Trakya Birlik yönetimi ürün alım fiyatlarını değerlendirdi

admin

Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Rafet Sezen Yönetim Kurulu Üyeleri  Başkan Yardımcısı  Hilmi Kahraman, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Akgün, Hüseyin Kocabıyık, Remzi Kobak Avukat Emre Yılmaz ve Genel Müdürü  Adnan Tekçe ile birlikte  basın toplantısı düzenleyerek  ayçiçeği alımları ile ilgili  açıklamalarda bulundu.  Konu hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Sezen,”

Birliğimiz faaliyetlerini Kanun, Ana sözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda sürdürmektedir.

Birlik Ana sözleşmesi madde 60’ta “Ürün Alımı ve değerlendirilmesi ile stokların muhafazasına ilişkin tüm faaliyetlerde Birlik Yönetim Kurulu gerek karar alırken, gerekse denetim ve gözetim görevlerini yerine getirirken; Birlik Genel Müdürü ve diğer Birlik personeli bu konularda görevlerini yürütürken, piyasa gelişmelerini de gözeterek genel kabul görmüş rasyonel işletmecilik uygulamaları ve kooperatifçilik ilkelerini dikkate alır. Birliğin ve Kooperatiflerin varlıklarını, mali yapısını ve rekabet gücünü bozucu nitelikte uygulamalardan kaçınır ve basiretli bir tüccar gibi hareket eder” ifadesi yer almaktadır.

Trakya Birlik yönetimi ürün alım fiyatlarını değerlendirdi

 

 

 

 

 

 

 

Birliğimize bağlı Kooperatiflerimiz Ortaklarınca 2015 yılı hasat döneminde 421 bin ton rekolte beyanında bulunulmuştur.

Trakya Birlik, Ortaklarınca rekolte beyanı ile taahhüt edilen ve getirilen tüm malı almak zorundadır.

Birliğimizce her yıl ortalama 300 bin ton’lar seviyesinde ayçiçeği ürünü mübayaa edilmektedir. Birliğimizin ayçiçeği işleme kapasitesi 270 bin ton/yıl olup, işleme kapasitemizin üzerinde mübayaa gerçekleştirilmektedir.

Dünyada ve ülkemizde hiçbir Sanayici yıllık ihtiyacı ve üzerinde ürün alarak, riske ve stok maliyetine katlanamaz.

Birliğimizce mübayaa edilen tüm ürüne aynı fiyat verilmektedir. Sanayici ise günlük olarak fiyat belirleyebilmektedir.

ÖN ALIM FİYATI

Birliğimizce 2001/2002 iş yılından 2014/2015 iş yılına kadar “Avans Fiyat” uygulanmış, 2014/2015 ve içinde bulunduğumuz 2015/2016 iş yılında Ana sözleşmemizdeki değişiklikten dolayı Ön Alım Fiyatı uygulanmaktadır. Piyasa fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak oluşan fark verilerek kesin fiyat belirlenmektedir.

Bu uygulama doğrultusunda; Ortaklarımızın eline her yıl piyasalarda oluşan fiyatların üzerinde ürün bedeli geçmektedir. Bu yılda Ön Alım Fiyatı açıklanmasının sebebi budur.

AYÇİÇEĞİ ALIM FİYATLARININ BELİRLENMESİ

Birliğimizce, gerek Ön Alım Fiyatının, gerekse Kesin Alım Fiyatının belirlenmesinde her türlü iç ve dış faktörler dikkate alınmakta ve bu öngörüler doğrultusunda fiyat belirlenmektedir.

Bu faktörler;

– Kanun ve Ana sözleşmemiz,

– Dünyada ve Ülkemizdeki siyasi ve ekonomik durum ile geleceğe yönelik beklentiler,

– Dünyada ve Ülkemizde ayçiçeği rekolteleri ile alternatif ürünler kanola, soya, palm yağı ve   diğer yağlı tohumlar rekolteleri,

– İç ve dış piyasa hammadde fiyatları ile mamul madde fiyatları,

– Üretici maliyetleri ve beklentileri,

– Enflasyon oranı,

– Petrol fiyatları,

– Faiz oranları ve finansal maliyet,

– Bitkisel Yağ Sektöründeki piyasa bozucu etkiler,

İçinde bulunduğumuz 2015/2016 iş yılında yukarda sayılan faktörler genel olarak değerlendirildiğinde;

REKOLTELER

Ayçiçeği Rekoltesinde üretim alanlarının 24,53 milyon hektardan, 24,97 milyon hektara çıkmasıyla birlikte 41,24 milyon ton rekolte beklendiği, her ne kadar Türkiye, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde  kuraklığa bağlı olarak rekolte de düşüş beklenmekte ise de, özellikle ayçiçeği üretimini yoğun olarak yapıldığı Ukrayna ve Rusya’ da üretim artışı beklendiği,

-Soya yağı rekoltesinin aynı kalmasına rağmen, Palm yağı rekoltesinin 61 milyon ton’dan 65 milyon ton’un üzerine çıkmasının beklendiği,

– Dünya kanola rekoltesinin 64 milyon ton seviyelerinde beklendiği görülmektedir.

FİYATLAR

– Palm Oil fiyatlarının Ağustos 2014 (fob $ / ton) ‘te 680 $’ dan Ağustos 2015’te 520 $’a gerilediği,

– Soya yağı fiyatlarının Ağustos 2014’te 825 $’dan Ağustos 2015’te 635 $’a gerilediği,

– Ayçiçeği ham yağ fiyatlarının Ağustos 2015 başında 840 $ iken 27 Ağustos 2015 tarihi itibariyle 720 $ seviyelerine gerilediği,

-Petrol fiyatlarının 40 $ seviyelerine gerilediği görülmektedir.

Dünya da Yağlı Tohumlarda ki rekolte artışları ve fiyat düşüşlerinin yanı sıra; dahilde işleme, teknik ve sınai amaçlı ithalat, tarife kontenjanı kapsamında getirilen ham ve rafine ayçiçeği ithalatı ile yüksek yağ oranlı küspe ve ayçiçeği kaba unu ithalatlarının yurt içi rafine yağ piyasasında agresif hareketlere sebebiyet vermesi ile her kampanya başlarında sanayicilerin Birliğimizin rekabet gücünü düşürmek için piyasa ayçiçeği tohum fiyatlarını olması gereken fiyatların çok üzerine taşıyarak Birliğimizi yüksek fiyat açıklamaya ve zarar ettirmeye yönelik amaçları,

Bu yıl fiyatların oluşmasına etki eden faktörler olarak sayılabilir.

Bu yıl için ayçiçeği piyasalarının yükselmesine tek olumlu etken döviz kurlarındaki yükseliştir.

Birliğimiz Yönetim Kurulu yukarıda sayılan olumsuz ve olumlu faktörlerin analizini yaparak ayçiçeği alım fiyatını %40 yağlı için 1,475 TL/Ton ön alım fiyatı olarak belirlemiştir.

Belirlenen ön alım fiyatı ortaklarımızca genel kabul görmüş olup, alım fiyatının açıklandığı günlerde 5 bin ton seviyelerinde olan günlük mübayaa miktarı takip eden günlerde 10 bin tonları aşarak devam etmektedir. Bugün itibari ile mübayaa miktarımız 96 bin 649 ton’a ulaşmıştır.

Birliğimizce, ön alım fiyatı açıklandıktan sonra iki kesimden bilinçli olarak fiyata ve Birliğimize tepki oluşturulmaya çalışılmıştır.

Birinci kesim; bazı Ziraat Odası başkanlarının şahsi kin, nefret duyguları ve Trakya Birlik seçimlerine yönelik kendilerini gösterme çabalarından dolayı Ziraat Odası gibi çiftçi için kutsal bir kurumu kullanmaları,

İkinci kesim ise ana muhalefet partisinin bugüne kadar ayçiçeğini ağzına almayan, Birliğimizden içeri girmeyen, piyasalarda bilgisi olmayan milletvekilleri.

Birinci kesim 1.800 TL/Ton ikinci kesim 2.000 TL/Ton fiyat beklentilerini hesapsız kitapsız deklere etmişlerdir. Bugünkü piyasa koşullarında Trakya Birliğin bu fiyatları açıklaması, 80-140 milyon TL zarara yol açabilecek riskleri beraberinde getirebilmektedir.

Bu fiyatlar verildiğinde oluşacak bu zararlar rafine yağ, margarin, yem, tohum-gübre satışı ile kapatılamayacak zararlar olup, bu Trakya Birlik’in batması demektir.

Burada amaç “Üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi” Trakya Birlik’in zarar etmesi durumunda zararı siyasiler mi, ziraat odası başkanları mı karşılayacaktır?

Trakya Birlik bugüne kadar hiçbir zaman üreticisini mağdur etmemiş olup, bundan sonrada etmeyecektir.

Trakya Birlik dimdik ayakta olup, karlı bir şekilde sağlam finansal gücüyle ortağına hizmete devam etmektedir.

Trakya Birlik, Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve hesap vereceği mercii Trakya Birlik Genel Kuruludur” dedi

 

 

 

 119 total views,  2 views today

Next Post

Böyle olması gerekmez mi?

          Yeri geldiğinde basına toz kondurmayan en  büyük yardımcısı olarak gören bürokratlarımız. Özellikle kurumlarını yakından  ilgilendiren haberler yapıldığında ilgili mercilere duyurma  gereğini yapma yerine bu haberler sumen altı edildiği yolunda duyum alıyoruz.             Örneğin bir resmi ve özel kuruluşların bir uygulamasında  basın tarafından eksiklik görüldü. Bu yanlış ve eksik de […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp