Anket-edirne

1-) Istranca Dağı'nın sağlık turizmi için olanaklarını biliyor musunuz?

2-) Istranca Dağı'ndaki iklimsel tatil köyleri hakkında yeterli bilgi var mı?

3-) Geçmişte mucizevi sayılan Istranca'daki kaynak sularının iyileştirici gücüne inanıyor musunuz?

4-) Istranca'nın sağlık turizmi, iklim ve su terapisi için uygun bir alan olarak tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

5-) Istranca'da sağlık turizmi ile ilgili bilgi kaynaklarınız nelerdir?

6-) Yaş:

7-) Eğitim: