TCDB projesi Ankara’da son buldu

admin

KAPANIŞ TOPLANTISINA EDİRNE DAMGA VURDU

2012 yılı Eylül ayında başlayıp 2015 yılı Eylül ayına kadar üç yıl süre ile devam eden BMOP (Birleşmiş Milletler Ortak Programı) Kapsamında yürütülen TCDB(Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme) Projesi Ankara ‘da yapılan kapanış toplantısı ile sona erdi. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Çalışmasında 11 pilot ilden biri olan ve yaptığı projelerle birçok kurumun takdirini kazanan Edirne Belediyesi, büyük bir başarı elde ederek ikinci sıraya yerleşti. Ankara’da düzenlenen kapanış toplantısında Edirne Belediyesi BM Proje Belediye Sorumlusu Ayten Sünetçiler, yapılan projeler hakkında bilgi verirken, ETUS’ta görev yapan, ilk kadın şoför   Sibel Pakarda  deneyimlerini anlattı.

TCDB projesi Ankara’da son buldu (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eylül 2012 tarihinde uygulamaya başlanan  Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı, Eylül 2015 tarihine kadar devam etti.  Sabancı Vakfı’nın finanse ettiği ortak programda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UNWOMEN) ve Sabancı Üniversitesi uygulayıcı kurumlar olarak yer alırken, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği de işbirliği içerisinde olunan kurumlar olarak bulundu.

TCDB projesi Ankara’da son buldu (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılması ve kadın haklarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen program 11 pilot ilde uygulandı. 11 pilot il olan Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli ve Ordu’da TCE ve TCDB çalışmaları gerçekleştirildi.

ORTAK PROGRAM 3 BİLEŞENDEN OLUŞTU

Ortak Programın hedefleri birbirini destekleyen şu bileşenlerden oluştu:

“1- Yerel Yönetimleri kapsayan ve Edirne Belediyesinin de içinde yer aldığı Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Bileşeni,

2- Edirne Belediyesinin de ortağı olduğu EKAME-DER’in yürüttüğü iki projenin içinde yer aldığı Sabancı Vakfı Hibe Programı Bileşeni,

3- Eleştirel Toplumsal Cinsiyet bakış açısının geliştirmeye yönelik lise öğretmenlerini kapsayan Mor Sertifika Programı Bileşeni”

TCDB projesi Ankara’da son buldu (3)

 

 

 

 

 

 

 

TCDB PROJESİ’NE EDİRNE BELEDİYESİ DE DAHİL OLDU

Edirne Belediyesi, 2 Ekim 2012 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne iletilen protokol ile “Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programında, Türkiye’de cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve program kapsamında sunulan fırsatlardan yararlanmak amacıyla, Pilot Belediye olarak” yer alacağını beyan etti.

Pilot Belediye olarak yer alacağını beyan ettikten sonra son derece hızlı hareket eden Edirne Belediyesi, 2014 yerel seçimlerin hemen ertesinde BMOP kapsamında, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) Bileşenini, yürüten Birleşmiş Milletler Kadın Birimi(UN WOMEN) tarafından verilen TCDB eğitimini, Mayıs 2014 tarihinde üç günlük bir eğitim programıyla belediye çalışanları ve kadın STK’lar ile birlikte alarak, Edirne Belediyesi TCDB yol haritasını hazırladılar.

TCDB projesi Ankara’da son buldu (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞKAN GÜRKAN ÇALIŞMALARA DESTEK OLDU

Eğitime katılan belediye çalışanları ve kadın STK’lar tarafından hazırlanan TCDB yol haritası Belediye Başkanı Recep Gürkan’a sunuldu.

Hazırlanan yol haritasını çok beğenen Başkan Gürkan, çalışmalara devam edilmesini isteyerek, çalışmalara destek vereceğini söyledi.

Verdiği sözü tutan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi 2014-2019  stratejik planının hazırlık sürecinde TCDB’ye dair bir iç genelge yayınlayarak, TCDB çalışmalarını başlattı. Hazırlanan stratejik planlar sürecinde Edirne Belediyesi ilk defa Kadın STK’larla yüz yüze toplantılar yaparak, onlara danışılarak, stratejik planlarını hazırladı. Edirne Belediyesi 2015-2019 stratejik planına birebir kadınların taleplerinden hareketle ve yine kadın STK’larla hazırlanmış hedeflerin büyük çoğunluğuna yer verildi.  TCDB konusunda; başarılı çalışmaların ortaya çıkmasında Edirne Belediyesi’nin sivil toplum ile istişare etme ve beraber çalışmaya olumlu yaklaşımının da çok büyük rolü oldu.

TCDB projesi Ankara’da son buldu (4)

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 Stratejik Plan ve Bütçelerin onayından hemen sonra, TCDB uygulamalarında birçok ilke imza atan Edirne Belediyesi bu çalışmalarla çıtasını epey yükselterek, Ortak Program kapsamında yer alan 11 pilot İl belediyesini geride bırakarak ikinci sırada yer aldı.

Diğer iki bileşenden biri olan Sabancı Vakfı Hibe Programı bileşeninde yer alan Edirne Belediyesinin de, ortak olduğu EKKAME-DER de; ‘Eşit Söz Eşit İnsanca Yaşam Projesi’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Bütçelemeyi Öğreniyoruz Projesi’yle yer aldı.

EKAME-DER Proje Ekipleri ve Kadın Örgütleri son derece başarılı çalışmalar yaparak, başarılı sonuçlar elde ettiler ve Edirne’yi en üst sıralara taşımayı başardılar.

Üçüncü Bileşen, Mor Sertifika Programı Bileşeninde yer alan Edirneli Mor Sertifikalı öğretmenlerimizde “Eleştirel Toplumsal Cinsiyet bakış açısını” öğrencilerine yerleştirme çalışmalarıyla birçok İli geride bırakarak Edirne’yi ilk sıralara yerleştirmeyi başardılar.

3 AYRI BİLEŞENDE DE BÜYÜK BAŞARI ELDE EDİLDİ

Sonuç olarak BMOP Kapsamında yürütülen TCDB Projesiyle  üç bileşende yer alan Edirne Belediyesi, EKAME-DER ve Kadın STK’lar, Mor Sertifika öğretmenleri, bazen ayrı ayrı gerektiğinde işbirliği ile Eylül 2012 yılından bu yana yaptıkları TCE ve TCDB çalışmalarıyla kadınların insan haklarının gelişmesi nihai hedefine ulaşmada elde ettikleri sonuçlarla seçilmiş 11 pilot İlden ikinci il olmayı başardılar ve bu başarıdan dolayı BMOP ve Sabancı Vakfı tarafından takdir edildiler.

TCDB projesi Ankara’da son buldu (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 PİLOT İL ANKARA’DA TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında yer alan 11 pilot il 7-8 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da bir araya geldiler.

Toplantının ilk gününde gerçekleştirilen panelde BM Ortak Program kapsamında yürütülen  TCDB Bileşeni ve Sabancı Vakfı Hibe Programı Bileşeninde ayrı ayrı şapkalar takarak  görev yapan, TCDB bileşeninde BM Proje Belediye Sorumlusu olarak görev alan  ,diğer şapkası da Kadın STK’lardan EKAME-DER’in Sabancı Vakfı Hibe Programından aldığı hibe desteğiyle yürütülen, Edirne Belediyesi’nin de  ortak olduğu TCDB konulu “Toplumal Cinsiyet Eşitliğiyle Bütçelemeyi Öğreniyoruz “adlı Projenin Koordinatörü ,aynı zamanda Kadın STK’lar ve Belediye arasında köprü görevini de üstlenerek iki bileşenin işbirliğini güçlendirmek için kolaylaştırıcı olarak emek veren Edirne Belediyesi çalışanı Ayten Sünetçiler Ortak Program kapsamında Edirne’de  üç yıl sürecinde yapılan TCE ve TCDB çalışmalarında elde edilen somut kazanımların sonuçlarının paylaşıldığı bir sunum gerçekleştirdi.

İLK KADIN ŞOFÖR DENEYİMLERİNİ ANLATTI

İkinci günde ise ,kapanış toplantısında yapılan panelde, BMOP tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilen, Edirne Belediyesi denetimindeki  ETUS’ta görev yapan ilk kadın şoförü Sibel Pakarda konuk edildi. Edirne’de ilk kadın şoför olarak deneyimlerini paylaşan Pakarda, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Panel konuklarından bir diğeri ise Mor Sertifikalı Edirneli Sevcan öğretmendi, çalışmalarını paylaştı ve birlikte geldiği öğrencileri ile Eleştirel Toplumsal Cinsiyet bakış açısıyla bir tiyatral oyun sergilediler.

Ortak Programın kapanış toplantısına proje kapsamında yürütülen TCDB çalışmalarında emeğini esirgemeden her zaman yerini alan Edirne Belediyesi Meclis Üyelerinden , Plan Bütçe Komisyon Üyesi Nahide Demir ve Ezgi Yetkiner’de Belediyeyi temsilen katıldılar. Kadın STK’ları temsilen EKAME-DER  birinci proje “Eşit Söz Eşit İnsanca Yaşam” adlı projenin koordinatörü Şahide Ağaoğlu katıldı.

TCDB projesi Ankara’da son buldu (6)

 

 

 

 

 

 

 

Kapanış toplantısı bitiminden sonra Edirne ekibi, TCDB uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için TCDB çalışmaları konusunda, destek almak adına Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) ziyaret ederek, yetkililerle görüş alışverişinde bulundular. Edirne ekibi, TBB ile yapılan görüş alışverişi son derece olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

 

 

 127 total views,  5 views today

Next Post

Yaşlılar günü kutlandı

1 Ekim Yaşlılar günü Huzurevinde kutlandı. Buradaki toplantıya Edirne Vali Yardımcısı Mustafa  Karslıoğlu,  Aile ve Sosyal  Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdürü  Muhsin Kişioğlu, Edirne7de barınan  Yaşlıları  Koruma ve İhtiyaçlarını  Karşılama Derneği  Başkanı  Hacer ÖZEK, Başkan Yardımcısı Mustafa Yetkin,, Sevim Sortekin,  katıldı ve huzurevi yöneticileri ve sakinleri katıldı. […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp