ tarafından kooperatiflerce sağlanması isteniyor. Bu amaçla kooperatiflere kredi sağlanmasında yarar olacağı kanısındayım. Küçük parçalı arazilerde damlama sistemi yapacak üreticilere destek sağlanmalı. Bilindiği gibi nehir yataklarımızda sorun var. Nehir yataklarını belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Nehir yataklarını temizlenmesi ile akacak su miktarı da artacaktır. Ergene nehrinin temizlenmesi hepimizin önemsediği bir konu. Bu yönde yapılan çalışmaları daha da hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Tarımsal ve havansal üretimin kayıt altına alınması konusunda 2011 yılından itibaren tescil mecburiyeti getirildi. Bu uygulama tarımda kayıt dışı sorununu haksız destekleme ödemelerine sonlandırmakla birlikte devamında yarar görüyoruz. Borsada fiilen satılan hayvanların da pirim sistemine dahil edilmesi, salon satışlarını teşvik etmek üzere belli bir süreyle stopaj vergisi alınmaması da değerlendirilmelidir. Hayvan park ve pazaryerlerinin ticaret borsası tarafından işletilmesinde yarar var. Tarım ürünlerinin girdi çıktılarının KDV oranlarını eşitlenmesi kayıt dışı ekonomiyi azaltacaktır. Örnek vermek gerekirse, çeltikte KDV%1 pirinçte %8, Kavuz %18 bu buğdayda da aynı bu şekilde olmaması gerekir.

öztürk açıklama

Havancılık, ta beyaz peyniri Ezine ye kaptırdık. Bölgede beyaz peynirciliğin gelişmesi için, verimi düşük toprakla yaşayan üreticilere alternatif ürün olarak küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi tip proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması yararlı olur. Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut mera alanlarının korunması ve mera ıslah çalışmalarına önem verilmesi gerekir.

Hayvan hastalıklarını yok edilmesi için ihbarı mecburi hastalık veya zoonoz hastalık nedeniyle imhası kararlaştırılan hayvanlara verilen tazminat ödemesinin mezbahalarda ve işletmelerde. %90 olarak eşitlenmesi gerekir bu oran işletmelerde %75 olarak ödeniyor.

Trakya bölgesinin, Türkiye’nin damızlık hayvan üretim deposu durumuna getirilmesinde yarar var. Milli Tarım Politikası izlenmeli üretim deseni ve üretim miktarı planlaması yapılarak, milli bir tarım projesi oluşturulmalı.

TMO ÜRÜN ALIM FİYATLARINI EKİM ÖNCESİ AÇIKLAMALI

Tarımsal ve hayvansal üretimin ticaret borsalarının altyapısından faydalanarak kayıt altına alınması sağlanmalı. Üretimin sürekliliğini sağlamak adına üretim maliyetinde önemli bir girdi oluşturan mazotta ÖTV ve KDV gübrede KDV indirimi sağlanmalı.

Üreticinin karar vermesini kolaylaştırmak için hububat ürünlerinin müdahale alım fiyatlarının TMO kanalıyla ekim dönemi öncesinde açıklanmalı. Bir diğer önemli konu ise, bölgemizde devam eden arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması gerekir.

Toprak analizinde belirli bir yüzölçümü dikkate almadan tüm topraklar için hale getirilmesi gerekir bugün için 50 dekar ve üzeri araziler için analiz zorunluluğu var. “ dedi.

öztürk açıklama (1)

 

 215 total views,  2 views today

Next Post

Zıpkınkurt, “Saros Elden Gidiyor Sahip Çıkalım”

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan Edirne ili ve ilçelerden Oda ve borsa yöneticilerinin katıldığı toplantıya ayrıca, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Edirne Eski Milletvekili Prof Dr Necdet Budak katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantıda İlk olarak […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp