TMMOB’yi torba yasalarla susturamayacaklar!

admin

TMMOB Edirne  İl Koordinasyon Kurulunca yapılan açıklamaya göre,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’ndaki değişikliklerin de yer aldığı yeni bir torba yasa ile karşı karşı oldukları  belirtilerek şöyle deniliyor3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adındaki bu torba yasanın dışında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ismiyle bir başka torba yasa da TBMM gündemindedir.

TMMOB’yi torba yasalarla susturamayacaklar! (2)

 

 

 

 

 

 

 

Siyasal İktidar, son torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığındadır.

AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Toplamda 24 yasada değişiklik öngören taslaklarla ekonomik süreklilik adına öncelikle inşaat sektöründeki düzenlemelerle rant sağlamak isteniyor. Yapı denetimi alanında özel projeler denetim kapsamı dışına çıkarılıyor; yapı denetim kuruluşlarının yapısı değiştirilerek yıkım, riskli yapı tespiti, her türlü proje, yapı denetimi ve hatta işveren adına iş takibi yapabilecek teknik müşavirlik kuruluşlarıyla meslek alanlarında tekelleşme yaratılıyor; mühendislik projeleri olmadan yapı ruhsatı düzenlemesinin önü açılıyor.

Bu torba yasalarla;

-Doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, meralar, milli parklar, kıyılar tarım alanları yapılaşmaya açılabilecek,

-Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta mezarlıklar dahi özelleştirilebilecek,

-İmar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülklerine para ödenmeden el koyulabilecek.

-Kısacası, AKP torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yandaşlarına dağıtmak üzere “parası olana imar hakkı” getiriyor.

Tabi ki bu torbanın içinde AKP’nin rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları;

AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, “Kentsel dönüşüm” adı altında “rantsal dönüşüme” karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP’nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları;

hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana “dur” dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.

İşte bu yüzden TMMOB AKP’nin hedefindedir…

Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istemektedir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 2009 yılında meslek örgütleri üzerine hazırladığı raporla başlayan baskılar o günden bu yana çeşitli şekillerde sürdürüldü. İktidar, dört yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla, yabancı mimar-mühendisleri ülkemiz mimar-mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir yasa değişikliği yaptı. Üç yıl önce kanun hükmünde kararnamelerle yüzlerce yasa ve yönetmelik değişikliği gerçekleştirdi ve bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda topladı. TMMOB’yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar attı; 2013 Temmuz ayında yine bir “torba yasa” içinde TMMOB ve bağlı Odalarını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha yaptı. İki yıl önceki TMMOB Yasası’nı değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak bu son torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi.

AKP, TMMOB’nin örgütlü gücünden ve tarihinden bihaber olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. TMMOB tarihi bu yasa gibi yıldırma politikalarına karşı, mücadelelerle doludur. TMMOB’nin mücadeleci geleneğini AKP’nin torbasına sığdıramayacaklar. Örgütümüz 2 yıl önce olduğu gibi bu rant yasasını, birlikte mücadele ederek yeniden püskürtecektir.

TMMOB’yi torba yasalarla susturamayacaklar! (1)

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB, üyelerinden, halkından ve bilimsel çalışmalarından aldığı güçle, ülkenin sömürülmesine, derelerin, ormanların,  parkların yağmalanmasına ve AKP diktatörlüğüne karşı, kamusal alanları korumaya, halkımızın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam edecektir.

Unutmasınlar ki; TMMOB’yi yok etmeye çalışsalar da;

TMMOB her yerde…

TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere, suyunu toprağını zehirleyenlere karşı Kazdağlarında, Kırklareli Dereköyde, Tekirdağ Güngörmezde, Marmaraereğlisinde, Ergenede,

TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’da;

TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…

Herkes bilmeli ki;

TMMOB, AKP gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” deniliyor.

 

 

 

 

 5 total views,  2 views today

Next Post

JANDARMA OKUL SERVİS ARAÇLARINI SIKI DENETİME ALDI

Edirne İl Merkez Jandarma Komutanlığı trafik timlerinden okul servis araçlarına sıkı denetim altına aldı. Okulların servis araçlarının tümü  denetimden geçiriliyor.                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp