Yıldırım “Kuvvetler Ayrılığı İhlal Edilmemeli”

admin

EDİRNE AJANS HABER MERKEZİ / 214 24 04 / edirneajans@hotmail.com

Edirne Baro Başkanı Belirli bir ciddiyet içerdiği anlaşılan ve tüm toplum açısından önem taşıyan yolsuzluk ve rüşvet gibi ciddi isnatlar, kişilerin konum ve sıfatları gözetilmeksizin araştırılmalıdır. Bu nedenle yargıya baskı, müdahale ve etkileme anlamına gelebilecek her türlü davranış, tasarruf ve düzenlemeden başta siyasi iktidar olmak üzere herkes kaçınmalı, toplumda soruşturmanın engellendiği, bazı kişilerin kayrıldığı algısı oluşturulmamalıdır.

Av.Özgür YILDIRIM-Edirne Barosu Başkanı

Ancak, siyasi iktidar tarafından adli kolluk yönetmeliğinde değişiklik yapılmış, soruşturmanın gizliliği kuralından, hükümete bağlı mülki amirler muaf tutulmuştur. Bu değişiklik CMK 157 ve 164 maddelerine açıkça aykırı olduğu gibi yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkeleriyle çeliştiği için Anayasaya da aykırıda. Hukuk düzenindeki normlar, hiyerarşik olarak birbirlerine bağlı olup, alttaki norm, üstteki norma aykırı olamaz. Yani, yönetmelik tüzüğe, tüzük kanuna, kanun da Anayasaya aykırı olamaz. İlgili yönetmelik değişikliği kanuna, Anayasaya ve hukuka aykırıdır.

Bugüne kadar sadece Cumhuriyet Savcılıklarına bağlı olan‘adli kolluk’ kurulmamasından tüm siyasi iktidarlar sorumludur. Adaletin mülkün yani devletin temeli olduğu unutulmamalıdır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Türk Milleti, egemenliğini yasama, yürütme, yargı organları eliyle kullanır. Kuvvetler ayrılığı, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belirli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibarettir. Sınırlı bir işbölümü ve işbirliğidir. Üstünlük, Anayasa ve kanunlardadır. Bu üstünlüğü sağlayacak erk de yargıdır. Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede Milli Egemenlikten söz edilemez. Yargı bağımsızlığına yönelik olumsuz her türlü müdahale aynı zamanda Milli Egemenliğe yönelmiş açık bir tehdittir.

Yargı, yasama ve yürütmeyi denetleme yetkisini Anayasadan alır ve Türk Milleti adına bu yetkiyi kullanır. Cumhuriyet Savcıları hükümetlerin değil CUMHURİYETİN SAVCILARIDIR.

 32 total views,  2 views today

Next Post

Burgaz TSO’dan Etso’ya Ziyaret

EDİRNE AJANS HABER MERKEZİ / 214 24 04 / edirneajans@hotmail.com ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt yaptığı açıklamada; “ Bulgaristan Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerine yönelik düzenlediği ödül törenine, davet üzerine Odamız heyeti katıldı. Odamızı temsilen Meclis Başkanımız Mehmet Eren, ,Meclis Başkan Yardımcısı Çetin Kürkçü, Meclis Üyesi Aydoğan Akıncı, […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp