POLİS TEŞKİLATIMIZI KUTLARKEN…

admin

Polis Teşkilatımızın 171 nci yılını ne yazık ki her gün Şehit vermeye alıştırıldığımız bir ortamda kutluyoruz. Bu nedenle yazıma başlarken öncelikle tüm Şehitlerimize,günün önemi nedeni ile de özellikle Şehit Polislerimize rahmet,Gazilerimize ise sağlık diliyorum. Şu anda bile televizyondan yeni bir Şehit haberi  duymanın üzüntüsü ile kahrederek yazıma devam  ediyorum.

İnsanlık tarihinde ve elbette bizim tarihimizde de, bireylerin ve toplumların huzur ve güven içinde yaşama  ihtiyacı ,özgürlük ihtiyacının özünü ve temelini teşkil etmiş ve öncelik açısından  da ihtiyaçlar arasında her zaman bir adım önde yer almıştır.

Huzur ve güvenin sağlanamadığı,hak ve adalet kavramının belli güç odaklarının tekeline girdiği bir ortamda, özgür olmanın da bir değeri olmadığı hatta şartların daha da kötüleştiği, tarihte çok acı örneklerle yaşanmıştır.

En ilkel şehir devlet yapılarında bile, herkes adına huzur ve güven ortamını sağlama zorunluluğu , amacına uygun bir şekilde  kurumsal ve yasal bir çerçeve içerisinde ele alınmışsa ve yönetimler buna sadakat göstermişse,o toplumlar uzun soluklu yaşamış ve geleceğin de medeni toplum  modellerini  yaratmışlardır.

Geçmişte Türk Tarihinde de, bu görev o günün anlayışı ile Askeri Teşkilatlanma bünyesinde yerine getirilmiş ve uygulama askeri özellikler göstermiştir. Yakın tarihimize kadar, Subaşı olarak adlandırılan yerel komutanlar şehir merkezlerinde askeri bir yapı içerisinde kamu düzeni ve güvenliği sağlamaktan sorumlu tutulmuşlardır.

Toplum ve yönetim alanındaki demokratik gelişmelere bağlı doğal  bir sonuç olarak, askeri işlerle  asayiş işlerinin artık bir arada yürümesinin toplumsal açıdan zorlaştığı anlaşılınca, 10 Nisan 1845 yılında “Zaptiye Müşirliği” kurularak bu günkü Polis Teşkilatımızın temeli atılmıştır.

Anayasamızda belirtilen “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” nden biri ve hatta en önemlisi olan “Kişilerin ve Toplumun Refah, Huzur ve Mutluluğunu Sağlamak” gibi bir sorumluluğun güvenlik boyutunu  tarafsızca yerine  getirmek, Devlet ve Millet adına çok hayati bir görev olduğu gibi çok onurlu ve de önemli  bir sorumluluktur.

Bu ülkenin vatandaşları olarak bizler de inanıyoruz ki,Demokratik ve Laik Cumhuriyetimizin en güvenilir  teminatından biri olan  Polisimiz,  üstlendiği bu onurlu görevi yerine getirirken;

Suçlunun tespiti ve yakalanması faaliyeti sırasında bile bireysel ve toplumsal  huzura zarar vermeyen,

–    Edilen yemine sadakat ve sabır göstererek, insani     değerlere sonuna  kadar  sahip çıkmasını bilen,

–    Bir yargıç titizliği ile yasal haklara ve özgürlüklere saygı gösteren,

–    Duruşu, davranışı ile vatandaşa güven veren, suçlu ve suça yönelebilecekleri ise ürküten,

–    Silahını, aracını ve gerecini  ihtiyaç duyulan yerde en etkin şekilde kullanarak Devletin yasalardan kaynaklanan gücünü ortaya koyan,

–    Devletin yasaları, tarihi birikimi,kurumsal kimliği  ve tecrübesinden aldığı güç ve destek dışında, hiçbir güç odağının etkisinde kalmayan bir anlayış ve çizgide hizmet vermesi gerekmektedir.

Siyasi baskı,vesayet ve endişelerden uzak olması gereken bu yaklaşım ve hizmet anlayışı,           Ülke’mizi bugün içerisine düştüğü üzücü dönemden de kurtaracak hayati bir zorunluluktur.

Devlet ve toplum  ile vatandaşın  çıkarlarının örtüştüğü,bazen de kesiştiği  en hassas  alanda ve çizgide görev yapan Polisimizin, eğitim seviyesi,yasaları uygulama şekli,duruşu ve tavrı, vatandaşla  devleti  kaynaştırma  açısından her türlü siyasi baskıdan ve dış  tesirlerden arınmış ve duyarlı davranılması gereken önemli bir sorumluluktur.

Polislerimizi kutlarken sözüm ona yeni Anayasa hazırlıkları yapıldığı bir dönemde haddim olmayarak şahsi bir önerimi de yazımda belirtmek istiyorum …

Devletin bekası  adına  bir bütün halinde tanımladığımız ‘’ Güvenlik Kavramının’’, iç huzur ve asayiş bölümünü, Jandarma Teşkilatı ile paylaşan Polis Teşkilatımız bu yüce görevini, Anayasamız’ın, değişik maddelerinde güvenlikle ilgili yer alan dağınık ve münferit  hükümler  çerçevesinde  hazırlanmış yasalara göre yerine getirmektedir.

Meslek kuruluşları,YÖK, Diyanet İşleri  Başkanlığı  ve hatta Meclis Kolluk Kuvveti hakkında  ayrı müstakil  maddelerin  yer aldığı bir  Anayasa’da , Güvenlik Kuvvetleri ile ilgili kurumları ve görevlerini  genel anlamda tanımlayan ÖZEL BİR MADDE’nin yer almayışı,  kanımca bu gücü demokraside tam yerine oturtma açısından düşünülmesi gereken önemli bir eksikliktir.

Anayasamızın, Yürütme Organı’na yönelik bölümünde, Milli Savunma ile ilgili hükümlerden sonra, Güvenlik kapsamında yazılacak ayrı bir veya birkaç genel maddenin, elbette siyasi otorite emrinde görev yapması gereken bu teşkilatı, daha da güçlü ve  etkin kılacağına inanılmaktadır.

Anayasa’da yer alacak bu genel hükümlerin Güvenlik Güçlerimizin   kurumsal kimliğini , Devlet ve Millet adına her türlü söylem ve etkiden uzak daha özenli ve saygın  bir konuma sokacağı,siyasi baskıdan kurtaracağı,siyasetle olan sınırlarını da çok daha sağlıklı demokratik bir anlayış seviyesine  getireceği  değerlendirilmektedir.

Bir vatandaş olarak kendi samimi  düşüncem ve  görüşümle birlikte, Şehit Polislerimize rahmet , Gazi Polislerimize ise sıhhat,sağlık dilerken,tüm Polis Teşkilatımızın 171 nci yılını kutluyor  ve Türk Halkı’nın huzur ve mutluluğu ile özdeşleşen  yaşamlarında  kendilerine başarılar temenni ediyorum.

 92 total views,  2 views today

Next Post

Sağlık Müdürlüğü etkinlikleri beğenildi

            7 Nisan 1947 Dünya Sağlık Örgütü Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihtir. Dolayısıyla Dünya’da ve Ülkemizde Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta ile ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü çeşitli etkinlikler yapmaktadır. İlk yapılan etkinlikler arasında Bisiklet  Dernekleri  ve Sağlık çalışanlarının katılımları ile Halk Sağlığı Müdürlüğünün önünde […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp