YETER ARTIK..!

admin

Edirne’de sıradan insanlara sorsanız ayni sıkıntıyı dile getirecektir. Bölgemizdeki siyasi partiler, meslek kuruluşlarımızın birbiri ile barışık olmamaları her fırsatta bu tavırlarını ortaya koymaları kentimize güvene ve yapılacak hizmetlere ket vuruyor. Buna bir nokta dur demek gerekiyor.
Başka illerde görülen birlik ve dirliği gördükçe “bizde neden böyle olmuyor” diye özlem uyuyoruz. Siz istediğiniz kadar kariyeriniz meslek kuruluşunuzda saygın-lığınız üst seviyede olursa olsun, isterseniz yurt dışı ve yurt içi toplantılarla deneyiminizi ve bilginizi arttırdığınızı iddia ediniz. Bunu kentimize yapılacak hizmetlerde, birlik ve beraberlik sağlamada herkesle barışık olma alanında gösteremediğiniz takdirde. Sizin Edirne’ye fayda değil zararınız söz konusu olur.
Beyler neyi paylaşamıyorsunuz. İlimizin bazı imkânlarının elimizden kaydığının farkında değil misiniz? Her şey ortada sizler de toplantılarınızda bu tür yakınmalara şahit oluyorsunuz. Kaprisleriniz yüzünden Edirne’ye zarar vermenize bir noktada engel olunması gerekir.
Başka illerde böyle durumlarda, eski parlamenterler, daha önceleri mahalli yönetimlerde ve bürokraside görev almış toplum arasında her kesim ile barışık saygın kişiler devreye girerek, birbiri ile sürtüşmeye giren yöneticilere önderlik ederek bölgenin ortak sorunlarında birlik ve beraberlik içinde olmalarını sağlayabiliyor.
Bu işin eski parlamenterler boyutuna baktığımızda. Çok olumsuz bir tablo ile karşılaşıyoruz. Milletvekili olma aşamasında çalmadığı kapı, öpmediği insan kalmayan milletvekilliği sona erdikten sonra bu kentle tamamen ilişkisini kesip büyük kentlerde yaşamını sürdürüp, Edirne halkının katkısı ile kazandıkları parlamenterlik maaşı ile “Krallar gibi” yaşayan milletvekili eskilerinin Edirne’ye hiçbir yararı olmadı ve olamaz. Vefa borcu oldukları insanlar ile bağlarını koparan cenazesine düğün derneğine dahi katılmayan, halkın sorunları ile ilgisi bulunmayan bu zatlar kendi rahatlarından başka düşünceleri yok.
Onların faydasını bir kenara koyalım. Bunlardan Edirne sorunlarını çözümünde “ Akil adam” rolüne soyunmalarını beklemek mümkün değil.
Bunların dışında alternatifler çözüm yolları aramak gerekir. Edirne’mizde herkesle iyi ilişkiler içinde olan siyasi ve ekonomik beklentisi bulunmayan, bir dönem Edirne’ye çok yararlı hizmetleri olan büyüklerimiz “Ağabeylerimize” böyle dönemlerde görev düşmektedir. Hükümet dahi çözümlenmesi gereken ortak sorunları çözmede “akil adam” konusunu tartışır hale geldi.
Bizde de neden olmasın. Edirne’deki kurum ve kuruluşlar arasındaki uyumsuzluğa ortak çözüm aramakta her alternatifi denemekte yarar var.
Bunların başında da kentimizin ortak sevgisini kazanan kimselerin devreye girip “ortak akıl” etrafında birlikteliğin sağlanmasına katkı yapmaları gerekmektedir. Bu yolun vakit geçirilmeden denenmesinde sayısız yarar olacağı inancındayım.
Edirne’nin ortak sorunlarını çözümünden yana olan, bazı değerlerimizin yok olduğundan endişe duyan sağduyu sahibi insanlarımızın da ayni kanıda olduğunu sanıyorum. Farklı kesimlerle yaptığım görüşmelerde böyle bir özlemin olduğuna tanık oldum.
Uzlaşma yerine hırlaşmadan yana olan bazı yöneticilerimizin böyle bir çözüm yoluna sıcak bakmamaları kendi bilecekleri iştir. Öyle olması halinde bu sabırlı halk kendilerine yeri geldiğinde gereken cevabı verecektir. Edirne kimsenin “Babasını çiftliği” değildir. Bu kişilerin kaprisleri yüzünden Edirne’nin zarar görmesine daha fazla izin verilme-melidir.
Bu kent hepimizindir. Yakınımızda bulunan sınırların ötesinde toprağımız yok. Böyle değerleri içinde taşıyan herkesin hayran kaldığı, “Dünya Kültür Mirası” olan bir kentte yönetici olmanın farklı bir sorumluluğu olmalı.
Bu özelliği olmayan kimseler bir kenara çekilmeli. Bunları kentimizin imajını zedelemelerine uyuşmaz tavırlarını sürdür-melerine izin verilmemelidir. Kangren haline gelen sorunun çözümüne katkı sağlayanlar Edirne’ye en büyük hizmeti sunanlar arasına gireceklerdir. Herkes bilmelidir ki, Edirne’ye zararı dokunanlar nasıl halkımızın hafızasında yer etmişse, hizmeti olup sorunlarını çözmede yardımcı olanları da hiç unutmamaktadır.
Geçmiş yıllarda öyle hizmeti olanların anıları nesilden nesle aktarılmaktadır. Kendilerinde bu özelliği olduğunu bilen eski saygın yöneticilerin de, köşelerine çekilip oturma zamanı değildir.İş işten geçmeden İnönü’nün dediği gibi “çizmelerinizi giyip” hizmete soyunun birbiri ile sürtüşme alışkanlığı devam eden kesimlere dur demede katkınız olduğu takdirde bu milletin kalbinde taht kuracaksınız.Haberiniz ola.

 91 total views,  2 views today

Next Post

BAHAR HAVASI YERİNİ YAĞMURA VE SOĞUK HAVAYA BIRAKTI

Mart ayının ortalarında baharın yüzünü gösterdiği Edirne’de güneşli hava yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığının 19 dereceye yükseldiği Edirne’de Cuma günü soğuk hava ve yağmur etkili oldu. Aralıklı olarak süren yağmur, soğuk havayla birleşince Edirne’de hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji yetkilileri, havanın Cumartesi günü de soğuk olacağını, Pazar günü itibariyle hava sıcaklığını […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp