PARSEL BAZINDA YAPILAN plan değişikliği;rant sağlamaya yönelik bir uygulamadır.

admin

EKK, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Çevre Gönüllüleri Derneği, İnşaat Mühendisleri Odası, Sol Parti Mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresine ait; DSİ Bölge Müdürlüğü yanında bulunan yaklaşık 13.000 m2 lik arazi ile ilgili Çevre Düzeni Planında yapılan değişikliğe itiraz etti. Ayrıca otuz kadar yurttaş ÇŞB İl Müdürlüğüne dilekçe verdi. Burada basın açıklaması yapmak isteyen EKK başkanı Ziya Gökerküçük ve TMMOB İKK adına Aziz Avukatoğlu’na izin verilmedi. Konuyla ilgili Edirne Kent Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresine ait; DSİ Bölge Müdürlüğü yanında bulunan yaklaşık 13.000 m2 lik arazi ile ilgili Çevre Düzeni Planında yapılan değişiklik 26.03.2021 tarihinde askıya çıkmıştır. Mevcut imar planında “Resmi Kurum Alanı” ve Edirne İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP)’nda “Kentsel Donatı Alanı” olarak gösterilen alan; yapılan değişiklikle Ticaret+Turizm amaçlı imar planı yapılmak için Kentsel Meskun (Yerleşik) Alan olarak düzenlenmiştir. Öncelikle, PARSEL BAZINDA YAPILAN plan değişikliği; rant sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Ayrıca; söz konusu plan değişikliği
-KAMU YARARI TAŞIMAMAKLA beraber,
-ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI olduğu gibi, Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine de aykırıdır.
Söz konusu parsele Ticaret+Turizm kararı getirilerek Emsal 3 e çıkarılmak istenmekte ve parsel bazında rant sağlanmasına yönelik bir uygulamadır. Mevcut haliyle Erasta AVM nin inşa edilmesi sonucu avm nin açık olduğu dönemlerdeki trafik yoğunluğu ve yaşana aksaklıklar halen giderilmemiş iken; çok yakınına inşa edilecek bir ticaret ve turizm yapısı sonrasında trafik yükünün inanılmaz boyutlara geleceği kaçınılmaz bir gerçektir. Söz konusu plan değişikliği yürürlükte olan İmar Kanunu ve Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı olmakla beraber, söz konusu parselin ticaret+turizm fonksiyonuna çevrilmesi kente karşı işlenen bir suç niteliğindedir. Plan açıklama raporuna bakılırsa ” – Anılan parselin Edirne İl Özel İdaresi mülkiyetinde ve toplamda yaklaşık 1,3 hektar büyüklüğünde olduğu, ayrıca yakın zamana kadar tamirhane, bakım ikmal tesisi ve iş makinalarının çalışma sahası olarak kullanıldığı, ancak kullanım şekli nedeniyle trafiği tehlikeye düşüren vakalar yaşandığından bahse konu kullanımların kent dışına taşınmasının daha uygun olacağının değerlendirildiğinin bildirildiği,” ifadesi gerekçe gösterilmiştir. Söz konusu arazi sadece şehrin ana arteri olan Talatpaşa Asfaltına cephelidir. Ve şu anda kamu kurumu olarak kullanılmaktadır. Arazinin Turizm+Ticaret fonksiyonuna dönüştürülmesi sonucunda, trafik yoğunluğunun şu andaki yoğunluktan kat be kat fazla olacağı aşikar olup, plan açıklama raporu ile uygulama kendi içinde çelişkilidir. Bu nedenler ve daha bir çok nedenden ötürü kentte yaşayan kentliler ve sivil toplum örgütleri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne itirazlarımızı yaptık. Yetkili kurumlardan talebimiz; askıda bulunan plan değişikliğine itirazımızın kabul edilmesi ve plan değişikliğinin iptal edilmesidir.”ifadelerine yer verildi.

 792 total views,  2 views today

Next Post

HAYVANCILIK YAPANLARIN DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA GELDİ

Başkan İba, müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri başladı. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, hayvancılık yapanların dört gözle beklediği açıklamayı yaptı. Hayvancılık desteklerinin 22 Nisan saat 17.00’da başlayacağını belirten İba, Edirne’de toplamda 11 milyon 739 bin 583 lira ödeme yapılacağını söyledi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, hayvancılık […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp