Soydaş Öğretmenlere sertifika

admin

Soydaş Öğretmenlere sertifika (9)

 

 

 

 

 

 

 

Edirne Türkçe Atölyesi 2. Toplantısına katılan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, her şeyin bir başlangıcının, bir de sonunu olduğunu söyleyerek bazen başlangıçlar güzel sonuçlar kötü olur. Biz arzularız ki her şey başladığı gibi sonucu da güzel olsun. İşte böyle bir sona geldik. Önemli olan olumlu seviyeyi yakalayabilmektir. Başlangıç ile son bunların hepsi hayatın içindedir.

Soydaş Öğretmenlere sertifika (6)

 

 

 

 

 

 

 

Hayatta öğrenmek kadar kutsi bir şey yoktur. Hazreti Ali ne kadar güzel söylemiş. Bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum demiş. Sizler burada öğrenci ve öğretmen olarak bir sınavı bitirdiniz. Burada bizim öğretmenlerimizden soydaşlarımızın Türkçe öğretmenleri ile olması ne kadar güzel bir olay. Güzel Türkçemizi öğretmek ne kadar güzel bir uğraşıdır. Aslında Türkçe öğretmenleri karşısında Türkçe öğretmek zordur. Soydaş öğretmenlerimiz öğrencilerine Türkçemizin güzelliği ile yaklaşacaksınız” dedi.

Soydaş Öğretmenlere sertifika (2)

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıda konuşan Edirne  Milli Eğitim Müdürü  Hüseyin Özcan,; “Balkanlar hiç şüphesiz en uzun ve istikrarlı dönemlerini Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altındayken yaşamıştır. Bunda Türklerin bölgeyi bir vatan, anayurdun tamamlayıcı bir parçası olarak görmeleri ve burada hürriyet, hoşgörü, adalete dayalı düzen kurmuş olmalarının büyük etkisi vardır.

Soydaş Öğretmenlere sertifika (5)

 

 

 

 

 

 

 

Balkanların ilk gerçek Fatihi Sultan Mehmet Han ile başlayan fetihlerle ve özellikle Anadolu Türklerinin Balkanlar’daki iskânı politikasıyla, Türk dili, Türk kültürü ve yaşam tarzı Balkanlarda yüzlerce yıl sürecek bir etkiye sahip olmuştur. Diğer taraftan Balkanlara yerleşen Türkmen ve Yörükler Osmanlı ordusunun vurucu gücü ve imparatorluğun Balkanlardaki güvencesi olmuşlardır. Bu yüzdendir ki Balkanların fethinde bulunan ve fetihten sonra orada yerleşenlerin çocuklarına Evlad-ı Fatihan (fatihlerin evladı) denilmiştir.

Soydaş Öğretmenlere sertifika (1)

 

 

 

 

 

 

 

Ne yazık ki 19.YY‘da başlayan milliyetçilik ve hürriyetçilik akımlarını, Rusya ve Avusturya’nın kendi çıkarları doğrultusunda desteklemesi o güne kadar var olan huzur ve istikrar ortamının bozulmasına, Türklere yönelik şiddet ve baskının artmasına neden olmuştur. Milyonlarca soydaşımız Anadolu’ya geri dönmüş, kalanlar ise Balkanları Osmanlı’nın toprağı olarak görmeye devam etmiş, dillerini ve kültürlerini korumaya çalışmışlardır.

Balkan ülkelerinde geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türkçe’nin, eğitimine ve yayın hayatına günümüzde gereğince önem verilmediği ve ihmal edildiği bir gerçektir.  Balkanlarda yaşayan soydaşlarımız yaşadıkları farklı siyasi ve sosyal şartlar nedeniyle ana dili kullanımının azalması ile karşı karşıya kalmışlardır.

Soydaş Öğretmenlere sertifika (3)

 

 

 

 

 

 

 

Aileler yeni neslin ana dilini unutacağı gerçeğiyle yüzleşmekten çekinmektedirler Bunun yanında bazı bölgelerde her Türk öğrenci ana dili ile eğitim görememektedir. Türkçe eğitim görenler ise dil becerilerinin geliştirilmesi bakımından, eğitici kadroların mesleki eksikliği, okulda okutulacak ders kitaplarının ve eğitim araç gereçlerinin yetersizliği gibi birçok sorunla karşılaşmaktadırlar.

Ancak eski yıllara oranla son on yılda Türkiye Balkanlarda yaşayan soydaşlarımıza yönelik Türkiye’nin bölgedeki ekonomik, politik, askeri ve kültürel varlığını muhafaza etmek, geliştirmek, barış ve istikrarı korumak, özellikle eğitim, kültür alanında mevcut sorunları çözmek yönünde başarılı politikalar üretmeye ve uygulamaya başlamıştır.

Soydaş Öğretmenlere sertifika (7)

 

 

 

 

 

 

 

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği, Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balkan Türkleri Federasyonun ortaklığında yürüttüğümüz projemizle Türkiye’nin soydaşlarımız için gerçek vatan toprağı olduğunu hissetmeleri, kültürel kimliklerini sağlıklı bir şekilde inşa etmeleri, ana dillerini öğrenme ve öğretme becerilerinin geliştirmeleri ve materyal eksiklerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Soydaş Öğretmenlere sertifika (4)

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin Balkanlara açılan kapısı Edirne’mizde 2 yıldır soydaşlarımıza yönelik yürütmekte olduğumuz projemizin gelecek yıllarda da sürdürülmesi gerektiği inancını taşımakla beraber benzer uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda örnek teşkil edeceğini umut ediyorum.

Yaptığımız her projede olduğu gibi bu projede de bizden desteğini esirgemeyen Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN’e, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na, projenin yazımından uygulanmasına kadar emeği geçen herkese ve katılımlarından dolayı Soydaş Öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Soydaş Öğretmenler adınakonuşan Gagavuzya Temsilcisi Sunea Burgucu verilen eğitimden memnun olduklarını ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ettiklerini söyleyerek ,Gagavuzya’da Türkçe Kursu aqçmak istediklerini belirtti.

Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı temsilcisi Fatih Ot konuşmasında Bir hafta süre ile Balkan ülkelerinden gelen 84 Türkçe öğretmeninin Edirne’de Türkçe Atölyesi seminerine katılmaları Türkçenin Balkan ülkelerinde öğrenilmesi adına çok iyi bir etkinlik olduğunu belirterek; “ Bu programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum “ dedi.

Soydaş Öğretmenlere sertifika (8)

 

 

 

 

 

 

 

Edirne’ye hafta başında gelerek Türkçe atölyesi kursuna katılan 5 Balkan ülkesinden 84 Türkçe öğretmenine Edirne Valisi tarafından sertifika verildi. Kursta görev yapan öğretmenlere de teşekkür belgeleri Edirne Valisi Dursun Ali Şahin tarafından verildi. Soydaş öğretmenler şiir dinletisi sundular. Soydaş öğretmenler cumartesi günü Gelibolu Yarımadasındaki Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmesinin ardından Pazar günü ülkelerine dönecekler. Sertifika töreninde emekli öğretmen Tuncay İşbilen Soydaş Öğretmenlerden oluşan koro ile büyük beğeni topladı. Salondakiler koroya eşlik ederek alkışları ile korodakileri coşturdular. Koro Balkan ve Trakya yöresi türkülerinden oluşan bir müzik dinletisi sundu.

 129 total views,  2 views today

Next Post

Peki, şimdi ne olacak

          Bir aydır milletin büyük kesiminin beklediği koalisyon hükümeti kurulması sonunda fos çıktı. Koalisyon filan kurulduğu ve kurulacağı da yok. Siyasilerimiz günlerdir milleti hükümet kurulacak diye umutlandırıp adeta keriz yerine koydular. Bu arada kontrolsüz kalan piyasa ile bazı çıkar çevreleri ceplerini doldurdu. Demokrasilerin vazgeçilmez kurallarından biri olan ülkenin koalisyon ile […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp