YÖNETİCİ HAKSIZ MI?

admin

fikri_yalin_koseEdirne’miz amatör spor özellikle bireysel sporlarda azımsanmayan başarılara sahip sporculardan oluşuyor. Geçmiş yıllara da baktığımızda bunun uzun süreden bu yana bu başarının(Her ne kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayıtlarında bulunmasa da) çeşitli dallarda süre geldiğini görürüz. Balkan insanlarının fizyolojik yapısı ve ailelerin spora yaklaşımı nedeniyle Edirne’de birçok dalda amatör spora merak üst düzeydedir.

Edirne’de Bayan Güreşçilerimiz var. Ulusal düzeyde çok başarılı müsabakalar çıkarıyorlar. Kaç ilimizde bayan güreşçi görebilirsizin. Bu bölgemiz insanının spora bakışını hoşgörüsünü yansıtıyor. Edirneli aileler spora çağdaş mantıkla yaklaşıyor. Bunun için bazı tabuları yıkıyor.

Çocuklarının spor yapmalarının sağlıklı gelişmeleri açısından çok önem taşıdığı bilincinde olan Edirneli aileler. Gençlerin her dalda spor yapmalarını hoşgörü ile karşılıyor.

Bunlar halkın spora bakışı sporun gelişimi açısından çok olumlu yaklaşımlar. Bir de meselenin başka yüzü var.

Okullarda veya amatör spor kulüplerinde spor yapan sporcular için kurum ve kuruluşlarımızın yaklaşımı ve desteği yeterli değil.

Edirne ve çevresindeki Özel kuruluşlarımız ve Edirne merkezindeki meslek kuruluşları ve odalarımızın amatör spora gereken desteği vermiyor Bu faaliyetin içinde olan Amatör sporcu yöneticimiz bana sorunlarını detaylı bir şekilde anlattı. Geleceği çok parlak olan amatör sporcuların maddi imkânsızlık sonucu başarılarını sürdürmediklerini körelip gittiğinden yakındı.

Halk arasında belli sporların ön plana çıktığını aslında Edirne’yi daha geniş alanda tanıtacak amatör spor dallarının başarılarının Popüler olan Futbol’dan daha üst düzeyde olduğunu belirterek Bunun bir örnekle anlattı ifadesi aynen şöyle “ müsabaka yapmak için Van’a gittik. Bu ilin spor yöneticileri bizi sevgi ile karşıladı.

Edirne hakkında bilgi aldılar. Yurdun bir ucunda il ile diğer ucundaki il sporcu ve yöneticilerinin dostça yaklaşımları bizlerin Edirne hakkında kendilerine bilgi vermemiz kentimizin tanıtımına olumlu katkı yaptı. Bunu başka illerde yapılan spor karşılaşmalarına yaydığımızda. Amatör sporcuların kentimizi tanıtımındaki etkilerinin hangi boyutta olduğunu da daha net olarak görebiliriz.

Amatör spor müsabakalarında Futbol’da olduğu gibi tribünlerde olumsuz görüntüleri de göremezsiniz. Yapılan karşılaşmalarda yenen de yenilen de ayni yerde yemek yer, idarecileri birbiri ile dertleşir. Edirne’miz ne yazık ki, bu imkânı çok iyi değerlendiremiyor. Başarılı amatör sporcularının bulunmasına karşın.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle bu başarı il sınırlarımız dışına ulaşmada zorlanıyoruz. Bölgede başarı kazanmış bir ekibin bölgeler arası müsabakalara katılması için idarecileri köşe bucak maddi kaynak arıyor.

Sporculara kıt kanaat yiyecek imkânı sağlanabiliyorsa ihtiyaçlarının temininde zorluk oluyorsa öyle takımdan nasıl başarı bekleyebilirsin. Kitle örgütlerimizin bazı yerlerde harcadıkları paraların bir bölümü amatör sporcularımız için harcayıp başarılarına katkı yapsalar olmaz mı? Diğer yandan kentimizdeki büyük marketlerimiz, fabrikalarımızın amatör sporculara yapacağı maddi destekleri olamaz mı? Başka illerde bu ve benzeri kurumların böle sporcularına katkıları olduğu biliniyor.

Bölgemiz sporcuları için bu katkı neden esirgeniyor? Sizler için ticari imkân sağlayan, bir ilin sporuna katkı yapılması gerekmez mi? Edirne’nin sporla tanıtımı kentin ekonomik gelişmesine katkı yapacağı dikkate alındığında bundan kuruluşlarımızın da yararlanabileceği neden göz ardı ediliyor?

Geniş sporcu potansiyeli olan Edirne deki bu imkânları en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Sporcularımızın başka illerde bölgemizi tanıtmaları ayni zamanda turizmin gelişmesine de olumlu katkı yapacağını unutmamalıyız.

Okullarda, okul ve ailelerin maddi imkânları sporculara destek için çok kısıtlı.

Eğitim kurumlarımızdaki başarılı sporcular için Edirne’deki kurum ve kuruluşlarımızın ve imkânları olan oda ve işyerleri sahiplerinin karınca kararınca sporumuza maddi destek sağlamaları, bu sporcularımızın başarılarının artmasına bölgemizin sesini başka illerde duyurmalarını sağlayacaktır.

Maddi imkânı olan STK’ların amatör spora gereken desteği yapmadığı ortada.

Bu kurumlarımızın programlarına bölge amatör spora desteği de almaları aynı zamanda bölgenin gelişimine turizmine katkı anlamına geldiğini unutmamaları gerekir” Kıt imkânlarda varlığını sürdüren amatör bir spor dalı yöneticisinin kasa zamanda bana ilettiği sorunlar özetle böyle. Doğru söze ne demeli.

Biz mahalli basın olarak da amatör sporun başarılarını yeterince kamuoyuna duyurduğumuzu bu gençleri onure ettiğimizi yeterli oranda moral aşıladığımızı da sanmıyorum.

Bunda bizim hatamız olduğu kadar, ilgili kurumların bu başarıların basına iletmemelerinin de etkili olduğu kanısındayım. Bir amatör kuruluşumuzun ve okullardaki başarının anında mahalli basın organlarına duyurulması gerekir. Bizler kısıtlı kadrolarımızla bu haberleri izleme imkânımız olmuyor.

Yöneticiler gerekirse başarılı sporcu aileleri sporcuların kazandıkları başarıları bize iletirlerse seve seve bunları kamuoyuna duyuracağımızı belirtmek isterim. Havasından başka getirisi olmayan sporlardan çok bireysel ve amatör dalda kazanılan başarılar sporda bölgemiz açısından daha yararlı olacak başarıdır.

 19 total views,  2 views today

Next Post

ENGELLİLERİ DIŞLAYAMAYIZ

Ülkemizde engelli vatandaşlar toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturuyor. Her birimizin yakınında, akrabaları arasında bir engelli insanımız vardır. Unutmayalım ki, yaşadığımız sürece her birimiz bir engelli adayıyız. Bugün sağlıklı görünsek de yarın başımıza bir olay gelip engelli duruma düşmeyeceğimizi kim garanti edebilir. Allah esirgesin, yürürken düşüp veya bir trafik kazası sonucunda […]
EDİRNE AJANS İLETİŞİM
WhatsApp