Türkiye ve Balkanlar da Roman Dili ve Kültürü alanında kurulan ilk ve tek Enstütüsü olma özelliğini taşıyan Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürünü Araştırmaları Enstütüsü Müdürü Doc. Dr. Gökhan Ilgaz, Öğretim Görevlisi Tülay Tekin Yılmaz ve Araştırma Gör. Muhammet Tağ, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ettiler.


Ziyaretten Büyük memnuniyet duyan İl Müdürü Bilgin Özbaş; “Türkiye genelinde ilk defa Valilik bazında oluşturulan İl Eylem Planımızı, Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım alanlarında yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü ziyarette, ortak yürütebileceğimiz çalışma alanları ve planlanan projeleri görüştük.
Sosyo-Ekonomik Destek, Evde Bakım, Suç mağduru ve Suça sürüklenen çocuklar , Küçük yaş evlilikler, Kadına Yönelik Şiddet, Eğitim, Sağlık, İstihdam , Konut ve Akran etkileşimi konularındaki görüş ve önerileri paylaştık. Bilimsel anlamda yapılacak çalışma, anket ve üniversite olarak çıkarmış oldukları Dergi için teşekkür ediyorum
.”dedi.