Türk basını temsilcileri Edirne’de buluştu

admin

Programa katılarak bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu:  Bölgenin milletvekili ve Sağlık Bakanı olarak basının sağlıklı olmasını halka en iyi haber vermesini diledi”

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU EDİRNE'DE

 

 

 

 

 

 

 

Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı: on günlerdeki yayın yasağına değinerek, “ ülkemizde  yayın yasağı  genel alışkanlık  durumuna gelmemeli”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı Edirne’de Valilik, Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası işbirliğinde Edirne Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde Türkiye  Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU EDİ (2)

 

 

 

 

 

 

 

Edirne Margi Otel Konferans Salonu’nda  yapılan  Başkanlar Kurulu Toplantısı’na Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Vali Vekili Mustafa Ergün, Rektör Prof. Dr. Yener Yörük, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, Konfederasyona üye 8 Federasyon Başkanı ile ülkenin dört bir yanında  konfederasyon yetkilileri katıldı

açılış konuşmasını Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı yaptı. Sarılarlı, toplantıya katılan başkanlara ‘hoş geldiniz’ dedi ve Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra söz alan Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuru Kolaylı, basının  sorunları ve çözüm yolları ile  ilgili görüşlerini aktardı.

BASININ SÜN DURUMU BİZLERİ ÜZMEKTEDİR

Kolaylı “ Ülkenin en doğusundan  Trakya’ya, kuzeyden güneye kadar ülkemizin her noktasında basının sorunları ve çözümü için görev yapma gayreti içindeyiz. Bugün de Edirne’deyiz. Bize ev sahipliği yapan Edirne Gazeteciler Cemiyetine  teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek  sözlerini  şöyle sürdürdü:

“Basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır.  Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Bu hak günümüzde sosyal medyayı da kapsayacak bir biçimde genişlemiştir.

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU EDİ (5)

 

 

 

 

 

 

 

Ancak, basınımızın bugünkü yapısını içinde bulunduğu açmazı  içtenlikle ortaya koymak zorundayız. Gazete, televizyon, dergi, radyo, haber ajansı, internet-elektronik yayıncılığı kapsayan sektörümüzde, basın meslek ve etik ilkelerine uymayan kişiler boy göstermektedir. İsteyen herkes, eğitimine, bilgi birikimine bakılmaksızın habercilik yapabilmektedir.

BASINDAKİ  SORUNLARIN NEDENİ KURALSIZLIK

Günümüz Türkiye’sinde basın sektöründe yaşanan sorunların en büyük nedeni de bu kuralsızlıktır. Sadece okuma yazma bilmeniz, gazetecilik yapmanız için yeterlidir. Gerçek gazetecilik eğitim ve bilgi gerektirmesine karşın, gazetecilik, isteyen herkesin kuralsızca yapabileceği bir iş durumundadır.

Oysa Türkiye’de, pek çok ülkede olduğu gibi, mesleklerle ilgili yasal düzenlemeler vardır. Herkes avukatlık ya da doktorluk yapamaz. Eczacılık, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, muhasebecilik eğitim gerektiren mesleklerdir. Bu eğitimi veren fakültelerin diplomasına sahip olmak ve çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek gerekir.

Basınımızın bugünkü içler acısı bu durumu, Türkiye’nin dört bir yanındaki gerçek gazetecileri rahatsız etti, halen de ediyor.

MESLEĞİMİZİN ONURUNU KORUYACAĞIZ

Gazetecilik mesleğinin onurunu korumak ve hak ettiği saygın konuma ulaşmasını sağlamak için yaklaşık 20 bin basın mensubunun güç birliği yaparak, Gazeteciler Konfederasyonu çatısı altında bir araya geldiğini de sözlerine ekleyen Konfederasyon Başkanı Kolaylı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU EDİ (6)

 

 

 

 

 

 

 

“Birinci Genel Kurulunu Mayıs 2014’te Ankara’da yaptığımız Gazeteciler Konfederasyonu, Türkiye genelinde örgütlü 8 federasyon ile bu federasyonlara üye 82 basın meslek kuruluşunun gücünü tek çatı altında topladı.

Bu örnek güç birliğinin 2. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı, bugün Edirne Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde bu güzel ilimizde yapıyor olmanın heyecanı içindeyiz.

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Edirne’de buluşan meslektaşlarımız, hem basının sorunlarını masaya yatıracak ve çözüm önerileri üretecek, hem de Edirne’nin doğal ve tarihi güzelliklerini yakından tanıma olanağı bulacak.”

BASINDA YAYIN YASAĞI OLMAMALI

“Anayasa’da basının özgür olduğu ve basının demokratik bir toplumda zorunlu ve ölçülü olmasının gerektiği açıkça yazılıdır.  Ayrıca, insan haklarını temel alan gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazları; Şeffaflık, toplumun bilgi edinme hakkı ve basın özgürlüğüdür.

Bu nedenle, yayın yasağı yoluyla basının ve toplumun haber alma özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği görüşündeyiz.

Demokratik toplumda ancak istisna olması gereken yayın yasağı uygulamasının, ülkemizde genel bir kurala dönüşmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. “

Gazeteciler Konfederasyonu’nun Siirt’te yaptığı ilk Başkanlar Kurulu toplantısında “Basında barış dili kullanımını” gündeme getirdiklerini de anımsatan Kolaylı, bu konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Aradan geçen sürede gördük ki; Gerçekten de barış gazeteciliği dili, açıklık dilidir. Sıradanlığın dilidir. Mümkün olduğu kadar çok sesi duyabilmektir.

Barış dili kullanımında açık veya gizli bir ayrımcılık yoktur. Barış gazeteciliği dili olumlu beklentiler yaratır. Barış gazeteciliği dili yaratıcılığı kucaklar, herkesin onuruna yer verir ve buna inanır, olayları olduğu gibi yansıtır.

Bu bilinçle; Basında barış dili kullanımı çağrısı yapmıştık. Aradan geçen sürede barış dili kullanımının özellikle yerel basında yaygınlık kazandığını memnuniyetle izliyoruz.

Meslektaşlarımız yakından şahit olduğu gibi sektörümüzde yaşadığımız en önemli sorunumuz, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünün kısıtlayıcı maddelerdir.

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU EDİ (3)

 

 

 

 

 

 

 

İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Türkiye’de demokratik yaşamın temel sorunu ne yazık ki basın ve ifade özgürlüğüdür. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir.

Özellikle son on yılda Avrupa Birliği uyum süreciyle başlayan yargı reformu kapsamında, hukuk ve ceza alanındaki temel kanunlarda değişiklikler yapılsa da, ifade ve basın özgürlüğü alanını kapsayan değişiklikler dilediğimiz düzeyde olmamıştır.

Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından bu güne kadar yapılan tüm bu düzenleme ve iyileştirmelere rağmen ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.

Mevzuattan kaynaklanan sorunlar yapılan düzenlemelerle zaman içerisinde kolaylıkla giderilebilir. Fakat ifade ve basın özgürlüğü sorunu başta yönetim, yargı ve toplum zihniyeti olmak üzere çok boyutlu bir yaklaşım ve değişimle çözümlenebilir.”

 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu burada  yaptığı konuşmasında basının önemine değindi ve bir Sağlık Bakanı olarak basının da sağlıklı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu belirterek şunları söyledi.

“Basının sorunlarını paylaşmak için Edirne’mizde buluşan tüm gazetecileri selamlıyorum. Basın adına üzerinde durulması gereken en önemli iki kelimedir basın özgürlüğü ve barış dili…Basın özgürlüğü hukuk devleti, güçlü demokrasi için zorunluluktur. Basını yıpratma veya parlatma aracı amacıyla kullanmak isteyen anlayıştan kurtarmak lazım.

Sağlık Bakanı olarak basının da sağlıklı olmasını isterim. Birlikte bir yerlere basamak olarak  götürebiliriz. Demokrasi ve hukuk devleti adına çok daha başarılı olunacaktır. Zaman zaman ayrışsak da atışsak da sizlerle birlikte geleceğe yürümek çok önemlidir.”

BASINDA SİYASETİN SORUMLULUĞU VAR

“Mesleki saygınlığı ve etik kurulları merkeze alarak en iyi yerlere basını taşımak lazım. Bunun için de siyasetin de sorumlulukları vardır. Eksiklerimiz neyse iletilsin” diyen Sağlık Bakanı Müezzinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yerel medyamız da çok önemlidir. Özellikle seçim zamanları ortaya çıkan basın kuruluşlarına izin vermemek lazım. Bu gibi girişimlerin gerçek amacı gazetecilik yapmak değil, çıkar beklentisi doğrultusunda basını kullanmaktır.

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU EDİ (4)

 

 

 

 

 

 

 

Birlikte başarabileceğimiz yol haritalarını birlikte oluşturalım. Basın ne kadar güçlü ise toplumun gelişimi de o kadar güçlü olur. Ülkemizin hedeflerinde basının rolünün de ne olacağını bilerek, basını bu hedeflere doğru kilitleyebiliriz.”dedi.

 

 


 251 total views,  2 views today

Next Post

Yabancı öğrenciler gençlik kurultayı yapıldı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonu  Kosova Yerleşkesinde  yapılan  Batı Trakya Türkleri 10. Gençlik Kurultayına Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, T.Ü Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, Batı Trakya Türkleri  Dayanışma Derneği Başkanı Taner Mustafaoğlu, Tarım ve Köy İşleri ve Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar,  Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp